Glosa na neděli:

Základní atributy práce ČRK: služba vyvoleným, lež jako každodenní princip a lhostejnost (v nejlepším případě) k zájmům VKV radioamatérů!

Dostal se mi do ruky časopis Praktická elektronika, číslo 5/2018 (alias Amatérské rádio). Je v něm velký rozhovor s OK1RI, Ing. Jiřím Šandou, předsedou zapsaného spolku Český radioklub, provázený barvotiskovými obrázky a povídáním o jeho expedičním vysílání z Maroka.

Pokud si odfiltrujete marocký marketing, najdete tam zajímavá tvrzení: OK1RI například sděluje - cituji: 

"... za uplynulých 5 let poklesl počet členů ČRK o 500, dnes máme necelých 2000 členů."  Na základě zkušeností s pravdomluvností vedení ČRK se na toto veřejné sdělení zkusíme podívat trochu blíže:

- poslední ověřitelné údaje o počtu členů této organizace jsou z roku 2013, kdy počet členů ČRK, držitelů individuálního povolení k provozu radioamatérské stanice dosáhnul počtu 2058 a počet všech členů (včetně těch, kteří nejsou držiteli koncese, 2147). Viz: http://www.ok2kkw.com/next/crk/pocet_clenu_crk_2013.htm

- v následujících letech byly počty členů ČRK neveřejnou informací.

- pokud je tvrzení OK1RI v AR 5/2018 pravdivé (?), má tedy ČRK dnes cca 1600 členů. Pokud se  však podíváme na dlouhodobý trend, bude jich pravděpodobně ještě méně...   http://www.ok2kkw.com/next/crk/graf_pocet_clenu_crk.png

- je faktem, že s pravdivostí údajů si v ČRK zcela zjevně nikdy nedělali těžkou hlavu - například téměř celých 5 let (2011 až 2016) na jejich webu viselo veřejně sdělení, že členů mají právě 2394  - viz zde a zde - takže pokud bylo (snad) toto sdělení pravdivé někdy na počátku roku 2011 (dnes tam prezentují 2301 členů ČRK, což je evidentně další lež - viz vyjádření OK1RI), šlo následně o lež a ČRK zřejmě čekal ještě rychlejší propad počtu členů, než je uvedeno výše...

- ČRK rovněž tvrdí: cituji "C.R.C. associates most of the radio amateurs in the Czech Republic". Pokud porovnáme počet vydaných povolení ARS (ČTÚ), kterých je podle ČTÚ celkem 5450, tak zlomek 1600/5400 (cca 0,29) sděluje, že i v tom tvrzení o tom, že "ČRK sdružuje většinu radioamatérů v ČR" je zjevná nepravda. Jinak řečeno - když ČRK není většinovou organizací, musí být organizací menšinovou (vždyť sdružuje jen cca 1/3 radioamatérů v OK).

Tolik v záležitosti počtu členů. Je ovšem v zájmu vedení ČRK, aby jich bylo co nejvíce - protože podle toho se přece přidělují dotace Ministerstva školství - a o prachy jde (pochopitelně) vedení ČRK "až v první řadě"... a snad právě proto ty tajnosti.

Ale sbírka nehorázných sdělení v AR 5/2018 ještě není u konce: ČRK nejenže nehájí radioamatéry v ČR, natož své členy - ale hází jim spíše klacky pod nohy! ČRK se mohla ještě před několika lety účinně zapojit do snahy našeho radioklubu a ve spolupráci s ostatními zeměmi IARU v EU ochránit amatérské pásmo 10GHz. Ale vy jistě víte (viz zde), co soudruzi udělali. Nu ano - nic! A navíc českým VKV radioamatérům pos... (pokáleli) záda tím, že při jednání se státními orgány se netají tím, že provoz na krátkovlnných kmitočtech považují za primární a pásma 23, 13, 9, 6 a 3cm považují v ČRK za ztracená. To je ovšem neuvěřitelné svinstvo!  Špatné je to pouze s pásmem 5,7GHz, které (s mlčenlivým souhlasem ČRK) bude (zbytečně) odevzdáno wifičům, ale pásma 23, 13, 9 a 3cm lze hájit a uhájit! Doporučuji prostudovat výsledky práce RSGB a jejich jednání s Ofcomem! Jenže my tady nemáme RSGB... A tak, pokud bude ČRK i nadále při jednání s ČTÚ vystupovat tak, že nestojí o ochranu těchto GHz pásem, protože o ně stejně přijdeme, jak nyní (znovu) veřejně vyjádřil OK1RI, je to na "přeshubu". Podobné je to s požadavkem ČRK na novelizaci povolovacích podmínek (vyhlášky 156/2005 Sb.).  Naštěstí na MPO a ČTÚ sedí rozumní lidé a chápou, co ČRK očekává - beztrestnost používání jakýchkoli výkonů na KV a pásmech do 1GHz, uvolnění celého pásma 5MHz a za to souhlasí s obětováním všech GHz pásem. Je klika že se tomu snad již podařilo zabránit a najít vhodný kompromis, který vyhoví jak většině radioamatérů, tak mezinárodním závazkům ČR. Držte palce!

OK1RI se veřejnosti v AR navíc ještě pochlubil, že on osobně má nejraději VKV závody a vítězit v nich. Asi by tedy měl ještě dodat, že z VKV pásem zatím vítězil jen na dvoumetru, což je takové přechodové pásmo mezi KV a VKV, že o vyšších - pravých VKV pásmech neví nic (asi právě proto je tak rád veřejně odepisuje a tím je vlastně nabízí komerčním lobbistům) a že na dvoumetru navíc vítězil především proto, že používal výkony daleko za hranicí legálních limitů (cca 8kW PEP out). Jinak řečeno, že ty závody vyhrával vlastně podvodem. K takovému člověku mají členové ČRK úctu?  I když možná, že právě to určitým lidem imponuje a svého předsedu na této cestě tak rádi následují... vždyť i v reálném životě ti, kteří zákony tvoří, je přece mohou beztrestně porušovat. Nebo snad ne? :-)

Nevím jak to cítíte vy, přátelé, ale mně se z vedení toho postsvazarmovského spolku policajtů a lampasáků zvedá žaludek.. Je mi záhadou, proč mezi členy ještě jsou i slušní lidé.