DENÍKY OK2KKW (OK2A, ..) - online hledání
Es, EME, MS, Aurora, DX Tropo, menší závody: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023


                   ZÁVODY

line
2023 -        
1. SUBREGIONAL CONTEST   - 432MHz, 1296MHz, 3400 MHz, 10368 MHz (as OK1TEH)
                    2. SUBREGIONAL CONTEST   - 432MHz, 1296MHz, 3400 MHz, 10368 MHz
                    MICROWAVE CONTEST - 1296MHz, 3400 MHz, 10368 MHz
                  
 ALPE ADRIA UHF CONTEST  - 432MHz, 1296MHz, 3400 MHz, 10368 MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 432MHz, 1296MHz, 3400 MHz, 10368 MHz
                    UHF/SHF CONTEST - 432 MHz, 1296 MHz, 2320 MHz, 3400MHz, 10368MHz
                    MARCONI MEMORIAL  CONTEST -  144MHz  (as OK5Y)
line
2022 -        
1. SUBREGIONAL CONTEST   - 144MHz, 432MHz, 1296MHz, 3400 MHz, 10368 MHz (as OK1TEH)
                    2. SUBREGIONAL CONTEST   - 432MHz, 1296MHz, 3400 MHz, 10368 MHz
                    MICROWAVE CONTEST - 1296MHz, 3400 MHz, 10368 MHz
                  
 ALPE ADRIA UHF CONTEST  - 432MHz, 1296MHz, 3400 MHz, 10368 MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 432MHz, 1296MHz, 3400 MHz, 10368 MHz
                    UHF/SHF CONTEST - 432 MHz, 1296 MHz, 2320 MHz, 3400MHz, 10368MHz
                    MARCONI MEMORIAL  CONTEST - 144MHz
line
2021 -        
1. SUBREGIONAL CONTEST   - 432MHz, 1296MHz, 3400 MHz, 10368 MHz
                    2. SUBREGIONAL CONTEST   - 432MHz
                    MICROWAVE CONTEST - 1296MHz, 3400 MHz, 10368 MHz
                  
 ALPE ADRIA UHF CONTEST  - 432MHz, 1296MHz, 3400 MHz, 10368 MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 432MHz, 1296MHz, 3400 MHz, 10368 MHz
                    UHF/SHF CONTEST - 432 MHz, 1296 MHz, 3400MHz, 10368MHz
                    MARCONI MEMORIAL  CONTEST - 144MHz
line
2020 -        
2. SUBREGIONAL CONTEST   - 432MHz, 1296MHz, 3400 MHz, 10368 MHz
                    MICROWAVE CONTEST - 1296MHz, 3400 MHz, 10368 MHz
                  
 ALPE ADRIA UHF CONTEST   - 432MHz, 1296MHz, 10368 MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 432MHz, 1296MHz, 3400MHz, 10368MHz
                    UHF/SHF CONTEST - 432 MHz, 1296 MHz, 3400MHz, 10368MHz
                    
MARCONI MEMORIAL  CONTEST - 144MHz
line
2019 -        
2. SUBREGIONAL CONTEST   - 432MHz, 1296MHz, 3400 MHz, 10368 MHz, 24 GHz
                  
 ALPE ADRIA UHF CONTEST   - 432MHz, 1296MHz, 3400 MHz, 10368 MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 432MHz, 1296MHz, 3400MHz, 10368MHz
                    UHF/SHF CONTEST - 432 MHz, 1296 MHz, 3400MHz, 10368MHz
                    MARCONI MEMORIAL  CONTEST - 144MHz
line
2018 -        
2. SUBREGIONAL CONTEST   - 432MHz, 1296MHz, 3400 MHz, 10368 MHz
                  
 MICROWAVE CONTEST - 1296MHz, 3400 MHz, 10368 MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 432MHz, 1296MHz, 3400MHz, 10368MHz
                    UHF/SHF CONTEST - 432 MHz, 1296 MHz, 2320MHz, 3400MHz, 5760MHz, 10368MHz, 24GHz, 47GHz
                    
MARCONI MEMORIAL  CONTEST - 144MHz
line
2017 -        
2. SUBREGIONAL CONTEST   - 432MHz, 1296MHz, 3400 MHz
                  
 MICROWAVE CONTEST - 1296MHz, 3400 MHz, 10368 MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 432MHz, 1296MHz, 3400MHz, 10368MHz
                    VHF  CONTEST - 144MHz
                    UHF/SHF CONTEST -
432 MHz, 1296 MHz, 3400MHz

                    
MARCONI MEMORIAL  CONTEST - 144MHz
line
2016 -         2. SUBREGIONAL CONTEST   - 432MHz, 1296MHz, 10368 MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 432MHz, 1296MHz, 3400MHz, 10368MHz
                    UHF/SHF CONTEST - 432 MHz, 1296 MHz, 3400MHz, 10368MHz
                    
MARCONI MEMORIAL  CONTEST - 144MHz
line
2015 -        
2. SUBREGIONAL CONTEST   - 432MHz, 1296MHz, 10368 MHz
                    MICROWAVE CONTEST - 1296MHz, 10368 MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 432MHz, 1296MHz, 10368 MHz
                    UHF/SHF CONTEST - 432 MHz, 1296 MHz
                    
MARCONI MEMORIAL  CONTEST - 144MHz
line
2014 -         2. SUBREGIONAL CONTEST   - 432MHz, 1296MHz, 10368 MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) -  432MHz, 1296MHz, 10368 MHz
                    VHF  CONTEST -  144MHz
                    UHF/SHF CONTEST -
432 MHz, 1296 MHz, 10368 MHz

                    
MARCONI MEMORIAL  CONTEST - 144MHz
line
2013 -        
2. SUBREGIONAL CONTEST   - 432MHz, 1296MHz, 2320MHz, 3400MHz, 5760MHz, 10368MHz, 24GHz, 47GHz, 76GHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 432MHz, 1296MHz, 10368 MHz
                    VHF  CONTEST -  144MHz
                    UHF/SHF CONTEST -
432 MHz, 1296 MHz, 2320MHz,
5760MHz, 10368MHz
                    
MARCONI MEMORIAL  CONTEST - 144MHz
line
2012 -        
2. SUBREGIONAL CONTEST   - 432MHz, 1296MHz, 10368 MHz
                  
 MICROWAVE CONTEST - 1296MHz, 10368 MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 432MHz, 1296MHz, 10368 MHz
                    UHF/SHF CONTEST -
432 MHz, 1296 MHz, 10368 MHz

                    
MARCONI MEMORIAL  CONTEST - 144MHz
line
2011 -        
2. SUBREGIONAL CONTEST   - 432MHz, 1296MHz, 10368 MHz
                  
 MICROWAVE CONTEST - 1296MHz, 10368 MHz, 24GHz, 47GHz, 76GHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 432MHz, 1296MHz, 10368 MHz
                    VHF  CONTEST - 144MHz
                    UHF/SHF CONTEST -
432 MHz, 1296 MHz

                    
MARCONI MEMORIAL  CONTEST - 144MHz
line
2010 -         1. SUBREGIONAL CONTEST   - 144MHz, 10368MHz
                   
2. SUBREGIONAL CONTEST   - 432MHz, 1296MHz , 10368 MHz
                  
 MICROWAVE CONTEST - 1296MHz, 10368 MHz
                    Memorial OM3AU - 144MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 432MHz, 1296MHz, 10368 MHz
                    VHF  CONTEST - 144MHz
                    UHF/SHF CONTEST -
432 MHz, 1296 MHz, 10368 MHz

                    
MARCONI MEMORIAL  CONTEST - 144MHz
line
2009 -         2. SUBREGIONAL CONTEST   - 432MHz, 1296MHz, 10368MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 432MHz, 1296MHz,10368MHz
                    UHF/SHF CONTEST - 432 MHz, 1296 MHz, 2320MHz, 10368MHz
                    
MARCONI MEMORIAL  CONTEST - 144MHz
line
2008 -         2. SUBREGIONAL CONTEST   - 432MHz, 1296MHz, 2320MHz, 10368MHz
                  
 MICROWAVE CONTEST - 1296MHz, 2320MHz, 10368MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 432MHz, 1296MHz, 10368MHz
                    UHF/SHF CONTEST -
432MHz, 1296MHz, 2320MHz, 10368MHz
                    
MARCONI MEMORIAL  CONTEST - 144MHz
line
2007 -         1. SUBREGIONAL CONTEST   - 144MHz, 432MHz, 1296MHz, 10368MHz (as OK1DIX & OK1TEH)
                    2. SUBREGIONAL CONTEST   - 144MHz, 432MHz, 1296MHz, 2320MHz, 10368MHz, 47GHz, 76GHz
                   
MICROWAVE CONTEST -  1296MHz, 2320MHz, 10368MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) -
432MHz, 1296MHz, 2320MHz, 10368MHz
                    VHF  CONTEST -
144MHz
                    UHF/SHF CONTEST -
432 MHz, 1296 MHz,
10368MHz  (jako F/OK4W/p)
                    
MARCONI MEMORIAL  CONTEST - 144MHz
line
2006 -         1. SUBREGIONAL CONTEST   - 432MHz, 10368MHz 
                    2. SUBREGIONAL CONTEST   -
144MHz, 432MHz, 1296MHz, 10368MHz  
                   
3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 432MHz, 10368MHz
                    UHF/SHF CONTEST - 432 MHz, 1296 MHz, 10368MHz      
                    
MARCONI MEMORIAL  CONTEST - 144MHz
line
2005 -         2. SUBREGIONAL CONTEST   - 144MHz, 432MHz, 1296MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) -
144MHz, 432MHz
                    VHF  CONTEST -
144MHz
                    UHF/SHF CONTEST -
432 MHz, 1296 MHz, 2320 MHz, 3400MHz, 5760 MHz,
10368MHz, 24 GHz, 47 GHz, 76 GHz (as DM7A)   
                    
MARCONI MEMORIAL  CONTEST - 144MHz
line
2004 -         1. SUBREGIONAL CONTEST   - 432MHz, 1296MHz
                    2. SUBREGIONAL CONTEST   -
144MHz, 432MHz, 1296MHz
                  
 MICROWAVE CONTEST - 1296MHz, 10368MHz
                    Memorial OM3AU - 144MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 144MHz, 432MHz, 1296MHz, 10368MHz
                    VHF  CONTEST -
144MHz
                    UHF/SHF CONTEST -
432 MHz, 1296 MHz,
10368MHz
                    
MARCONI MEMORIAL  CONTEST - 144MHz
line
2003 -         1. SUBREGIONAL CONTEST   - 144MHz, 432MHz
                   
2. SUBREGIONAL CONTEST   - 144MHz, 432MHz, 1296MHz
                  
 MICROWAVE CONTEST - 1296MHz
                    Memorial OM3AU - 144MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 144MHz, 432MHz, 1296MHz
                    VHF  CONTEST -
144MHz
                    UHF/SHF CONTEST -
432MHz
                    
MARCONI MEMORIAL  CONTEST - 144MHz
line
2002 -         1. SUBREGIONAL CONTEST   - 144MHz, 432MHz, 1296MHz
                    
2. SUBREGIONAL CONTEST   - 144MHz, 432MHz, 1296MHz
                    
3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 144MHz, 432MHz, 1296MHz
                    VHF  CONTEST -
144MHz
                    UHF/SHF CONTEST -
432 MHz, 1296 MHz
                    MARCONI MEMORIAL  CONTEST -
144MHz
line

2001 -         2. SUBREGIONAL CONTEST   - 144MHz, 432MHz, 1296MHz
                    
3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 432MHz, 1296MHz
                    VHF  CONTEST -
144MHz
                    UHF/SHF CONTEST -
432 MHz, 1296 MHz
                    MARCONI MEMORIAL  CONTEST -
144MHz
line

2000 -         1. SUBREGIONAL CONTEST - 144MHz
                    
2. SUBREGIONAL CONTEST   - 432MHz, 1296MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) -
144MHz, 432MHz, 1296MHz
                    VHF  CONTEST -
144MHz
                    UHF/SHF CONTEST -
432 MHz, 1296 MHz
line

1999  -        2. SUBREGIONAL CONTEST - 144MHz, 432MHz, 1296MHz
                  
  3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 144MHz, 432MHz, 1296MHz
                    
VHF  CONTEST  - 144MHz
                   
 UHF/SHF CONTEST -  432MHz, 1296MHz
line
1998  -        1. SUBREGIONAL CONTEST - 432MHz, 1296MHz
                    2. SUBREGIONAL CONTEST - 432MHz, 1296MHz
                    
3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 432MHz
                    
VHF  CONTEST - 144MHz
                    
UHF/SHF CONTEST - 432MHz, 1296MHz v Anglii (jako G/OK2KKW/p)
line
1997  -        2. SUBREGIONAL CONTEST - 432MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) -
432MHz, 1296MHz
                    UHF/SHF CONTEST -
432MHz, 1296MHz
line
1996  -        2. SUBREGIONAL CONTEST - 432MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) -
432MHz,
1296 MHz
                    UHF/SHF CONTEST -
432MHz, 1296MHz
line
1995  -        2. SUBREGIONAL CONTEST - 144MHz, 432MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) -
432MHz
                    UHF/SHF CONTEST -
432MHz
line
1994 -         2. SUBREGIONAL CONTEST - 432MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) -
432MHz
                    UHF/SHF CONTEST -
432MHz ve Francii (jako F/OK2KKW/p)
line
1993  -        2. SUBREGIONAL CONTEST - 432MHz
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) -
432MHz
                    UHF/SHF CONTEST -
432MHz, 1296MHz (txt)
line
1992  -        2. SUBREGIONAL CONTEST - 144 MHz (pic zip), 432MHz (pic zip)
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) -
432MHz (txt)
                    VHF CONTEST - 144 MHz (pic zip)
                    UHF/SHF CONTEST -
432MHz (txt)
line
1991  -        2. SUBREGIONAL CONTEST - 144 MHz (pic zip), 432MHz (txt)
                    3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) -
144 MHz (pic zip), 432MHz
(pic zip)
                    UHF/SHF CONTEST -
432MHz
(log was lost) v Holandsku (jako PA/OK1WC/p)
line
1990  -        3. SUBREGIONAL CONTEST (FIELD DAY) - 144MHz, 432MHz (70cm log was lost)
                    UHF/SHF CONTEST -
432MHz
line