OK2ZI se asi cítí být v IARU respektovaným představitelem země "východního bloku".
Opravený a doplněný přepis audiozáznamu jeho kandidátského představení na konferenci ČRK (2009).
 

OK2ZI: "takže dobrý den přátelé, jméno padlo, Karel Odehnal, volací značka OK2ZI, narodil jsem se v roce 1970, takže patřím taky k té mladší části současné rady. Vystudoval jsem Masarykovu univerzitu v Brně, část studia jsem strávil ve Francii, v Dijonu. Pracuji 15 roků v jaderné elektrárně Dukovany, v současné době jako specialista programu obnovy zařízení, posledních 9 let mám na starosti investiční dodávky zahraničních dodavatelů, takže se domluvím docela obstojně anglicky, částečně francouzsky. Radioamatéřením se zabývám od roku 1993, především závodní činností na velmi krátkých vlnách skoro od začátku. Založil jsem v podstatě dvě kontestové  stanice, OL5Z, posléze OK5Z, se kterými jsme několikrát získali titul mistra ČR v práci na VKV a dále mě zajímá dx provoz a závodní provoz na krátkých vlnách. V rade Českého radioklubu pracuji právě na základě přemlouvání přátel z VKV od roku 1999 ve funkci VKV manažera. Za tu dobu si myslím, že se nám podařilo udělat kus práce počínaje úpravami všeobecných podmínek pro závody, zavedení elektronického vyhodnocování závodů, vůbec zlepšení morálky vyhodnocovatelů tak, aby závody byly vyhodnoceny včas a kvalitně, takže to považuju za kus myslim si dobře odvedené práce. Současně od toho roku 1999 v souvislosti s naším členstvím v IARU zastupuji Český radioklub na zasedáních IARU ve výboru C5 VKV a myslím si, že za tu dobu, co se těchto jednání účastníme, jsme si tam jako Český radioklub, nebo Česká republika vybudovali velmi dobrou pozici a že jsme v rámci tohodletoho uskupení respektovaným partnerem, hlavně teda ze zemí bývalého východního bloku. Čili máme tam poměrně dobré slovo a dobrým způsobem můžeme spolupracovat s bývalýma východníma zeměma, který zase respektují naše názory, takže je šance v rámci IARU ledacos prosadit. Takže v radě bych nadále rád pracoval v této funkci a dotáhl ještě pár věcí, z hlediska právě IARU, aby se neopakovala ta situace, která se opakovala v loňském roce, že naše deníky z UHF contestu nedoputovaly tam, kam měly, protože celej tento systém, kterej tam je, právě může vést k takovýmhle chybám, za které bych se tady ještě chtěl osobně omluvit. Děkuji za pozornost."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přepis byl prvotně pořízen OK1TEH podle audiozáznamu OK1IF z vystoupení OK2ZI na konferenci ČRK v Hradci Králové dne 14.3.2009 a posléze opraven a doplněn OK1VPZ podle kvalitnější nahrávky, zaslané nám OK2ZI dne 19.3.

PS: srovnejte si prosím náš původní přepis audiozáznamu vystoupení OK2ZI a zamyslete se, zdali OK2ZI asi opravdu měl morální právo hrozit jiným radioamatérům neupřesněnými "všemi prostředky" za údajnou pomluvu a požadovat na OK1IF stažení jeho audiozáznamu z webu... Pokud by se tento představitel ČRK opravdu řídil tím, jak tuhle organizaci představil jiný člen rady ČRK, konkrétně bývalý tajemník politickovýchovné komise ÚRK Svazarmu (OK1XU):

"...V souvislosti s WWW stránkami ČRK je nutno zmínit, že ČRK je díky nim jednou z informačně nejotevřenějších (a tedy i nejdemokratičtějších) organizací v republice; těžko najdete otevřenější zdroj informací o jakémkoli městě či obci, politické straně, zájmovém spolku či státní nebo jiné veřejně působící organizaci. O činnosti ČRK se mohou dozvědět vše podstatné nejen členové, ale i nečlenové ČRK, všichni radioamatéři i veřejnost. Při přípravě nového WEBu ČRK padla proto i myšlenka zřídit oblast stránek s podmíněným přístupem pouze pro členy. Rada ČRK tuto možnost nakonec zavrhla a vychází i nadále ze zásady, že informační otevřenost a pravdivost jsou nejen nejlepší obranou proti pomluvám a útokům, ale především nejpádnějším dokladem, že Český radioklub pracuje pro radioamatéry poctivě. Bez jakékoli nadsázky lze říci, že členové ČRK mají opravdu silný důvod k hrdosti, že si jejich organizace může dovolit být otevřená tak, jako málokdo jiný v republice...."

[ kopie http://www.ok2kkw.com/nejdemokratictejsi_crk.png a http://www.ok2kkw.com/nejdemokratictejsi_crk.pdf  ]

asi by mu těch pár relativně nepodstatných překlepů vadit nemuselo. Ale o tom si už udělejte názor sami...

73 OK1VPZ

PS 2013: v době, kdy jsem psal výše uvedené, jsem ještě nevěděl, jak "poctivě" se OK2ZI postaví k svazarmovskému hamspiritu. Více najdete tady a tady.