Přišel čas

Stále ještě řada radioklubů v ČR zůstává z poměrně nepochopitelných důvodů členy postsvazarmovského ČRK, který se zejména v poslednéch letech vyznačuje velmi omezenou demokracií. V souvislosti s tím, že se změnil Občanský zákoník a přestala existovat dřívější právní forma Občanského sdružení, je nutno právní subjekty, jako jsou vaše radiokluby, nejpozději do 30.6.2016 přeregistrovat do formy Zapsaného spolku. Protože to je poměrně jednoduché a pokud máte k dispozici svojí datovou schránku, tiskárnu a scanner, dokonce lze všechno provést z tepla domova klidně o víkendu a ani se nemusíte tahat s papírovým podáním na poštu. Náklady jsou poměrně zanedbatelné (nějaký ten ověřený podpis za 30Kč) a zhruba za týden se již můžete těšit na novou registraci. Více tady. Pokud máte pocit, že je to vlastně zbytečné, protože zapsaným spolkem jste se už vlastně stali, nezapomeňte na to, že důvodem přeregistrace je: a) aby spolek získal v rejstříku uvedenou odpovědnou osobu, která může jménem spolku jednat, b) že adresa spolku je zaregistrována se souhlasem majitele nemovitosti a c) že stanovy spolku nejsou v rozporu se zákonem. Takže se tomu nevyhnete v žádném případě.

Když už ovšem touhle úředničinou projdete, dávám na zvážení, zdali to nespojit s vystoupením vašeho radioklubu z ČRK (vy sami tam můžete zůstat jako individuální členové) a nezaregistrovat váš radioklub sami jako zcela nezávislý právní subjekt ve formě zapsaného spolku. Mimo jiné zejména proto, aby jménem vašeho radioklubu nemohl za vašimi zády jednat s úřady někdo z vedení ČRK... Dále je navržen postup, jak takovou věc udělat:

1) nejprve budete potřebovat sepsat Stanovy vašeho nového právního subjektu - jako vzor jsem zvolil virtuální Radioklub OK2KZW - vzor tady, obecně tady.

2) členská schůze se musí sejít a dohodnout se na nové právní subjektivitě, což potvrdí zápisem Usnesení členské schůze - vzor tady, či obecně tady.

3) nový radioklub musí mít jednatele, min. 3 členy a musí někde "bydlet". K tomu budete potřebovat souhlas majitele nemovitosti s ověřeným podpisem. Pozor, pokud je nemovitost ve společném vlastnictví manželů, nebo má více spolumajitelů, budete potřebovat souhlas všech - vzor tady, obecně tady.

4) nový jednatel radioklubu musí se svým jmenováním do funkce jednatele souhlasit - bude zapotřebí mít souhlas jednatele s ověřeným podpisem - vzor tady, tady

5) pokud jste všechny tyto dokumenty shromáždili včetně podpisů členů (Stanovy a Usnesení) a podpisu dotčených osob (souhlas se sídlem a souhlas jednatele), vezměte scanner a oskenujte (300DPI) je do formy PDF dokumentu.

6) navštivte webovou stránku www.justice.cz  a v oblasti "Veřejný rejstřík" klikněte na odkaz "Informace k zápisu spolků" a postupujte podle poučení. Dostanete se na stránku "typ návrhu". Pokud chcete pouze přeregistrovat již samostatný radioklub, zvolte v rozbalovacím menu "změna právní formy" a "spolek". Pokud chcete odejít od ČRK, zvolte "rozdělení" a "spolek". Potom klikněte na "vytvořit návrh" a pokračujte podle pokynů, uvedených tady.

7) vyplňte všechny údaje (dole pod čarou je návod a vše je poměrně jednoduché a transparentní), uveďte do příslušného formuláře připravené přílohy a až budete hotovi a budete mít podání zkontrolované, stiskněte tlačítko "generovat podání" a zvolte si uložit podání pro odeslání cestou datové schránky.

8) otevřete si svou datovou schránku a podání (včetně příloh ve formátu PDF) odešlete příslušnému rejstříkovému soudu.

9) zhruba za 2 týdny můžete očekávat úřední obálku s pruhem s dokladem, že váš samostatný radioklub byl zaregistrován jako zapsaný spolek a jeho jednatel může jeho jménem jednat.

Pokud máte pocit, že je to popsáno až příliš jednoduše, prostudujte si celou problematiku zde: http://frankbold.org/poradna/kategorie/spolky

Není to zase tak strašně komplikované, natož aby to byla nějaká "živelná pohroma" jak to ČRK svým ovečkám prezentuje...

Hodně zdaru a nenechte se odradit!

73 OK1VPZ