Contesty VKV provozní aktivity v roce 2018

V OK a OM má nejstarší tradici VKV provozní aktiv, který sahá už relativně hluboko do minulosti (cca půlstoletí). U jeho počátku stáli svazarmovští funkcionáři, kteří dostali za úkol vymyslet novou soutěž, která by navázala na dřívější VKV maratón potom, co nejaktivnější OK stanice na VKV po "spojenecké" invazi roce 1968 buď prchli do zahraničí, nebo přišli o licence. Pokud by byl zachován VKV maratón, musely by se připomínat značky vítězů předchozích ročníků a tak byl založen nový VKV provozní aktiv, nezatížený skvělou historií OK DX VKV provozu.

Provozní aktiv se "chytil", přečkal i rozdělení Československa a i dnes je v OK i OM populárním závodem, který nejen, že příliš nezatěžuje rodinné vztahy, protože jedno nedělní dopoledne v měsíci přece chápající manželka unese,  ale také je dostatečně zajímavý (pamatuji, jak na počátku 80-tých let OK1AXH dělal v provozním aktivu ze Sněžky i přes 300QSO) a umožňuje v praxi dobře odzkoušet zařízení stanice ještě než se zařízení přestěhuje do nějakého portable QTH na jeden z "velkých" závodů, vyhlašovaných, nebo alespoň koordinovaných IARU pro celou Evropu. Odkaz.

K populárnímu závodu VKV provozní aktiv se připojilo (po sjednocení Německa) Sasko a pořádá svůj DUR Contest na GHz pásmech. Stranou nezůstalo stát ani Chorvatsko, které ve stejný den (byť s hodinovým posunem) pořádá svůj contest aktivity na 144 - 432 a 1296MHz. Teoreticky se přidalo i Rakousko, ale tam je VKV aktivita s výjimkou několika málo stanice bídná. Určité contestové aktivity najdete ve stejném období i ve Francii a Itálii, ale na pásmu výrazně převažují OK stanice. V poslední době se přihlásila i jedna polská radioamatérská asociace, uvidíme, zda se to nějak odrazí v aktivitě na pásmu.

-----------------------

Ovšem Provozní aktiv, pořádaný jednou nedemokratickou semimilitantní organizací (z pohledu západní Evropy) východoevropské země příliš nevyhovoval. Nejen z důvodů politických, ale také praktických - zkažená jedna neděle v měsíci z rodinných důvodů byla také zřejmě přespříliš a tak se hledal jiný termín. Ten se nakonec našel a řada nejprve skandinávských a posléze dalších západoevropských radioamatérských organizací pořádají své Contesty VKV aktivity vždy v úterý večer. Narozdíl od OK Provozního aktivu, který byl koncipován jako "sprint contest", je původně zvaný Nordic Activity Contest (NAC) zaměřený spíše na DX provoz a aby pro tyto QSO byl čas, pořádá se každé úterý provoz na jiném VKV pásmu. NAC se "uchytil" a následovaly jej podobné závody ve stejných termínech, vyhlašované jednotlivými radioamatérskými asociacemi v Polsku, Německu, pobaltských státech, Velké Británii a Itálii. Je jen na VKV radioamatérech, které závody si vyberou. Zde najdete odkazy na některé organizace, které tento závod aktivity vyhlašují. SPAC, UKAC (2), IAC.

Budeme se těšit, že se na pásmech VKV potkáme!

Příště si něco řekneme o historii dalších VKV závodů.

OK1VPZ