Poznámka OK1VPZ na závěr: soubor obrázků (fotek), který jsem získal (částečně z webu IARU, částečně z Fridrichshafenu) dále nepokračoval.

Je proto možné, že zde něco důležitého chybí, ale nemyslím si to: Sledoval jsem prezentaci na EME setkání v Praze (2022), které organizoval OK1DFC, Barryho G4SJH jsem poslouchal, seč tomu moje omezené znalosti angličtiny stačily a nezískal jsem pocit, že by zde něco zásadního chybělo. Snad jen to závěrečné poděkování lidem, kteří prezentaci se zájmem sledovali.

Já osobně jsem z obsahu této prezentace byl velice rozhořčen a hned vzápětí jsem k tomu napsal vyjádření, které si stále můžete přečíst zde a zde.

Nicméně ani uvedené vyjádření, byť zachycovalo moje okamžité rozhořčení, se nevěnovalo technickým detailům této prezentace. Napsal jsem tedy ještě několik vět které jako poznámku k prezentaci G4SJH si můžete přečíst tady a tady.

A závěrem - i když jsem skeptický - si dovoluji popřát všem čtenářům překladu uvedené prezentace G4SJH, aby záležitost dopadla dobře abychom nemuseli celosvětově likvidovat celé radioamatérské pásmo 23cm a likvidovat naše zařízení (drahé PA s výkony stovek Wattů  a pracně vybudované EME antény)...
 

OK1VPZ 9/2022

 

PS: moje doporučení pro úpravu provozu v pásmu 23cm, vyplývající z dostupných dokumentů:

a) úzkopásmový provoz přesunout do pásma 1298 až 1300MHz, případně 1299 až 1300MHz

b) výkony radioamatérských úzkopásmových zařízení v navrženém segmentu omezit na 300W střední hodnoty v každém 60-ti vteřinovém intervalu

c) výkony radioamatérských úzkopásmových zařízení pro provoz EME za předpokladu využití parabolické antény o průměru alespoň 3m  omezit na úroveň 750W střední hodnoty v každém 60-ti vteřinovém intervalu za podmínky, že taková anténa  je nakloněna směrem vzhůru s elevací alespoň 7,5stupňů. V případě menší elevace platí omezení, uvedené v bodě b)

d) provoz hlasové FM (NBFM) a ATV vysílačů (jen DVB-T) omezit na 500kHz kmitočtový segment a výkon omezit na 10W.

e) ukončit provoz FM-TV (ATV) vysílačů, NBFM vysílačů včetně převaděčů a majáků, pokud jejich výkon přesahuje 1W

f) Radioamatérský provoz s aktivním vysílačem  (TX je trvale "ON") nesmí trvat déle, jak 1 minutu a potom musí následovat min 1 minutová pauza. Toto omezení neplatí pro úzkopásmové druhy modulací, jejichž střední výkon kolísá od nuly do nominálního výkonu (dle výše uvedeného omezení)