Pro zajímavost čtenářů webu OK2KKW přinášíme několik informací ze zasedání konference IARU v Bulharsku.

VKV manažerem IARU Region 1. se stal Jacques Verleijen, ON4AVJ

Pochopitelně se zaměříme zejména na záležitosti VKV...

 • OK1RI chtěl kandidovat na prezidenta IARU, ale před samotným hlasováním svou kandidaturu stáhnul (pochopil snad že nemá reálnou šanci?)
 • Prezidentem IARU na příští 3 roky byl zvolen Don Beattie, G3BJ. Gratulujeme! (I když Don je jednoznačně zaměřen na provoz KV.) Jsme ale rádi, že prezidentem IARU už není vysloužilý armádní generál NATO.
 • Také OE1MCU kandidoval na prezidenta IARU, ale počet hlasů, které dostal, byl nedostatečný (19 pro, 41proti).
 • OK1RI pro další volební období IARU nebude ani členem výkonného výboru představenstva IARU.
 • ČRK zastupoval v jednací skupině C5 Honza OK1VAO (z "2m party" OK1KIR). Měl k tomu pověření Rady ČRK? Nebo si ho vybral sám OK1RI?
 • VKV manažerem IARU Region 1. se stal Jacques Verleijen, ON4AVJ z JO11ub. Věnuje se VKV i KV a také SW.
 • Zástupcem ON4AVJ se stal Jörg DJ3HW, který byl dříve "styčným důstojníkem" DARCu v IARU. Je aktivní i v závodech na 23cm.
 • Murray G6JYB dostal na svá bedra záležitost EMC a zejména vztahů členů IARU vůči radiokomunikačním regulátorům a stane se tak pro OK VKV
  radioamatéry jedním z nejdůležitějších lidí, protože na něm bude (za IARU)  volba vhodné strategie jednání s regulátory členských zemí EU i zástupci CEPTu. Bude se věnovat především záležitostem kolize neobsluhovaných radioamatérských stanic v pásmu 23cm a systému Galileo, jakož i budoucností pásma 13cm v EU. Je plně obeznámen s problémem kolize amatérského pásma 10GHz v OK s všeobecným povolením ČTÚ a chápe důležitost tohoto problému a na zasedání skupiny C5 IARU to jasně demonstroval.
 •  OK1RI sdělil zástupcům ostatních zemí, že záležitost pásma 3cm v OK vyřeší s ČTÚ v nejbližším období a nepotřebuje jakýkoli support kohokoli. Naše aktivity, týkající se snahy o udržení radioamatérského provozu na 10GHz označil v rozhovorech s některými delegáty konference IARU za kontraproduktivní. (Za sebe mohu určitě říci, že pokud se mu to podaří, jistě mu k takovému výsledku pogratulujeme. Ale s ohledem na to, že stejné řeči vedl už v létě 2013, nyní je podzim 2014 a "skutek utek", zůstáváme v klubu OK2KKW k jeho slibům prozatím velmi nedůvěřiví...).
 • OK1VAO byl na jednání VKV skupiny C5 poměrně aktivní v záležitosti projednávání změn podmínek VKV závodů IARU, ale když byla otevřena otázka problémů s 10GHz pásmem v OK, tak se v té věci údajně nikterak nevyjádřil.
 • Zajímavostí byla volba místa příští konference IARU. V prvním kole hlasování získala překvapivě nejvíc hlasů nabídka Srbska uspořádat konferenci v Novém Sadu ve Vojvodině, ale protože tento návrh nedostal absolutní většinu hlasů, postoupil do druhého kola hlasování, ve kterém nakonec zvítězila nabídka DARCu a další zasedání tedy bude nedaleko Mnichova.

    IARU zveřejní detailní oficiální informace během zhruba 2 týdnů. Napíšeme potom s OK1TEH podrobnější komentář k závěrům jednání VKV skupiny
    C5.  Zatím prosím berte tyto předběžné informace jako zcela neoficiální a subjektivní. A pokud jste členy ČRK, můžete je navíc považovat za zcela
    nepravdivé, pokroucené a úmyslně lživé...

    73 de OK1VPZ

Další informace:  https://www.ok2kkw.com/iaru/newsletter_iaru_64_c5-cz.htm     https://on4avj.software.informer.com/