Služba radioamatérům, nebo specifická "česká cesta" k úspěchu?                                 

Je asi nepochybné, že snaha o udržení radioamatérského provozu na některých VKV pásmech před sílícím zájmem komerčních provozovatelů tato pásma využít pro obchodní účely není možná bez aktivního používání těchto pásem ze strany radioamatérů. Zatímco dvoumetr a částečně i sedmdesátka žije - prakticky denně lze i ze středně položených QTH s průměrným vybavením dělat spojení na vzdálenost od 500 km výše, na vyšších pásmech se  zvyšuje aktivita prakticky jen během VKV závodů, organizovaných v rámci celého prvního regionu. Proto je nutné každou radioamatérskou aktivitu, směřující k podpoře provozu na VKV pásmech hodnotit pozitivně. A rychlé a flexibilní mezinárodní vyhodnocování VKV závodů, umožňující účastníkům závodů v krátkém časovém horizontu dnů až týdnů "on line" sledovat výsledek své stanice v národním i mezinárodním pořadí ostatních konkurentů, mezi takové projekty směřující k podpoře VKV provozu nepochybně patří.

Jenže...

Historická zkušenost obyvatelů české kotliny (a nejen jich) ale říká, že "není kouře bez ohně".  Pokud bude taková služba provozována někým, kdo je schopen na 100% zaručit, že toto vyhodnocení bude 100% čestné, jistě ji každý z nás s nadšením podpoří. Je tomu ale také v tomto případě? Bohužel to je otázka. Je totiž obecně známou skutečností v rámci OK a částečně i OM, že OK1CDJ, provozovatel této služby je členem závodního teamu OL2R. A tento fakt by měli vědet i všichni ostatní VKV radioamatéři v dalších zemích. Je také známo, že stanice OL2R patří v mezinárodním srovnání mezi evropskou špičku a prakticky v každém VKV závodě bojuje o umístění na nejvyšších stupních českého a mezinárodního umístění.

Co tím chci naznačit?

Že by snad vyhodnocení VKV závodů, které bude zajišťovat skupina lidí okolo OK1CDJ bylo zmanipulované? To samozřejmě nikoliv! Vyhodnocení provede počítač podle předem daných podmínek. A počítač nikomu nenadržuje, není-li snad  k tomu sofistikovaně naprogramován, z čehož ovšem OK1CDJ naprosto nepodezřívám. A o co tedy jde? No vždyť se nad tím zamyslete sami: pokud budou tisíce stanic posílat po ukončení závodu své logy na tento server, kde k nim bude mít volný přístup některý člen soutěžního teamu OL2R, je přece již jen krok k tomu, aby se s využitím těchto dat spustil program, který opraví soutěžní log OL2R tak, aby se eliminovaly případné chyby z reálného provozu. Může se to samozřejmě udělat tak, aby to nevzbudilo pozornost. Dokud měli členové OL2R přístup k deníkům ostatních stanic jen v národním OK hodnocení, nebylo toto potenciální nebezpečí tak rozsáhlé, i když i v tomto případě je přístup k takovým datům nepochybně velice vítaný. V celoevropském měřítku je to už ovšem jiná káva... Pokud tomu ale rozumíte tak, že snad obviňuji OL2R a OK1CDJ z nějaké manipulace s logem OL2R před jeho vyhodnocením, není tomu tak! Pro takové obvinění totiž ovšem nemám žádné přímé důkazy a úvahy na toto téma nelze brát jako nic jiného, než jen to, čím jsou - tedy jen úvahami.

Pro, nebo lépe řečeno přes toto všechno jsem naprosto pevně přesvědčen, že snaha o sjednocení celoevropského hodnocení VKV závodů v rukou člena, či členů OL2R je zásadní chybou, která tuto principiálně velmi pozitivní myšlenku může u evropské radioamatérské veřejnosti bohužel značně zdiskreditovat, zvláště pokud si připomeneme jinou, dosud nezodpovězenou otázku, která se týká toho, zda v OL2R  byly vždy důsledně a v rámci nepsaných zásad hamspiritu dodržovány jiné záležitosti.

Pokud nám tedy jako výsledek této (jinak jistě velmi chvályhodné) celoevropské aktivity OK1CDJ nemá zůstat jen nepříjemná pachuť v ústech, ostatně jen v před pár dny podpořená také rozdílem pořadí u OL2R a OL4A v národním a mezinárodním hodnocení Marconi Memorial Contestu, bylo by zřejmě mnohem lepší, pokud by provoz takového celoevropského serveru převzal někdo, kdo sice, podobně jako OK1CDJ, také je zapáleným a obětavým radioamatérem s potřebnými znalostmi, ale zároveň nemá VŮBEC NIC společného s žádnou zájmovou skupinou, která se věnuje špičkovému VKV závodění  - jistě by se takový člověk našel - namátkou mě třeba napadá provozovatel slovenského serveru CQ.SK, nebo řada dalších.

Veřejnost by potom nemusela vnímat tento projekt jako podezření, že jde o kontroverzní snahu OL2R dosáhnout lepšího výsledku ve VKV závodech za každou cenu.

A jak to je ve skutečnosti? To samozřejmě nevíme, nicméně někdy je užitečné porovnat volně dostupná data. V níže uvedené tabulce je přehledné srovnání procentuálního poměru výskytu chyb v logu stanice OL2R a dalších OK stanic. Srovnali jsme proceno chyb OL2R (sloupec Err OL2R), procento chyb ostatních 3 stanic (na 1 až 4 místě pořadí) v kategorii víceoperátorů na nejnižším VKV pásmu v uvedeném závodě. Jak vidíte, počínaje květnovým závodem 2004 (s výjimkou pásma 70cm v UHF Contestu 2004), procentuální poměr chybovosti v denících stanice OL2R oproti průměru ostatních 3 stanic v kategorii multi  nápadně poklesl.

Závod

rok

Err OL2R 1 2 3 průměr 1-3

% OL2R

2.sub

2003

5,0 0,8 7,1 2,4 3,4

146%

PD

2003

5,4 6,9 5,4 2,6 5,0

109%

VHF

2003

2,7 2,0 2,6 1,2 1,9

140%

UHF

2003

4,3 1,6 2,1 0,5 1,4

307%

MMC

2003

2,3 0,4 5,0 1,2 2,2

105%

2.sub

2004

1,4 3,3 1,4 2,1 2,3

62%

PD

2004

2,8 5,0 3,4 1,1 3,2

88%

VHF

2004

1,1 2,5 0,6 2,0 1,7

65%

UHF

2004

5,5 1,3 1,9 3,7 2,3

239%

MMC

2004

2,1 4,1 2,7 1,8 2,9

73%

2.sub

2005

1,5 1,2 1,1 2,9 1,7

87%

PD

2005

2,6 3,6 2,1 3,5 3,1

85%

VHF

2005

0,5 1,7 1,1 2,0 1,6

31%

UHF

2005

1,4 2,0 2,2 1,5 1,9

74%

MMC

2005

1,8 4,3 1,4 1,5 2,4

75%

Ještě zajímavější je další tabulka. (V tabulce je uveden počet výskytů chyb v logu OL2R a dalších 3 stanic v kategorii multi.) Porovnává se tu chybovost v jednom charakteristickém faktoru přijaté značky protistanice - tedy zda v logu je, či není správně uvedeno ta část volacího znaku protistanice, která poskytuje informaci o případném přechodném QTH - totiž: "/p", či "/3" a podobně. I když si odmyslíme Marconi memorial (A1) Contest, kde je přece jenom s ohledem na druh provozu případná chyba v "/p" výrazně méně pradvěpodobná, vidíme i zde, že v OL2R (s výjimkou UHF Contestu 2004) pravděpodobně vyměnili počátkem roku 2004 své operátory za nějaké jiné. Opravdu imponující je zejména stabilní snížení chybovosti v aspektu "/p" na nulu počínaje Polním dnem 2005...

Závod rok Err OL2R 1 2 3 průměr 1-3 % OL2R
2.sub 2003 10 0 5 6 3,7 273%
PD 2003 8 5 4 4 4,3 185%
VHF 2003 3 5 2 2 3,0 100%
UHF 2003 2 1 1 0 0,7 300%
MMC 2003 0 0 0 0 0,0 100%
2.sub 2004 0 3 4 5 4,0 0%
PD 2004 2 3 5 5 4,3 46%
VHF 2004 1 1 1 1 1,0 100%
UHF 2004 4 1 1 2 1,3 300%
MMC 2004 0 0 1 0 0,3 0%
2.sub 2005 1 1 1 1 1,0 100%
PD 2005 0 5 3 9 5,7 0%
VHF 2005 0 2 1 1 1,3 0%
UHF 2005 0 0 2 0 0,7 0%
MMC 2005 0 1 1 1 1,0 0%

Tož tak. V OL2R mají nepochybně špičkové operátory. A případné závěry si jistě uděláte sami. Nicméně opakuji, že provoz serveru, na který se mají scházet v celoevropském hodnocení logy soutežících stanic by opravdu (ale zatraceně opravdu..) měl být svěřen někomu, kdo není nijak spjatý se žádnou ze špičkových stanic, které víceméně trvale aspirují na některý ze stupňů vítězů jak v českém, tak i v celoevropském hodnocení. Když už nic jiného, nevzbuzovalo by to potom mezi členy naší i evropské VKV komunity podobné zbytečné (?) otázky.

73! OK1VPZ

PS: výše uvedená data byla získána zde