Kdo všechno, s čím a jakými druhy modulace bude vysílat v radioamatérském pásmu 70cm

V červencovém telekomunikačním věstníku ČTÚ vyšla Příloha č.15/7.2004 týkající se mimo jiné také obsazení služeb v radioamatérském pásmu 70 cm. Není to veselé čtení. Přesto by bylo vhodné, abyste se s ním seznámili. Další informace k této věci najdete tady.

Zajímavá je poznámka 7) k tabulce rozdělení kmitočtového pásma, kde se hovoří o tom, že pásmo 430 - 440 MHz je přiděleno navíc přednostně pevné službě, což je v příkrém rozporu s Vyhláškou č. 201/2000Sb. o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby, kde se mluví o tom, že toto kmitočtové pásmo je primárně přiděleno radioamatérům....

Výňatky z textu nové Přílohy, které podle zákona mají charakter právně závazného předpisu a týkají se radioamatérského pásma 70 cm, jsou zde: