Protest

Czech Radio Club, member of IARU protests against final results of IARU Region I UHF/Microwave contest 2005 as were judged and presented by URE and published here http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2005/iaruuhf/totales/ .  The logs were not judged according to the IARU R1 UHF/Microwave contest rules (see VHF Managers handbook http://home.hccnet.nl/a.dogterom/Handbook/3c.pdf).

URE penalized (deleted) all contacts which are UNIQUE (e.g. which can be found only in one log). This is not allowed in IARU contest rules so therefore we can not accept those results as the final and the official. We strongly request URE to make a new results judged according to the IARU R1 UHF/Microwave contest rules and publish them again.

At the end we want to point out that in the results are missing logs from Slovakia (OM), Slovenia (S5) and perhaps from others countries too.

Best regards Karel Odehnal, OK2ZI

source: www.crk.cz

___________________________________________________________________________________

Protest

ČRK, člen IARU, protestuje proti konečným výsledkům UHF/Mikrovlnného Contestu IARU 2005, jak byl vyhodnocen a prezentován (španělskou) URE a publikován zde http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2005/iaruuhf/totales/ .  Deníky nebyly  vyhodnoceny podle pravidel IARU R1 (viz příručka pro VHF manažery http://home.hccnet.nl/a.dogterom/Handbook/3c.pdf).

URE penalizoval (vymazal) všechna spojení, která jsou UNIKÁTNÍ (tedy ta, která byla nalezena pouze v jednom deníku). To není povoleno v pravidlech IARU a proto nemůžeme považovat tyto výsledky jako konečné a oficiální. Důrazně požadujeme, aby URE provedla nové vyhodnocení, které by bylo v souladu s pravidly IARU a znovu je zveřejnila.

Závěrem chceme zdůraznit, že ve výsledcích chybí deníky ze Slovenska (OM), Slovinska (S5) a možná, že i z dalších zemí.

S pozdravem Karel Odehnal, OK2ZI

zdroj: www.crk.cz

___________________________________________________________________________________

Komentář / Comment

ČRK se tedy opět neštastně zviditelnila na mezinárodním poli. Škoda, že se stejnou vehemencí nezasadila i v jiných, důležitějších záležitostech, které se IARU týkají. Pokud srovnáme výsledky v OK a v IARU a projdeme si deníky, vidíme, že v kategorii multi by se možná v případě nového mezinárodního vyhodnocení  posunula stanice OL2R ze třetího na druhé místo v evropském pořadí v kategorii pásma 3,4 GHz. Pořadí na ostatních pásmech by se u  špičkových pozic nezměnilo. Na jazyk se tedy vtírá otázka: stojí vám to za to, chlapci?

Tolik jeden z možných pohledů. A možná ještě vysvětlení, aby bylo zcela jasno, co tímto komentářem autor myslel a překrucování se ponechalo jen těm, kteří mají na překrucování patent - nejsem principiálně proti stížnosti ČRK, zaslané URE. Pokud vyhodnocovatel nedodržel přesně regule IARU pro vyhodnocení, jistě by byla nějaká stížnost namístě. Ale formulovat ji tak ostře a nediplomaticky určitě správné nebylo. Mnohem užitečnější by bylo tuto věc prostřednictvím emailu a telefonu nejprve projednat s dalšími VKV manažery ostatních evropských (z hlediska VKV vyspělých) zemí, zformulovat společné stanovisko (ostatně zajet do Rakouska za současným představitelem VKV komise 1.Regionu a získat jeho podporu by jistě pro Karla neměl být takový problém) a teprve potom posílat URE žádost o přehodnocení výsledku, nejlépe podepsanou několika různými VKV manažery najednou. Takový postup by měl jistě mnohem větší vážnost. Místo toho jsme byli jen svědky splašené reakce ČRK, který jakoby stále nebyl schopen pochopit, že IARU není Svazarm a že je nutno respektovat názory i dalších (lhostejno, zda lidí, či organizací). A to je to jádro pudla mé reakce. Otevřeně - slabá, resp. nulová koordinace snah ČRK s ostatními představiteli dalších členských organizací IARU, jakož i dalšími tuzemskými radioamatérskými sdruženími (např. ČAV) je trestuhodnou slabinou činnosti současné reprezentace ČRK. Nejen VKV reprezentace. Ale to přece není nic nového.

73! Congrats to all winners  for brilliant results!  

OK1VPZ
___________________________________________________________________________________

PS: co uvedl OK2ZI a OK1DOZ v reakci na obsah této stránky (zejména na první část komentáře) si můžete přečíst zde.