Poznámka a doporučení postupu hodnocení závodu MMC 2016 v OK

(otevřený dopis vedení spolku Český radioklub)

Úvodem bych chtěl našim radioamatérským kolegům popřát vše dobré do roku 2017, zejména hodně zdraví a štěstí a upozornit na jeden problém, který se na přelomu roku objevil. Vyhodnocovatel závodu A1 Contest / Marconi memorial VHF Contest 2016 (pravděpodobně OK1KPA) radioamatérům v OK předložil předběžné výsledky tohoto VKV závodu se sdělením, že jde o verzi k finální kontrole. V rámci této možnosti si Vás i vyhodnocovatele dovoluji upozornit na jednu chybu, na kterou jsem při přeformátování předběžných výsledkůtohoto závodu narazil.

Vyhodnocovatel závodu totiž opět nepostupoval v souladu se "Všeobecnými podmínkami závodů na VKV" (dále VPZ na VKV), které publikoval Váš spolek (Český radioklub - dále jen ČRK) a jenž by tedy Vaše organizace měla v rámci své činnosti považovat za podmínky, které jsou pro ČRK i všechny vyhodnocovatele VKV závodů v OK závazné. Jedná se o následující rozpor:

Jak se můžete přesvědčit zde: http://www.vhfcontest.net/getlog/claimsql.php?zavod=95&country=1&lang=cz&refer=1 stanice OK1FHI poslala přes webové rozhraní na "Moravanech" vyhodnocovateli svůj deník ze závodu a dotyčný OM (pravděpodobně omylem) zaškrtnul volbu, že nesouhlasí se zveřejněním svého logu.

Pokud se ale podíváte na VPZ na VKV zde: http://www.crk.cz/FILES/VPZVKV2016.pdf, můžete se v článku 22 dočíst:

"22. Odesláním deníku k vyhodnocení dává stanice svůj souhlas s poskytnutím kompletního deníku pro kontrolu i vyhodnocovatelům závodů v jiných zemích a zároveň tímto dává souhlas se zveřejněním všech údajů v deníku a chybových výpisů z národního hodnocení."

To je ovšem v rozporu se samotnou existencí volby "Zveřejnit log?" na webovém rozhraní, kam se posílají deníky. Na tuto skutečnost jsme ČRK jako klub OK2KKW již upozorňovali, ale naše sdělení zůstalo bez odpovědi i bez reakce. Jaké má tato chyba souvislosti?

Vyhodnocovatel zveřejnil data došlých deníků k vyhodnocení u stanic (v kategorii single) tady:

http://www.vhfcontest.net/getlog/claimsql.php?zavod=95&country=1&lang=cz&refer=1 přičemž obsah deníku ze závodu stanice OK1FHI  a error logy této stanice nebyly zveřejněny. To je v příkrém rozporu s ustanovením článku 28 VPZ na VKV! Článek 28 VPZ na VKV totiž uvádí (m.j.):

"Vyhodnocovatel závodu je povinen v termínu nejméně 7 dnů před zveřejněním konečných výsledků zveřejnit předběžné konečné výsledky, které musí obsahovat výsledkovou listinu, chybové logy a soutěžní deníky všech stanic, které zaslaly soutěžní deníky do hodnocení."

V tomto případě vyhodnocovatel závodu (pověřený ČRK) ovšem tato ustanovení pravidel hrubě porušil a proto zveřejněné texty nemohou být považovány ve smyslu dalších ustanovení článku 28 VPZ na VKV za předběžné výsledky závodu pro kontrolu, ale pouze za jakési neoficiální a neúplné přehledy pravděpodobného pořadí. Tím nezačala běžet ani 7-mi denní lhůta pro připomínky a podněty účastníků závodu a pokud by ČRK vydal jakési "konečné výsledky" závodu, byly by z právního hlediska zcela neplatné podobně, jako jsou dodnes neplatné české výsledky VHF Contestu 2015, protože ani tenkrát nebyla dodržena 7-mi denní lhůta pro připomínky.

V rámci kolegiální spolupráce si tedy (za zapsaný spolek Radioklub OK2KKW) dovolujeme spolku ČRK přátelsky doporučit, aby:

  • na webovém rozhraní posílání logů ze závodu konečně zrušil volbu "Zveřejnit log?", protože všechny logy mají být podle článku 22 VPZ na VKV zveřejněny v plném rozsahu automaticky a tedy je tato volba zbytečná
  • zveřejnila deník ze závodu stanice OK1FHI (včetně error logů a všech údajů v deníku) podle článku 28 VPZ na VKV
  • a konečně aby v souladu se stejným článkem znovu ohlásila začátek běhu nové 7-mi denní lhůty pro připomínky

V opačném případě znovu vznikne neprávní stav - podobně jako v roce 2015 - což se dotkne i neplatnosti výsledků dalších celoročních soutěží pořádaných v OK

Věříme, že ČRK si toto upozornění nebude vykládat jako nepřátelský útok, ale jako prostou kolegiální pomoc jiného radioamatérského spolku ve věci společného zájmu - a tím by měla být snaha zajistit právní čistotu průběhu a vyhodnocení radioamatérských VKV závodů a soutěží v České republice v souladu se všeobecnými pravidly, hamspiritem a obecně právním řádem ČR.

Děkujeme za pochopení.

v Praze dne 3.ledna 2017                                                                                                                   Vladimír Petržílka, OK1VPZ

předseda spolku Radioklub OK2KKW