Zase jedna hezká svazarmovština...?

Zdá se, že se podařilo vyhmátnout, v čem spočívá "kouzlo" návrhu nových stanov spolku ČRK, které jeho představitelé hodlají prosadit během poněkud podivného "náhradního sjezdu" uvedeného spolku. Spočívá v tom, že šikovným využitím dikce nového Občanského zákoníku by vedení ČRK mohlo považovat všechny nečleny ČRK, kteří jsou ovšem členy tzv. "pobočných spolků" ČRK, jinak řečeno klubovních radioklubů, které získaly právní identitu odvozením od zapsaného spolku ČRK, za své nové členy a to i proti jejich vůli! Přečtěte si pozorně příspěvek, který OK1VSL poslal do diskuse členů ČRK na emailové konferenci OK_list s datem 6.3 v 9:34:07h! Dokonce není vyloučena ani možnost, že při hospodářském kolapsu ČRK by věřitelé mohli mít právo své pohledávky řešit na úkor pobočných radioklubů ČRK (například exekucí, byť OK1VSL tvrdí opak) - viz sdělení OK1DOM z 5.3 19:36h a vyjádření OK1VSL zde.. To nejhorší však je, že tihle "noví členové ČRK z donucení" budou povinni platit ČRK výpalné za jejich QSL službu a časopis, aniž by o tyto služby měli zájem. ČRK kontinuálně klesají počty členů a hroutí se ekonomika, tak je s tím třeba něco dělat. A dokud se nepodaří podojit stát, musí se nalézt nové duše, které budou ochotni finanční propady tohoto spolku sanovat z vlastní kapsy. Zda dobrovolně, či z donucení, to je již vedlejší...

Myslím, že pokud neplanete vroucí láskou k vedení ČRK, bude pro vás nejrozumnějším řešením co nejrychlejší odchod vašeho radioklubu z osidel ČRK. Stačí k tomu sepsat jednoduché stanovy a registrace u rejstříkového soudu. Pokud máte datovou schránku, dá se to vyřídit i během jednoho dne. Návod, jak na to, najdete tady. No a potom se bez obav můžete stát  třeba "přidruženým radioklubem" ČRK a zachovat si výhody z toho plynoucí, aniž by vás pánové ve vedení ČRK mohli k něčemu nutit a svými rozhodnutími ohrožovat.  Zvažte sami, zdali vám těch pár korun za ověřené podpisy a kolek za tuhle svobodu stojí...