Provoz na dalším VKV radioamatérském pásmu bude zřejmě zanedlouho patřit minulosti.

Potom, co se za mlčenlivého přihlížení naší největší radioamatérské asociace, která se ani nezmohla na protest proti tomu, že zástupci Českého telekomunikačního  úřadu hladce odsouhlasili, aby radioamatérské pásmo 70cm bylo alokováno pro radarovou službu na nízkoletících družicích, jak jsme připomínkovali např. zde,  jen po pár měsících přichází další jobovka - agresivním zástupcům společností, které si pasou svůj business v oblasti připojení k Internetu se na evropských telekomunikačních autoritách zřejmě definitivně dokázalo prosadit, aby také v Evropě bylo, podobně jako v USA, pásmo 5 GHz alokováno pro radiové bezdrátové sítě, které fungují na principu rozprostřeného spektra, podobně, jako je tomu dnes v pásmu 2,4 GHz. To, že je to pro radioamatérský provoz na 5GHz fatální, je proto, že na rozdíl od pásma 2,4 GHz, kde pásmo pro podobné aplikace leží vně radioamatérského pásma, zde na 5 GHz nejen, že překrývá segment pro radioamatérské, úzkopásmové druhy provozu, ale navíc je pro tyto aplikace (například progresívní WIFI) uvolněn také podstatně větší vyzářený výkon - až řádu Wattu.

Přestože tyto systémy mají ve své (zatím navrhované, ale zanedlouho jistě platné) generální licenci statut sekundární služby a neměly by tak teoreticky způsobovat rušení dalším systémům, které na těchto kmitočtech pracují, ani mít před jejich rušením ochranu, jistě si všichni uvědomujeme, že zde radioamatéři tahají za o mnoho tenší konec provazu, neboť  také radioamatérská služba má na tomto pásmu sekundární statut a v případě vášnivého sporu se zuřivým uživatelem Internetu, který si za svoje připojení provozovateli datové sítě platí měsíčně nemalou částku, si asi dovedeme představit, kdo z nich bude mít u ČTÚ větší zastání...

Abyste si svůj kalich hořkosti vypili do dna, podívejte se na stránky ČTÚ, kde byl před několika dny zveřejněn návrh nového generálního povolení umožňující provozování radiových systémů RLAN na kmitočtech radioamatérského pásma 6 cm.

Vzhledem k tomu, že dosud neuplynul termín pro podání protinávrhů, počkáme si, zda ČRK podá proti této kmitočtové alokaci alespoň formální protest, když se už tak sama od sebe pasuje  do role ochránce zájmů českých radioamatérů (ale nedělejme si o tom vzhledem ke známým postojům ČRK žádné iluze).

Stránka ČTÚ s oznámením kmitočtového přidělení je zde, text návrhu nové generální licence ve formátu PDF je tady.

OK1VPZ

 (říjen 2003)