Tato měření jsou počínaje 22.4.2007 založena na použití přesného VF generátoru, opřeného o rubidiový frekvenční standard firmy EFRATOM SYSTEMS se zaručenou přesností nejméně
5 . 10-10 . Protože měření  přesných kmitočtů majáků, které jsou zde v Praze slyšitelné natolik dobře, aby takové měření bylo relevantní, může být drobnou pomocí OK VKV experimentátorům, doufáme, že  tato aktivita bude mít i nadále smysl. Pro zajímavost si také poslechněte naše audio nahrávky.

Poznámka: Před 22.4.2007 byla měření provedena bez synchronizace s rubidiovým standardem a uvedené údaje proto u těchto starších měření mohly zahrnovat určitou kmitočtovou odchylku, která podle pozdějších měření praděpodobně mohla dosáhnout až 50 Hz na pásmu 144MHz.


Měření 5.12.2021
(in bad tropo condx)
 
Maják Kmitočet   [MHz]
OK0EE  4m QRT
HG1BVC 4m QRM, není slyšet
SR9FHK 4m není slyšet
SR9RMF 4m  není slyšet
OK0EB  2m 144.445 585
OK0EC QRT
OK0EJ QRT
OK0EL 144.475 728
SR3VHX není slyšet
OK0EWW 144.454 033
SR5TDM není slyšet
OM0MVC není slyšet
DB0LBV není slyšet
DB0JT 144.428 010
DF0ANN není slyšet
DB0MMO   1) není slyšet (kolize s OK0EWW)
DB0FGB 144.444 310
DF0FAI QRT
DB0HRF není slyšet
DM0VHL není slyšet
HG1BVA není slyšet
HG8BVA není slyšet
SR8VHL není slyšet
SR5VHW QRT
OE3XMB 70cm 432.399 616
OK0EA 432.468 006
OK0EB 432.965 199
OK0EC   QRT
OK0EJ   QRT
OK0EP 432.885 802
OM0MUC není slyšet
HG1BUA není slyšet
HG3BUA není slyšet
DB0INN 432.483 098
DF0ANN   1) není slyšet (kolize s OK0EA)
DB0FGB 432.443 379
SR6UHC QRT ?
SR5UHW QRT ?
SR5TDM není slyšet
OK0EA 23cm 1296.899 800
OK0EKL 1296.890 033
OK0EL 1296.942 525
SR6LHZ 1296.827 140
OK0EQ QRT?
OK0EK 1296.870 022
OK0EB 1296.970 043
OK0EJ  QRT
DB0FGB není slyšet
OK0EA 9cm 3400.835 064
OK0EL není slyšet
OK0EKL 3400.890 008
OK0EB není slyšet
OK0EA 3cm 10368.050 00
OK0EL 10368.052 47
OK0ET   1) 10368.904 98 3)
OK0EB WIFI QRM
OK0EW QRT?
OK0EKL 10368.890 27 (QTF205)
SR6XHC   1) KMITOČTOVÁ KOLIZE  S OK0ET !

M
ěření 21.09.2020
(in average tropo condx)
 
Maják Kmitočet   [MHz]
OK0EE  4m není slyšet
HG1BVC 4m není slyšet
SR9FHK 4m není slyšet
SR9RMF 4m  není slyšet
OK0EB  2m 144.447 256
OK0EC QRT
OK0EJ QRT
OK0EL 144.480 568 1)
SR3VHX 144.480 533  1)
OK0EWW 144.453 925
SR5TDM není slyšet
OM0MVC není slyšet
DB0LBV 144.433 818
DB0JT 144.428 016
DF0ANN není slyšet
DB0MMO není slyšet
DB0FGB 144.443 860
DF0FAI QRT
DB0HRF 144.475 000
DM0VHL není slyšet
HG1BVA 144.460 077
HG8BVA není slyšet
SR8VHL není slyšet
SR5VHW QRT
OE3XMB 70cm 432.398 173
OK0EA 432.467 990
OK0EB 432.966 969
OK0EC   QRT
OK0EJ   QRT
OK0EP 432.885 617
OM0MUC není slyšet
HG1BUA 432.459 792
HG3BUA není slyšet
DB0INN 432.483 072
DF0ANN 432.464 992
DB0FGB 432.443 949
SR6UHC QRT
SR5UHW QRT
SR5TDM není slyšet
OK0EA 23cm 1296.908 916
OK0EKL 1296.890 034
OK0EL 1296.933 946
SR6LHZ 1296.827 160
OK0EQ QRT?
OK0EK 1296.870 029
OK0EB 1296.970 044 2)
OK0EJ  QRT
DB0FGB 1296.840 100 3)
OK0EA 9cm 3400.835 62
OK0EL není slyšet
OK0EKL není slyšet
OK0EB 3400.970 116
OK0EA 3cm 10368.050 01
OK0EL 10368.055 49 3)
OK0ET 10368.904 98 3)  1)
OK0EB WIFI QRM
OK0EW QRT
OK0EKL není slyšet
SR6XHC KMITOČTOVÁ KOLIZE  S OK0ET !

POZNÁMKA    1) KMITOČTOVÁ KOLIZE !    2) VRČÍ      3) NESTABILNÍ ± 50Hz


M
ěření 27.06.2018
(in average tropo condx)
 
Maják Kmitočet   [MHz]
OK0EE (70MHz)  not QRV?
HG1BVC není slyšet
SR9FHK není slyšet
SR9RMF  není slyšet
OK0EB 144.447 266
OK0EC QRT
OK0EJ QRT
OK0EL 144.481 490
OK0EWW 144.453 946
OM0MVC není slyšet
DB0LBV příliš slabý
DB0JT 144.428 019
DF0ANN QRV?
DB0MMO příliš slabý
DB0FGB 144.443 890
DF0FAI QRT
DB0HRF 144.475 000
DM0VHL příliš slabý
HG1BVA 144.460 223
HG8BVA 144.481 721
SR3VHX 144.480 940
SR8VHS QRT
SR5VHW QRT
SR5TDM 144.415 004
OE3XMB 432.398 268
OK0EA 432.468 001
OK0EB 432.966 776
OK0EC   QRT
OK0EJ   QRT
OK0EP 432.885 679
OK0MUC 432.454 63 *)
HG1BUA 432.460 511
HG3BUA není slyšet
DB0INN 432.483 064
DF0ANN QRV?
DB0FGB 432.443 775
SR6UHC 432.451 750
SR5UHW QRT
SR5TDM není slyšet
OK0EA 1296.908 055
OK0EKL 1296.890 035
OK0EL 1296.934 570
SR6LHZ 1296.827 147
OK0EQ QRT?
OK0EK není slyšet
OK0EB 1296.970 033
OK0EJ  QRT
DB0FGB příliš slabý
OK0EA 3400.835 46
OK0EL 3400.406 74
OK0EKL 3400.890 09
OK0EB 3400.970 104
OK0EA 10368.050 01
OK0EL 10368.057 47
OK0ET 10368.874 72
OK0EB není slyšet
OK0EW QRT
OK0EKL 10368.890 28
SR6XHC 10368.903 86

Poznámka:  *) - QSB
 


M
ěření 24.02.2016
(in bad tropo condx)

Maják Kmitočet   [MHz]
OK0EE není slyšet
HG1BVC příliš slabý
OK0EB 144.447 366
OK0EC QRT
OK0EJ není slyšet
OK0EL 144.471 846
OK0EWW 144.452 987
DB0LBV příliš slabý
DB0JT 144.428 036
DF0ANN QRM on QRG
DB0MMO QRM on QRG
DB0FGB QRM on QRG
DF0FAI příliš slabý
HG1BVA příliš slabý
SR3VHX QRT
SR8VHS QRT
SR5VHW příliš slabý
OE3XMB 432.399 268
OK0EA 432.468 023
OK0EB  QRT ?
OK0EC   QRT ?
OK0EJ není slyšet
OK0EP 432.885 991
HG1BUA není slyšet
HG3BUA není slyšet
DB0INN 432.483 056
DF0ANN není slyšet
DB0FGB 432.443 443
SR6UHC 432.451 728
SR5UHW není slyšet
OK0EA 1296.898 962
OK0EKL 1296.890 037
OK0EL 1296.942 277
SR6LHZ 1296.827 177
OK0EQ není slyšet
OK0EK není slyšet
OK0EB 1296.970 035
OK0EJ není slyšet
DB0FGB příliš slabý
OK0EA QRT
OK0EL není slyšet
OK0EKL 3400.890 096
OK0EB 3400.970 090
OK0EA 10368.050  00
OK0EL 10368.058  *)
OK0ET 10368.884  *)
OK0EB není slyšet
OK0EW QRT ?
SR6XHC 10368.904 08

Poznámka:  *) - nestabilní zázněj

 


M
ěření 3.12.2013
(silné širokopásmové rušení z jihu)
 
Maják Kmitočet   [MHz]
OK0EE QRM on QRG
HG1BVC QRM on QRG
OK0EB 144.447 487
OK0EC QRT ?
OK0EJ QRM on QRG
OK0EL 144.472 228
OK0EWW 144.453 047
DB0LBV 144.434 101
DB0JT 144.428 017
DF0ANN QRM on QRG
DB0MMO není slyšet
DM0DUB 144.435 786
DB0FGB 144.444 146
DF0FAI QRM on QRG
HG1BVA QRM on QRG
SR3VHX 144.481 541
SR8VHS QRM on QRG
SR5VHW není slyšet
OE3XMB 432.398 658
OK0EA 432.468 035
OK0EB  QRT ?   *)
OK0EC   QRT ?
OK0EJ 432.425 838
OK0EP 432.886 360
HG1BUA není slyšet
HG3BUA není slyšet
DB0INN 432.483 050
DF0ANN není slyšet
DB0FGB 432.443 973
SR6UHC 432.452 158
SR5UHW není slyšet
OK0EA 1296.900 897 **)
OK0EL 1296.942 293 **)
SR6LHZ 1296.827 275
OK0EQ 1296.974 706
DB0FGB není slyšet
DF0ANN není slyšet
OK0EJ 1296.959 720
OK0EA 10368.050 00
OK0EL 10368.060 ***)
OK0ET 10368.892 ***)
OK0EW QRT ?
SR6XHC 10368.904 27

  *) - QRT ?  new D star repeater EMC trouble?
**) -
daleko od nominálního kmitočtu
***)
nestabilní zázněj


M
ěření 25.07.2013
(in bad tropo condx)
 
Maják Kmitočet   [MHz]
OK0EE 70.116 593
HG1BVC 70.059 974
OK0EB 144.446 957
OK0EC QRT ?
OK0EJ není slyšet
OK0EL 144.473 944
OK0EWW 144.452 953
DB0LBV není slyšet
DB0JT 144.428 016
DF0ANN QRM on QRG
DB0MMO příliš slabý
DB0FGB 144.443 754
DF0FAI 144.489 859
HG1BVA není slyšet
SR3VHX 144.481 548
SR8VHS není slyšet
SR5VHW příliš slabý
OE3XMB 432.399 069
OK0EA 432.468 054
OK0EB  QRT ?
OK0EC   QRT ?
OK0EJ není slyšet
OK0EP 432.885 839
HG1BUA není slyšet
HG3BUA není slyšet
DB0INN 432.483 040
DF0ANN není slyšet
DB0FGB 432.443 689
SR6UHC 432.452 300
SR5UHW není slyšet
OK0EA 1296.911 839
OK0EL 1296.930 445
SR6LHZ 1296.827 228
OK0EQ 1296.974 744
DB0FGB příliš slabý
DF0ANN není slyšet
OK0EJ není slyšet
OK0EA temp. QRT
OK0EL není slyšet
OK0ET 10368.894 07
OK0EW QRT ?
SR6XHC 10368.904 10

 


Měření 21.10.2012
 
Maják Kmitočet   [MHz]
OK0EE 70.117 002
HG1BVC 70.060 020
OK0EB 144.447 014
OK0EC QRT ?
OK0EJ 144.427 252
OK0EL 144.480 163
DB0LBV 144.434 064
DB0JT 144.428 015
DF0ANN QRT ?
DB0MMO 144.455 062
DB0FGB 144.444 000
DF0FAI 144.489 937
HG1BVA 144.459 699
SR3VHX 144.481 632
SR8VHS 144.410 099
SR5VHW QRM
OE3XMB 432.398 396
OK0EA 432.465 250
OK0EB 432.966 701
OK0EC   QRT ?
OK0EJ 432.425 650
OK0EP 432.885 908
HG1BUA 432.457 860
HG3BUA 432.449 043
DB0INN 432.483 029
DF0ANN QRM OK0EA *)
DB0FGB 432.443 846
SR6UHC 432.452 232
SR5UHW QRM OK0EA *)
OK0EA 1296.915 657
OK0EL 1296.934 461
SR6LHZ 1296.827 254
OK0EQ 1296.975 374
DB0FGB 1296.840 995
DF0ANN 1296.964 970
OK0EJ 1296.960 000
OK0EA 10368.049 99
OK0EL QRT ?
OK0ET 10368.896 00
OK0EW QRT ?
SR6XHC 10368.904 24

*) QRM z důvodu nesprávné kmitočtové koordinace
 


Měření 16.3.2012
 
Maják Kmitočet   [MHz]
OK0EE 70.116 927
HG1BVC 70.059 836
OK0EB 144.447 160
OK0EC QRT ?
OK0EJ není slyšet
OK0EL   QRT ?
OK0EZ QRT  
DB0SGA QRT
DB0JT 144.428 015
DF0ANN QRM
DB0MMO 144.455 178
DB0FGB 144.444 103
HG1BVA 144.459 781
SR3VHX 144.481 730
SR5VHW QRM
OE3XMB 432.399 655
OK0EA 432.465 680
OK0EB 432.967 105
OK0EC   QRT ?
OK0EJ není slyšet
OK0EP 432.886 082
OK0EZ QRT
HG1BUA 432.459 096
DB0INN 432.882 047
DF0ANN není slyšet *)
DB0FGB 432.444 009
SR5UHW není slyšet
OK0EA 1296.904 726
OK0EL mimo provoz
SR6LHZ 1296.827 255
OK0EQ není slyšet
DB0FGB QRT ?
OK0EJ 1296.960 000
OK0EA 10368.060 14
OK0EL QRT ?
OK0ET 10368.898 63
OK0EW mimo provoz
SR6XHC 10368.904 28

Poznámka: *)
 


Měření 16.1.2011
 
Maják Kmitočet   [MHz]
OK0EE 70.117 305
OK0EB 144.447 013
OK0EC mimo provoz  
OK0EJ není slyšet
OK0EL 144.474 004
OK0EZ mimo provoz  
DB0SGA není slyšet
DB0JT 144.428 009
DF0ANN není slyšet
DB0MMO není slyšet
DB0FGB 144.444 097
HG1BVA příliš slabý
SR3VHX 144.481 525
SR5VHW není slyšet
OE3XMB 432.399 834
OK0EA 432.491 964
OK0EB 432.966 875
OK0EC mimo provoz  
OK0EJ není slyšet
OK0EP 432.886 310
OK0EZ mimo provoz  
HG1BUA příliš slabý
DB0INN 432.882 366
DF0ANN příliš slabý
DB0FGB 432.444 038
SR5UHW příliš slabý
OK0EA 1296.901 751
OK0EL 1296.938 468
SR6LHZ příliš slabý
OK0EQ není slyšet
DB0FGB 1296.840 728
OK0EA 10368.049 99
OK0EL není slyšet
OK0ET 10368.901 26
OK0EW není slyšet
SR6NCI není slyšet

Poznámka: 2


Měření 12.9.2010
 
Maják Kmitočet   [MHz]
OK0EE 70.116 980
OK0EB 144.447 015
OK0EC mimo provoz  
OK0EJ 144.427 273
OK0EL 144.482 092
OK0EZ mimo provoz  
DB0SGA není slyšet
DB0JT není slyšet
DF0ANN 144.464 998
DB0MMO není slyšet
DB0FGB 144.443 951
HG1BVA 144.459 748
SR3VHX není slyšet
SR5VHW 144.461 961
OE3XMB 432.399 612
OK0EA 432.491 037
OK0EB 432.967 054
OK0EC mimo provoz  
OK0EJ příliš slabý
OK0EP 432.886 070
OK0EZ mimo provoz  
HG1BUA příliš slabý
DB0INN 432.882 176
DF0ANN příliš slabý
DB0FGB 432.443 556
SR5UHW 432.461 209
OK0EA 1296.905 342
OK0EL 1296.931 753
SR6LHZ 1296.827 310
OK0EQ není slyšet
DB0FGB 1296.840 904
OK0EA mimo provoz  
OK0EL mimo provoz  
OK0ET 10368.901 96
OK0EW není slyšet
SR6NCI 10368.907 21

Poznámka: 1
 


Měření 28.2.2010
 
Maják Kmitočet   [MHz]
OK0EB 144.445 580
OK0EC mimo provoz  
OK0EJ QRM on QTF
OK0EL 144.475 767
OK0EZ mimo provoz  
DB0SGA 144.475 375
DB0JT 144.427 544
DF0ANN není slyšet
DB0MMO není slyšet
DB0FGB 144.444 022
HG1BVA 144.459 896
SR3VHX 144.480 906
OE3XMB 432.399 871
OK0EA 433.491 871
OK0EB 432.965 661
OK0EC mimo provoz  
OK0EJ není slyšet
OK0EP 432.886 196
OK0EZ mimo provoz  
HG1BUA není slyšet
DB0INN 432.882 571
DF0ANN není slyšet
DB0FGB 432.443 980
OK0EA 1296.901 253
OK0EL 1296.938 296
SR6LHZ 1296.827 316
DB0FGB 1296.840 635
OK0EA 10368.049 98  
OK0EL mimo provoz  
OK0ET 10368.903 69
OK0EW mimo provoz  
SR6NCI QRM on QTF

Poznámka: přesnost  měření signálů v šumu je cca ± 5 Hz.


Měření 14.11.2009:

Maják Kmitočet   [MHz]
OK0EB 144.445 577
OK0EC není slyšet
OK0EJ QRM on F.
OK0EL 144.477 709
OK0EZ mimo provoz  
DB0SGA 144.475 585
DB0JT 144.427 573
DF0ANN není slyšet
DB0MMO není slyšet
DB0FGB 144.444 173
HG1BVA není slyšet
SR3VHX 144.480 983
OE3XMB 432.400 014
OK0EA 432.491 663
OK0EB 432.965 692
OK0EC není slyšet
OK0EJ není slyšet
OK0EP 432.886 149
OK0EZ mimo provoz  
HG1BUA není slyšet
DB0INN 432.882 470
DF0ANN není slyšet
DB0FGB 432.443 669
OK0EA 1296.903 187
OK0EL 1296.936 105
SR6LHZ 1296.827 409
DB0FGB 1296.840 395
OK0EA 10368.049 98  
OK0EL není slyšet
OK0ET 10368.912 07
OK0EW mimo provoz  
SR6NCI 10368.907 12

Poznámka: přesnost  měření signálů v šumu je cca ± 5 Hz.


Měření 23.8.2009:

Maják Kmitočet   [MHz]
OK0EB 144.445 582
OK0EC není slyšet
OK0EJ není slyšet
OK0EL 144.480 245
OK0EZ mimo provoz  
DB0KI QRT
DB0SGA 144.476 060
DB0JT 144.427 613
DF0ANN není slyšet
DB0MMO 144.454 782
HG1BVA 144.459 759
HG5BVB není slyšet
SR3VHC není slyšet
OE3XMB mimo provoz  
OK0EA 432.490 480 *)
OK0EB 432.965 728
OK0EC není slyšet
OK0EJ není slyšet
OK0EP 432.886 054 **)
OK0EZ mimo provoz  
HG1BUA není slyšet
DB0KI QRT
DB0INN 432.882 430
DB0SGA není slyšet
DF0ANN není slyšet
OK0EA 1296.908 302
OK0EL 1296.930 638
SR6LHZ 1296.827 463
OK0EA mimo provoz  
OK0EL není slyšet
OK0ET 10368.912 21
OK0EW 10368.800 13
SR6NCI 10368.906 62

Poznámka: přesnost  měření signálů v šumu je cca ± 3 Hz v pásmu do 23cm. Na 10 GHz je přesnost cca ± 10 Hz.
Pozn *) - maják OK0EA v pásmu 70cm byl nestabilní
Pozn **) - maják OK0EP je v opravě u OK1VPZ v Praze


Měření 16. 03.2008 :

Maják Kmitočet   [MHz]
OK0EB 144.445 576
OK0EC není slyšet
OK0EJ 144.427 869
OK0EL 144.475 693
OK0EZ mimo provoz  
DB0KI 144.444 143
DB0SGA 144.475 040
DB0JT 144.427 875
DF0ANN příliš slabý
HG1BVA 144.459 926
HG5BVB 144.419 767
SR3VHC není slyšet
OE3XMB 432.400 503
OK0EA 432.491 893 *)
OK0EB mimo provoz  
OK0EC není slyšet
OK0EJ není slyšet
OK0EP 432.885 939
OK0EZ mimo provoz  
HG1BUA není slyšet
DB0KI není slyšet
DB0INN 432.883 277
DB0SGA není slyšet
DF0ANN není slyšet
OK0EA 1296.902 184
OK0EL 1296.936 441
SR6LHZ 1296.828 983
OK0EA 10368.066 46
OK0EL 10368.033 08
OK0ET 10368.906 35

Poznámka: přesnost tohoto měření byla založena na použití rubidiového frekvenčního standardu s tolerancí 5 . 10-10
P
řesnost měření signálů v šumu je cca ± 3 Hz v pásmu
do 23cm. Na 10 GHz je přesnost cca ± 10 Hz.
Pozn *) - maják OK0EA v pásmu 70cm byl nestabilní


Měření 16. 09.2007 :
 

Maják Kmitočet   [MHz]
OK0EB 144.445 574
OK0EC 144.451 944
OK0EJ 144.427 293
OK0EL 144.482 067
OK0EZ mimo provoz  
DB0KI 144.444 040
DB0SGA 144.474 927
DB0JT 144.427 991
DF0ANN 144.464 998
HG1BVA 144.459 768
SR3VHC není slyšet
OE3XMB 432.399 383
OK0EA 432.491 659
OK0EB mimo provoz  
OK0EC mimo provoz  
OK0EJ 432.425 413
OK0EP 432.885 981
OK0EZ mimo provoz  
HG1BUA 432.974 732
DB0KI 432.444 204
DB0SGA není slyšet
DF0ANN 432.464 994
DB0INN 432.883 048
OK0EA 1296.906 406
OK0EL 1296.932 173
OK0EJ 1296.959 225  *)
SR6LHZ 1296.829 077
OK0EA 10368.065 8
OK0EL 10368.033 9
OK0EW 10368.815 2  *)

Poznámka: přesnost tohoto měření byla založena na použití rubidiového frekvenčního standardu s tolerancí 5 . 10-10  
a je stejná, jako u předcházejícího měření.
Pozn *)  měřeno 23.9.


Měření 22. 04.2007 :

 

Maják Kmitočet   [MHz]
OK0EB 144.445 574
OK0EC 144.453 108
OK0EJ 144.427 199
OK0EL 144.477 406
OK0EZ mimo provoz  
DB0KI 144.443 985
DB0SGA 144.474 950
DB0JT 144.428 898
DF0ANN 144.464 999
HG1BVA příliš slabý
SR3VHC 144.428 864
OE3XMB 432.399 803
OK0EB 432.966 064
OK0EC není slyšet
OK0EJ příliš slabý
OK0EP 432.886 072
OK0EZ mimo provoz  
HG1BUA není slyšet
DB0KI není slyšet
DB0SGA není slyšet
DF0ANN 432.464 998
OK0EL 1296.934 910
SR6LHZ 1296.829 150
OK0EA 10368.065 6
OK0EL 10368.035 2

Poznámka: přesnost tohoto měření byla založena na použití rubidiového frekvenčního standardu s tolerancí 5 . 10-10
P
řesnost měření signálů v šumu je cca ± 3 Hz v pásmu
do 23cm. Na 10 GHz je přesnost cca ± 100 Hz.

 

 


Měření 21 - 22. 02.2007 :

 
Maják Kmitočet   [MHz]
DB0KI 144.444 12
DB0JT 144.428 01
DB0SGA 144.475 07
HG1BVA 144.460.07
OK0EB 144.445.64
OK0EC 144.451.99
OK0EJ 144.427.28
OK0EL 144.473.08
OK0EZ (144)    není slyšet
DB0KI (432)   příliš slabý
OK0EA

(432)    mimo provoz

OK0EB

(432)    není slyšet

OK0EC

(432)    není slyšet

OK0EP

432.886 27

OK0EZ (432)   mimo provoz
OE3XMB

432.400.18

HG1BUA

(432)   příliš slabý

OK0EA

(1296)   mimo provoz

OK0EL 1296.938.55
SR6LHZ 1296.829.69

Měření 29.11.2006 :

 
Maják Kmitočet   [MHz]
OK0EA mimo provoz
OK0EB mimo provoz
OK0EP 432.886 22
OK0EZ mimo provoz
OE3XMB 432.399 65
HG1BUA 432.974 95
DB0KI 432.444 54
DB0SGA 144.475 03
DB0JT 144.428 04
DB0KI 144.444 19
DF0ANN 144.464 84
DL0UB není slyšet
OK0EB 144.445 63
OK0EC 144.452 10
OK0EJ 144.427 27
OK0EL není slyšet
OK0EZ není slyšet
HG1BVA 144.460 01
SR3VHC 144.427 90
SR9VHK není slyšet

Měření 9.8.2006 :

 
Maják Kmitočet   [MHz]
OK0EA mimo provoz
OK0EB mimo provoz
OK0EP 432.886 61
OK0EZ mimo provoz
OE3XMB 432.400 23
HG1BUA 432.974 87
DB0KI není slyšet
DB0SGA 144.474 95
OK0EB mimo provoz
OK0EC není slyšet
OK0EL mimo provoz
OK0EZ mimo provoz
DL0UB 144.449 94
HG1BVA 144.459 87
SR9VHK 144.426 70


Měření 26.2.2006 :

Maják Kmitočet   [MHz]
OK0EA mimo provoz
OK0EB mimo provoz
OK0EP 432.886 42
OK0EZ mimo provoz
OE3XMB 432.401 87
HG1BVA 144.460 11
DB0KI není slyšet
DB0SGA 144.475 51
OK0EB mimo provoz
OK0EC 144.446 91
OK0EL 144.471 00
OK0EZ 144.470 87
SR9VHK 144.425 77
   
   
   


Měření 27.11.2005 :

Maják Kmitočet   [MHz]
OK0EA mimo provoz ?
OK0EB 432.966 41
OK0EP 432.886 50
OK0EZ mimo provoz ?
OE3XMB 432.401 55
HG1BVA 144.460 10
DB0KI není slyšet
OK0EB 144.445 63
OK0EC 144.446 94
OK0EL 144.471 17
OK0EZ 144.470 81

 


Měření 22.7.2005 :

 
Maják Kmitočet   [MHz]
OK0EA mimo provoz ?
OK0EB 432.966 43
OK0EP 432.886 62
OK0EZ 432.870 62
HG1BVA 144.459. 90
DB0KI 144.444 41
OK0EB 144.445 62
OK0EC 144.447 01
OK0EL mimo provoz ?
OK0EZ 144.470 15
   

 


Měření 10.4.2005 :

 
Maják Kmitočet   [MHz]
OK0EA 432.934 14
OK0EB 432.965 79
OK0EP 432.886 44
OK0EZ 432.870 69
HG1BVA 144.460. 08
DB0KI 144.444 46
OK0EB 144.445 62
OK0EC 144.447 18
OK0EL 144.472 73
OK0EZ 144.470 38


 


Měření 14.7.2004 :

 
Maják Kmitočet   [MHz]
OK0EA 432.934 94
OK0EB 432.965 54
OK0EP 432.886 64
OK0EZ very weak
HG1BVA 144.459. 90
DB0KI 432.840 74 
OE3XMB 432.806 35
DB0KI 144.444 39
OK0EL 144.477 33
   


 


Měření 26.1.2004 :

 
Maják Kmitočet   [MHz]
OK0EA 432.936 66
OK0EB 432.965 74
OK0EP 432.886 68
OK0EZ 432.871 42
DB0KI 432.840 87
OE3XMB 432.806.17
DB0KI 144.444 46
OK0EL nestabilní zázněj

 

Měření 31.12.2003 :
 
Maják Kmitočet   [MHz]
OK0EA 432.936 18
OK0EB 432.965 75
OK0EP 432.886 73
OK0EZ 432.871 26
OK0EL 144.475 06
DB0KI 144.444 46
   

 

Poznámka: jak zkontrolovat přesnost nastavení Vaší digitální stupnice - nalaďte signál některého z uvedených majáků, nejlépe takového, jehož kmitočet je dlouhodobě relativně stabilní a má termostatovaný oscilátor (např. OK0EP, ale nikoli OK0EA), na nf výstup přijímače při provozu USB, či lépe CW (s telegrafním filtrem) připojte nf kmitočtový čítač, nastavte zázněj 1000 Hz a ověřte, zda Vaše digitální stupnice skutečně ukazuje kmitočet o 1kHz nižší, než je uvedeno výše (tedy např. pro OK0EP 432.885.73). Rozdíl mezi touto hodnotou a údajem Vaší digitální stupnice je kmitočtovou odchylkou vašeho zařízení.

73! OK1VPZ