Dopis Pavla OK1AIY k záležitosti nekompletního spojení s ZS6LW (1981) a pozdějšího (2006) vypnutí majáku OK0EA

Pavel Šír mi poslal níže uvedený dopis s prosbou jeho publikace na stránkách OK2KKW. S radostí mu tímto vyhovuji. 73, OK1VPZ

Zde je přepsaný text dopisu. Pokud si chcete přečíst originál, najdete jej v PDF verzi naskenovaný níže.


Připomínka k diskuzi o majáku OK0EA na 70cm.

Vážení,

původně jsem se do zdejší diskuze zapojovat nechtěl. Když ale pročítám, co je zde psáno a emaily, které jsem dostal, včetně několika telefonů (končících vybitou baterkou a promodralým uchem), nemohu na to nereagovat. Zcela úvodem je třeba si ujasnit pojmy a proto bych Vás prosil o přečtení článku "Minulost, současnost a budoucnost VKV majáků", který  byl narychlo napsán pro Holický sborník v r.1999 a zcela náhodou inovovaný znovu vyšel loni v Radioamatéru 5/2009 jako úvod článku o majáku pro 3 a 6cm, řízený Rb. normálem (AR i Radioamatér). Všechny údaje o majácích v Krkonoších, OK0EA i OK0EL jsou včetně obrazové dokumentace na našich jilemnických stránkách www.cbjilemnice.com (Ham radio).

Důrazně Vás prosím o přečtení těchto, mnohdy již 30 let starých materiálů. Jsou totiž důležité pro správné pochopení současnosti a zamezí tendenčnímu "překrucování" faktů...

Citovaný maják OK0EA pro 70cm vznikl po pro mne vlastně nepříjemné události v březnovém závodě 8-3-1981, kdy jsem částečně komunikoval se stanicí ZS6LW. Podrobně se o tom zde rozepisovat nebudu, doufal jsem nejprve, že je to "dobře mířený žert", ale bohužel to byla pravda. Aktér v Jižní Africe mne slyšel tak dobře, že si myslel, že je to soused z vedlejší vesnice (bezpochyby se také hecovali) a zařízení vypnul (info od Iva ZS6AXT). O transekvatoriálním šíření (TEP) se tenkrát hodně psalo, netušili jsme, že by to mohlo postihnout i naší zeměpisnou šířku a 70cm, ale bylo jasné, že pro to musíme rychle něco udělat.

Narychlo byl zhotovený maják s výkonem 10W/2,5W který jsme namontovali s OK1VPZ za nádherného počasí 2.října 1982 ve 3.patře televizní věže na Černé hoře. Vláďa měl s radiokomunikacemi tenkrát profesionální vztahy a to celou akci velmi usnadnilo. Antény 15 el. Yagi. Jedna na jih, jedna na západ. Kmitočet na 432,936 MHz, oscilátor bez termostatu. Klíčovač vyrobil rovněž OK1VPZ. Umožňoval z programu log.1 ovládat přes fotokopler zdroj napájecího napětí pro první stupeň modulu Motorola MHW710-2 (dar OK2ZZ) a tím poměrně přesně redukovat výkon 10W při značce na 2,5W při "čáře".

Odezva z Afriky samozřejmě žádná nebyla a dobré tropo podmínky, které tenkrát chodívaly nám připravily dramatické chvíle, kdy při spojení do Anglie a Francie stanice nám i mezi sebou sdělovaly, jak dneska slyší OK0EA. Měli jsme z toho dobrý pocit. V srpnu 1983 byl redukován výkon na 2,5W aby nedocházelo k rušení ovládací linky pro OK0C, později dokonce na 0,25W.

Mezitím proběhla konference IARU a výsledek byl, jak už to tak bývá, reorganizace segmentů a z toho plynoucí přeladění. V Hradci objednaný krystal byl sice přesný, ale do jiného typu oscilátoru a násilné stlačování sériovou indukčností na předepsaný kmitočet nepřispělo ani stabilitě, ale hlavně kvalitě klíčování. A tak byl kmitočet ponechán o 2,4kHz výše...

Ale to už se dostáváme do současnosti a zde je prostor pro upřesnění některých detailů:

1) To, že jsem maják odstavil, nemá přímou souvislost s opravou střechy. Potřeba byla zřejmá už od února, či března, nyní se na to akorát časově dostalo. Demontáž majáků pro vyšší pásma se bude konat až k místu montéři dorazí...

2) K oznámení o vypnutí jsem použil stránek OK2KKW bez jakéhokoli záměru, cílem bylo dopravit rychle informaci případným uživatelům, nenapadl mne v tu chvíli jiný způsob. Pak přestal jít na několik hodin internet (oprava páteřního spoje) a tak OK1HH dostal info později - ještě k tomu na nevhodnou adresu.

3) to, že krystaly stárnou a během času douhodobě mění více či méně kmitočet, není věc neznámá. Mohlo to dopadnout i hůř, ale omlouvám se za těch pár stovek Hz za rok, čímž jsem uvedl v omyl uživatele a diskriminoval ty, kteří digitální stupnici nevlastní, mají ji nakreslenou na papíře nebo ji nemají vůbec...

4) Myslel jsem, že to časem zase nějak "sfouknu" či "opiju rohlíkem" ale díky rozboru OK1HH a nabídce OK1MX, že zhotoví maják nový na správném kmitočtu, je tu kvalitativní posun příznivým směrem a otevírá se tu možnost renovace z gruntu, kterou si zaslouží jak samotné zařízení, tak i uživatelé. Vítám tuto nabídku, věci zhotovené v minulém tisíciletí už mají odslouženo a moderní součástky k avantgardním konstrukcím přímo vybízejí. Jste "profíci" v optimální životní kondici, tak sedněte a dělejte. Můžete to i někde koupit, ale doufám, že to neuděláte - přece se nepřipravíte o ten fajnový pocit z úspěšně udělané práce, jaký jsme my zažívali před třemi desítkami let...

                                                                                                                                                                                                              OK1AIY 

Pavel si přál abyste si přečetli i tento článek: http://www.cbjilemnice.com/index.php?page=majaky

Další související informace naleznete tady:  1, 2, 3, 4, 5.


Text z papírového dopisu přepsal a chybějící interpunkci doplnil OK1VPZ dne 19.6.2010