Kopie emailu zaslaná Českému radioklubu prostřednictvím OK1CMU

-----Original Message-----
From: Vladimír Petržílka [
mailto:ok1vpz@seznam.cz]
Sent: Wednesday, August 22, 2007 1:03 AM
To: 'crk@crk.cz'
Cc: 'ok2zi@atlas.cz'; 'ok1cdj@moravany.com'
Subject: Vseobecne soutezni podminky zavodu na VKV

 

Milý příteli

obracím se na Tebe, jakožto osobu, odpovědnou za Občanské sdružení Český radioklub stykem s veřejností. Na základě toho, že se na emailové konferenci vašeho Občanského sdružení (OK list) v poslední době živě diskutovaly různé záležitosti týkající se stávajících Všeobecných soutěžních podmínek závodů na VKV, dovolili jsme si v rámci našeho radioklubu navrhnout změnu některých ustanovení uvedených Všeobecných podmínek. Tento návrh byl následně předložen radioamatérské veřejnosti, přičemž mohu konstatovat, že z našeho monitorování vyplývá, že tento návrh si za dobu jeho zveřejnění k diskusi a případným protinávrhům přečetlo 729 unikátních návštěvníků. Zhruba 10% z nich hlasovalo v naší minianketě a můžeme s uspokojením konstatovat, že návrh získal výraznou, v průměru více, než 80% podporu hlasujících. Mohlo by se sice zdát, že zhruba 10% účast v anketě je malá, ovšem tento poměr je ve veřejnosti poměrně běžný. Jistě si v této souvislosti vzpomenete na výsledky korespondenčního hlasování členů vašeho Sdružení týkající se jejich zájmu zachovat zkoušky z CW provozu jako podmínku přístupu radioamatérů na pásma krátkých vln. Proto považujeme výsledek ankety k této záležitosti za dostatečně reprezentativní.

Přitom je pochopitelně, že některé části navrženého znění byly účastníky diskuse také rozporovány a byly navrženy i jiné možnosti úprav navržených změn. Všechny tyto texty byly na našich stránkách zveřejněny a pro vaše posouzení jsou přístupné prostřednictvím internetových odkazů, uvedených níže.

Dovolujeme si tedy jménem čtenářů našich webových stránek se tímto obrátit na funkcionáře vašeho Sdružení se žádostí, aby navržené změny byly v ČRK projednány, pokud možno zohledněny v případných změnách uvedených Všeobecných podmínek a případně, pokud budou navržené změny odmítnuty, abyste nás, i radioamatérskou veřejnost seznámili s důvody, které vedly k takovému případnému odmítnutí.

S přesvědčením, že naše návrhy by mohly přispět k dalšímu rozvoji radioamatérských soutěží na VKV věříme, že podstatné části tohoto návrhu budou vaším Občanským sdružením akceptovány a zapracovány do upraveného znění Všeobecných podmínek pro rok 2008.

Vladimír Petržílka

OK1VPZ

předseda Radioklubu OK2KKW

PS: Zde jsou pro vaše jednání k dispozici uvedené texty návrhů změn Všeobecných soutěžních podmínek závodů na VKV a průvodní dokumentace:

http://www.ok2kkw.com/vseobecne_podminky_zavodu.htm

http://www.ok2kkw.com/vpzvkv.doc

http://www.ok2kkw.com/pripominky_vpzvkz.htm