Jak to bude letos v Holicích ?

Navštívil jsem webové stránky radioklubu OK1KHL, abych se dozvěděl, zda, kdy a kde bude na Studnici avizovaná páteční schůzka, na které by měly být řešeny "veřejně" některé otázky VKV provozu, kterým se věnovala také naše anketa. Hledal jsem na stránkách OK1KHL, neboť tyto informace (dosud) nebyly (stejně jako vloni) zveřejněny v žádném volně dostupném médiu (dostupném nečlenům ČRK, kterých je asi polovina radioamatérské veřejnosti v ČR), přičemž jsem prohlížel webové stránky ČRK, webový časopis Radioamatér, stránky VKV Závody a nenašel jsem bohužel nic ani na packetu.

Zda tedy bude nějaká schůzka, kde by se k projednávaným otázkám mohli vyslovit i lidé z té "druhé poloviny" radioamatérské veřejnosti, jsem se nikde nedozvěděl a je tedy otázka, zda taková veřejná schůzka bude, či nebude, nebo zda se snad její účastníci svolávají mezi sebou tak, aby se o tom veřejnost nedozvěděla (?), ale zamrazilo mě, když jsem na stránkách holického radioklubu narazil na některé další zarážející informace. A protože patřím mezi lidi, kteří mají tu povahu, že (často k vlastní škodě) kladou nepříjemné otázky, nedalo mi, abych nenapsal následující email:

-----Original Message-----
From: Vladimir.Petrzilka [
mailto:ok1vpz@seznam.cz ]
Sent: Thursday, August 01, 2002 10:38 PM
To:
klub@ok1khl.cz
Subject: vstup na setkání Holice

Vážení

na vašich webových stránkách
http://www.ok1khl.cz/setkani2002p.htm#akce jsem se dočetl:
---------------------------------------------------------------------------------------
"Zhodnocením minulého setkání bylo rozhodnuto uskutečnit některé změny v organizaci. Jedna ze závažných změn bude uzavření celého areálu setkání. Do areálu bude hlavní vstup u pošty a zde bude zároveň jediný vjezd pro auta. Další vstupy budou v parku před sokolovnou a za areálem u potoka. Ulice Holubova bude pro provoz aut jednosměrná, vjezd do areálu budou mít zdarma invalidé, vystavovatelé dle uzavřené smlouvy a čestní hosté. Ostatní za poplatek 100,-Kč za auto.

U vstupu do areálu setkání si každý návštěvník (pěší i přijíždějící v autě) zakoupí vstupenku ve tvaru visačky. Tato vstupenka platí na oba dva dny. Po opuštění areálu (na noc nebo stravování) a opětovném navrácení do areálu ji znovu předloží. Bez ní nebude do areálu vpuštěn nebo musí zaplatit novou. "
---------------------------------------------

V souvislosti s tím bych se tedy chtěl zeptat, jak si mám uvedený text vysvětlit - Podle mého názoru, neboť tak je uvedeno výše, nebudu-li do "areálu" vjíždět autem, nemusím nic platit. Tento názor potvrzuje i ceník služeb uvedený zde:
http://www.ok1khl.cz/cenik02.htm , kde nejsou uvedeny žádné poplatky za vstup do "areálu". S tímto zveřeněným tvrzením je ovšem v rozporu druhá část souvětí, kde se hovoří o tom, že "každý návštěvník zakoupí vstupenku ve tvaru visačky". Chtěl bych se tedy dozvědět, jaká (jestli je nějaká) je cena "vstupenky ve tvaru visačky". Důvodem mé otázky je to, že dosud jsem nikdy neplatil za vstup na veřejné prostranství ve Městě Holice , kde jsem se chtěl setkat se svými přáteli a jsem přesvědčen, že takové jednání, nemá-li vaše společnost toto veřejné prostranství od Města Holice a od případných dalších, soukromých majitelů uvedených pozemků řádně pronajaté, je dokonce za hranicí zákona. Připomínám, že nehodlám vstupovat po dobu vaší akce do prostor "kulturního domu", ve kterých se akce vaší společnosti konají, neboť nejsem a ani nehodlám být členem vaší organizace a nehodlám proto také na její činnost nikterak finančně přispívat.

Těším se proto na vaši vysvětlující odpověď, kterou hodlám zveřejnit na našich webových stránkách
www.qsl.net/ok2kkw tak, aby i nečlenové ČRK (kterých je v ČR několik tisíc) byli s dostatečným předstihem informování o skutečných záměrech vaší organizace a mohli se rozhodnout, zdali tentokrát finančně přispějí na provoz jedné z několika českých radioamatérských organizací, která nezastupuje jejich zájmy, nebo se raději tohoto setkání (které v případě uzavření areálu se stane neveřejným) tentokrát nezúčastní.

s pozdravem
Ing. Vladimír Petržílka
OK1VPZ
-----------------------------------------------

Potom se týden nedělo nic, až mi po urgenci z 5.8. přišla tato odpověď:

Od: Radioklub OK1KHL [ klub@ok1khl.cz ]
Odesláno: 7. srpna 2002 18:07
Komu: Vladimir.Petrzilka
Předmět: RE: vstup na setkání Holice

Na pripominku odpovi statutarni zastupce organizace - predseda AMK Holice.
73 ! Sveta OK1VEY
-----------------------------------------------

A vzápětí po tomto emailu přišla "odpověď" dotyčného "funkcionáře" (ve Wordu a barevně):

AUTOMOTOKLUB HOLICE
Nádražní 675, 534 01 Holice IČO 00484237, DIČ 249-00484237
tel - fax sekretariát 0456 820281, autocamping 0456 820284, závodiště 0456 820282, areál Kamenec 0456 820283
e-mail:
amk.holice@worldonline.cz

Pan
Ing. Vladimír Petržílka OK1VPZ

Holice 7.8.2002

Vážený pane inženýre,

obdrželi jsme od Vás dotaz, na který bychom Vám rádi odpověděli.
V prvé řadě nás potěšil Váš zájem o řešení problematiky naší radioamatérské akce, a to 13. Mezinárodního setkání radioamatérů Holice 30. – 31. 8. 2002. Rádi připomínáme, že se jedná o tématickou radioamatérskou akci pod záštitou ČRK, města Holic a AMK Holice. Tato akce přesahuje nejen rámec Východočeského regionu, ale i národní a světový. Důkazem tohoto je účast tisíců návštěvníků ze všech koutů České republiky, Polska, Německa, Maďarska ale i Kanady, Chille a Malajsie. Všichni tito jednotliví návštěvníci jsou ti „auditoři", kteří dali této akci zelenou v předcházejících dvanácti ročnících, mnohdy s osobními dopisy a poděkováním.
Ve svém dotazu poukazujete na některé organizační oblasti z hlediska srozumitelnosti nabídky pro Vaše osobní uvážení a eventuelní Vaši účast. K těmto Vašim dotazům Vám sdělujeme následující:
1.Veškeré organizační zajištění, vzhledem k tomu, že jsme právní subjekt a jako právní subjekt jednáme se všemi našimi partnery, jsme povinni respektovat nejenom zákony, ale i místní vyhlášky města Holic. Jedná se zejména o zvláštní užívání veřejného prostranství a dalších záležitostí souvisejících s uspořádáním této akce.
2. Všichni naši návštěvníci budou vítáni na této akci bez ohledu, zda jsou našimi členy nebo nikoliv, neboť jsme přesvědčeni, že naše profesní radioamatérské zaměření nás sbližuje bez ohledu naši organizovanost. Tématické zaměření této akce je velmi široké a nabízí možnost nejenom prezentace, ale i osobní účasti všech, kteří touto problematikou a zaměřením žijí. Je na zvážení každého, zda námi uváděné podmínky jsou pro ně vyhovující, či nikoliv. Budeme potěšeni účastí každého, i Vás, jsme otevřeni všem názorovým diskusím o dalších možnostech zkvalitnění průběhu této akce – 13. Mezinárodního setkání radioamatérů Holice 30. – 31. 8.2002.
3. Na závěr Vám sdělujeme a chceme Vás ubezpečit, že z našeho pohledu tato akce je skutečně setkání radioamatérů s možností předání bohatých zkušeností, nápadů a řešení této problematiky. Je na zvážení každého radioamatéra, či běžného občana, zda obohatí naše řady.
4. Děkujeme za Vaši zajímavou nabídku zveřejnění tohoto našeho sdělení na Vašich webových stránkách, neboť jak uvádíte, jsou sledovány tisíci návštěvníky. Zde je pro nás možnost další prezentace 13. Mezinárodního setkání radioamatérů 30. – 31.8 2002. Předpokládáme, že i tito návštěvníci Vašich webovských stánek budou mít možnost odkazu na naše webovské stránky s možností získání dalších informací.

Těšíme se na Vaši eventuelní účast s možností osobního vysvětlení a jsme
s pozdravem

Jiří Kučera
předseda AMK Holice

----------------------------------------------------

Reagoval jsem pochopitelně okamžitě:

Od: Vladimir.Petrzilka [ ok1vpz@seznam.cz ]
Odesláno: 7. srpna 2002 18:07
Komu: Jiří Kučera
Předmět: RE: odpověď na vstup setkání Holice

Děkuji Vám za Váš email. Bohužel konstatuji, že jste neodpověděl na otázky kladené v mém dotazu.

s pozdravem
Petržílka

---------------------------------------------------

Ale otevřeně, nějakou odpověď už ani nečekám... A svůj vlastní názor si na tyto svazarmovce raději udělejte sami !

73! OK1VPZ

PS. Další informace v této věci najdete zde.