PAMÁTCE JANA ŠÍMY, OK1JX [1983]

Dr. ing. Josef Daneš, OK1YG

Poslední (a toho jsem se nenadál) spojení jsme měli 23. února 1983 na 144 MHz. Bylo to jeho oblíbené pásmo. Zúčastňoval se skedů na OK0N a vždycky povídal něco zajímavého.

„Nemám rád mláceni prázdné slámy. Například: manželský pár; on vyjel mobil autem a manželka mu z domova dávala své jméno a QRA čtverec."

„Vždycky jsem rád opravoval. Jako jiní lidé luští křížovky,tak já luštím záhady přijímačů. Rád rozkládám problémy na ano a ne.“

Začínal na vlnách krátkých, kde mu do jisté míry byl vzorem dr. Kovanda, OK1LM. Udělal WAC, WAS, ale i na DX dával přednost spojením obsahově užitečným.

24 března 1979 mne zavolal telegraficky na 3,5 MHz. „JE TO MOJE FIRST QSO PO DLOUHE DOBE = TX 40 W ALE ANT JEN ULTRANOUZOVA VNITRNI...“ V okolí se stavělo a anténní systém OK1JX vzal za své. Východiskem nakonec byly VKV a převáděč.

Honza totiž bydlel v údolí Vltavy blízko Žlutých lázní. Z jedné strany se terén zvedá směrem k Radlicím a ke Zlíchovu, z druhé ční strmá stráň ke Kavčím horám. Bydlel sám. U zdi proti oknu klavír, na stěně kytara. U čelní stěny stůl, který je možno spíše vytušit než vidět pod aparáty kaskádovitě uspořádanými od země ke stropu a po obou stranách. OK1JX sledoval každé spojení na osciloskopu a na měřicích přístrojích a hned informoval protistanici o kvalitě, kmitočtovém zdvihu a dalších vlastnostech signálu, radil a byl ochoten k pokusům.

„Onemocněl jsem trpasličitidou" ironizuje Honza svůj zájem o miniaturní polovodičové součástky, „ale nehodlám proto vyhazovat staré elektronkové přístroje, které potřebuji jen jednou za čas a které ještě mohou sloužit."

Pod klavírem, kolem zdí i jinde stohy výstřižků, výpisku, poznámek, časopisů a různých písemností. Při debatě se ukáže, že JX jde vždycky najisto, během několika sekund vyloví právě to, co potřebuje, a obsah všech těch materiálů dobře zná.

Obrazy na stěnách jsou dílem jeho otce, malíře a profesora kreslení, Ladislava Šímy, vrstevníka Špálova. Jan se narodil 17. října 1911 v Praze. Studoval na reálných gymnáziích v Jilemnici a v Benešově u Prahy. Rodiče z něj chtěli mít právníka. Šel tedy na právnickou fakultu, dosáhl absolutoria, ale k doktorátu nedospěl. Zaujala ho hudba.

Předpoklady měl už z domu. Jeho otec byl výborným hudebníkem. Honza si oblíbil jazz. Líbili se mu T. Sinclair, Revellers, Armstrong a zejména Duke Ellington. V polovině třicátých let se uplatnil v Gramoklubu, který se snažil prezentovat jazz jako umělecky hodnotnou koncertní hudbu. Řídil jazzový orchestr a vedl spolu s Uggem pravidelné čtvrteční besedy o jazzu. Stal se blízkým spolupracovníkem E. F. Buriana, který napsal slova k Šímovu úspěšnému Půlnočnímu blues. K dalším skladbám Jana Šímy náleží i Alkohol Ragtime a hudba k filmu Ať žije nebožtík!. Plným právem tedy uvedl v žádosti o koncesi své povoláni jako hudební skladatel.

Od roku 1937 studoval dirigování a skladbu na pražské konzervatoři. Jeho hudební činnost byla úzce spjata s pražskou kulturní levicí. Za protektorátu už nebylo možno po této linii pokračovat. V roce 1940 se stal redaktorem Všetechnického přehledu a když byl tento časopis v roce 1943 zastaven, živil se překreslováním schémat a spoluprací s Ultraphonem.

Po válce se podílel na vypracováni návrhu na zřízení specializované státní jazzové školy, knihovny a diskotéky. 26. října 1945 přednášel na večeru „Hot jazz včera a dnes“ který byl pořádán v pražské Lucerně a na kterém hrál orchestr Karla Vlacha, ale to už v něm nabývala vrchu třetí, nejmocnější složka jeho osobnosti, zájem o radiotechniku. Využil svých publicistických zkušeností posílených studiem na třetí vysoké škole, na filozofické fakultě, a ujal se vedení časopisu československých amatérů vysílačů Krátké vlny.

O rádio se zajímat už jako chlapec za časů allconcertů, voštinových cívek a krystalových detektorů. Svůj vztah k epoše začínajícího a rozvíjejícího se amatérství manifestoval číslem RP 79, které si však vyžádal dodatečně. (Tak nízká RP čísla se vydávala v době KVAČ a SKEČ. Každý z těchto spolků vydal určité série a řada čísel zůstala neobsazených. Teprve od sloučeni v ČAV se dodržovalo chronologické pořadí. V žádném seznamu ani v jiném dokladu z té doby se jméno Jan Šíma nevyskytuje.)

  

Od ledna 1947 měl koncesi a značku OK1JX. Pro časopis si uměl vybírat témata i spolupracovníky. Mnohé články do dneška nepozbyly zajímavosti. Ty čtyři Šímovy ročníky Krátkých vln poskytují plastický obraz tehdejší techniky i dění na amatérských pásmech. Vedl časopis v duchu svého kréda, že amatér je mnohostranný a že musí pořádně vniknout do základu teorie, bez níž amatérské vysílání není myslitelné.

Existenční základnu mu poskytovala TESLA, kde pracoval jako technický publicista a v r. 1951 jako referent měřících přístrojů.

V r. 1952 je pověřen založením Sdělovaní techniky. Jako její vedoucí reduktor zůstává Šíma věren radioamatérskému prostředí, ze kterého vyšel a ze kterého čerpá elán a inspirace. Rve se s protivenstvími osudu i se svými odpůrci. Nevzdává se ani v nepříznivých dobách, kdy nejeden rezignuje a hází flintu do žita. Vidíme ho na všech možných akcích, všude, kde se něco děje, kde amatéři něco podnikají. Píše do Amatérského radia o SSB, o reflektometru a o mnoha aktuálních tématech. Jeho články vynikají nejen tím, že poskytují ucelený soubor užitečných informací, ale i stylem, krásou slova.

1. července 1977 odchází do důchodu a věnuje se rádiu a plachetnici Dolly.

Osudného dne opustil její kajutu na Slapech a přijel do Prahy na schůzku VKV U Labutě, nedaleko krčské nemocnice. Cestou co schůzky se stavit v telefonní budce. Pak se střetl se sanitním autem. Jak - o tom nikomu neřekl ani slova. Pět dní byl v bezvědomí, ale pak se jeho stav den ode dne lepšil. Přijímal návštěvy a hovořil s nimi. 6. srpna 1983 ale zemřel.

Plachetnice Dolly osiřela. Značka OK1JX oněměla. Po Janu Šímovi zůstává jeho hudba, Krátké vlny, Sdělovací technika, obrovské množství vykonané práce a bolest v srdcích všech, kdo ho znali a měli ho rádi.

AR 11/1983

NA OKRAJ VŠELIČEHOS [1968] - http://www.ok2kkw.com/sima68.htm

http://www.musicologica.cz/slovnik/hesla.php?op=heslo&hid=8744

Šíma, Jan

Jazzový leader, aranžér, skladatel, publicista

zahájení aktivity 17.10.1911 ukončení aktivity 6.8.1983
Text Literatura Pro tisk
Šíma, Jan, jazzový leader, aranžér, skladatel, publicista, narozen 17. 10. 1911, zemřel 6. 8. 1983, Praha.

Pocházel z rodiny malíře Ladislava Šímy (okruh výtvarnické skupiny Mánes), po maturitě (1930) nedokončil studium práv, protože se obrátil k hudbě. Nejdříve se vzdělával jako samouk, pak bral lekce u E. F. Buriana a Josefa Stanislava, krátce studoval skladbu a dirigování i na pražské konzervatoři. Sledoval aktuální jazzové dění (zapůsobili na něj Revellers apod., ale zejména Ellington) a své informovanosti využil v činnosti ve spolku Gramoklub, kde byl jednatelem, lektorem a zejména leadrem a aranžérem Orchestru Gramoklubu (1935–37), velmi důležitého ve vývoji českého jazzu. Sám též komponoval: skladby Půlnoční blues a Alkohol Ragtime nahrál orchestr Harryho Hardena na desky Esta (1934), byl autorem ceněné hudby pro film režiséra Martina Friče Ať žije nebožtík (zde mj. dvě písně v podání Hugo Haase: Mě to tady nebaví a Mně jeden pohled nestačí).

Kolem 1940 se z hudebního dění stáhl (patrně z důvodů přílišné sebekritičnosti) a pracoval v oblasti radiotechniky resp. tímto směrem zaměřené publicistiky (zvukový technik v Gramofonových závodech, vedoucí redaktor časopisu Sdělovací technika). I tehdy však vedl aranžérské kursy ve škole Unie hudebníků a působil v poválečném Gramoklubu.


Literatura:
I. Lexika
EJ 1990.

II. Ostatní
Dorůžka, Lubomír, Poledňák, Ivan: Československý jazz. Minulost a přítomnost (Praha 1967).
Traxler, Jiří: Já nic, já muzikant (Toronto 1980).
Běhounek, Kamil: Má láska je jazz (Toronto 1986).
Kotek, Josef: Dějiny české populární hudby a zpěvu /1918–1968/ (Praha 1998).
Matzner, Antonín, Pilka, Jiří: Česká filmová hudba (Praha 2002).

Ivan Poledňák

 


v roce 2007 přepsal a upravil pro web OK2KKW Matěj OK1TEH