Výročí zdviženého prostředníku

Dnes, tedy 9.12.2012 je to právě rok, co jsme se coby nezávislý právní subjekt obrátili na Občanské sdružení Český radioklub (dále jen ČRK) s podnětem na přehodnocení výsledků UHF Contestu 2011, neboť v jeho hodnocení byly chyby, které nás poškodily. Učinili jsme tak až potom, co jsme v této věci dostali odmítavé stranovisko vyhodnocovatele závodu (OK1GK), který sice uznal, že chyba nebyla na straně našeho týmu, ale zároveň sdělil, že on už nic opravovat nebude.

Obrátili jsme se tedy na ČRK, který v ČR reprezentuje pořadatele tohoto závodu  (IARU Reg.I) a pochopitelně jsme očekávali, že zajistí nápravu, neboť věc byla zcela jasná. Dokonce tak jasná, že ji bez řečí okamžitě opravil i mezinárodní vyhodnocovatel uvedeného závodu (DARC) a v evropské výsledkové listině jsme se tak posunuli o jedno místo výše. Ovšem pánové v ČRK si řekli: NE! A tak se v lednu narychlo měnily "Všeobecné podmínky závodů na VKV", přičemž se použily "osvědčené totalitní postupy" ČRK - text změny pochopitelně nebyl předložen k veřejné diskusi a vzniknul tak jen  další zmetek "made by ČRK" (což se prokázalo už o pár měsíců později při vyhodnocení Mikrovlnného závodu 2012). Ovšem pohrdavý postoj představitelů ČRK k našemu podnětu způsobil. že odpovědi na náš dopis jsme se nedočkali - ani v lednu, ani později. Ale popořadě:

9.prosince jsme tedy napsali ČRK výše uvedený dopis, jenž upozorňoval na chyby vyhodnocení podle tehdy platných podmínek, načež v lednu ČRK proaktivně tyto "Všeobecné soutěžní podmínky" změnil tak, aby účastníci závodů napříště měli stíženu možnost požadovat opravu podobné chyby hodnocení. Ovšem na náš dopis nám nikdo neodpověděl, pouze OK1DIX se v rámci interní diskuse konzultační VKV skupiny dozvěděl od OK2ZI, že naše "stížnost byla zamítnuta", což byla věta, která se následně objevila i v zápisu ze zasedání Rady ČRK. Ovšem to, co by ve vztazích mezi na sobě navzájem nezávislými právními subjekty mělo být samozřejmostí - totiž že odpovědí na dopis by měl být dopis a že by v něm měly být vysvětleny důvody, které ČRK vedly k odmítnutí našeho podnětu, jenž byl zcela v souladu s tehdy platnými podmínkami..  - to asi nikdo v ČRK nedokáže. Takže výsledkem bylo jednoduše ticho, přesně podle poučky, jak má "vládnoucí elita" jednat s "poddanými". Jenže v tomto případě soudruzi poněkud zapomněli, že již nežijeme v době reálného bolševismu, kdy členství radioamatérů v ČRK bylo povinné a komunikovat s vrchností bylo možné jen formou ponížené supliky.

Nicméně nechtěli jsme přilévat oleje do ohně a rozhodli jsme se celý půlrok submisivně mlčet. Teprve v červenci jsem tedy tímto článkem slušně upozornil předsedu ČRK, že stále očekáváme, že nám přijde nějaká odpověď na náš dopis z prosince 2011, aniž bychom se ovšem dočkali jakékoli reakce. Proto následoval tento veřejný email. Ovšem OK1AOZ ani potom nenašel ty pověstné zbytky cti, aby na email zareagoval, chytil se za nos a zajistil odpověď. Naopak, s gestem zdviženého prostředníku můj email zkopíroval v diskusi s jiným radioamatérem a ignoroval jej. Je jen logické, že ve mně poněkud "bouchly saze" a moje emailová reakce nebyla právě slušná - nicméně v daném okamžiku jistě plně adekvátní chování OK1AOZ.

Poslali jsme tedy ČRK email, ve které jsme urgovali odpověď na předchozí dopis z prosince 2011. ČRK se však ani tentokrát neobtěžoval odpovědět na adresu našeho právního subjektu, která byla uvedena v hlavičce dopisu a se zpožděním jen zareagoval na mou soukromou adresu, kterou si našel někde na internetu (protože v Callbooku členů ČRK moje adresa pochopitelně není). Bohužel ani tato reakce neobsahovala požadované zdůvodnění, proč ČRK postupoval tak, jak postupoval a pouze se odvolával na lednové oznámení, že naše "žádost byla zamítnuta". Natvrdlosti pisatele odpovědi (pravděpodobně OK2ZI, protože OK1AOZ se přece s "untermensch", jenž není členem ČRK, nebaví) poněkud ušlo, že nepožadujeme nic neříkající odpověď, ale opravdové ZDŮVODNĚNÍ, proč Rada ČRK rozhodla tak, jak rozhodla a to na základě jakého ustanovení tehdy platných  "Všeobecných podmínek VKV závodů".

S velkou trpělivostí jsme tedy po diskusi s OK1DIX poslali ČRK další doporučený dopis, který opět velmi slušně a vstřícně Radu ČRK upozorňoval, že opravdu toto zdůvodnění požadujeme. Vás, kteří znáte způsoby jednání ČRK, asi opět nepřekvapí, že ani v tomto případě jsme se dosud žádné odpovědi nedočkali...

Protože nejsme agresivní, neventilovali jsme tuto korespondenci na veřejnost a po 3 měsících adresovali ČRK další vstřícný dopis, který znovu slušně urgoval odpověď na náš dopis z prosince 2011. Abychom se ovšem vyvarovali případné ztrátě dopisu v chaosu svazarmovské organizace, byl dopis zaslán s doručenkou na soukromou adresu předsedy občanského sdružení ČRK, podobně, jako to udělal ČRK v mém případě. Pan předseda ČRK dopis skutečně převzal a doručenku podepsal 8.listopadu.

Čekali jsme tedy další měsíc, zdali nám ČRK odpoví a konečně zdůvodní, proč nám nebylo vyhověno v oprávněném požadavku na revizi chybných výsledků českého pořadí UHF Contestu 2011.  Ale ani rok po odeslání našeho dopisu jsme se řádné odpovědi nedočkali...

Existuje snad lepší důkaz absolutní nefunkčnosti vedení ČRK? Nebo je to jen úmyslný projev pohrdání těch "vyvolených" soudruhů vůči většinové české radioamatérské veřejnosti, tedy nečlenům ČRK (pravděpodobně, z pohledu vedení ČRK, radioamatérům "druhé kategorie")? Mluvím snad do větru? Kdepak! Také na tento email, který by mohl ledacos vyřešit, čekám odpověď dodnes...

V každém případě tímto bereme opakovaná gesta nevstřícnosti představitelů ČRK dobře na vědomí a sdělujeme, že se podle toho zařídíme.. Laciné gesto, hovořící o tom, že i v našich očích jste od této chvíle "jedničky", si necháme pro sebe, protože nic neřeší. Nicméně:  žádný strom neroste do nebe a mlýny boží, ačkoli melou pomalu, melou poměrně jistě. A  počet VKV radioamatérů v OK, kteří účelové kroky ČRK (jeden příklad zde) vnímají podobně jako my (a odmítají tak totalitní způsob jednání ČRK), se neustále zvětšuje!  ČRK se o tom přesvědčuje každý rok, když  členové jeho vedení jsou konfrontováni se skutečností, že ač většina OK radioamatérů necítí potřebu proti ČRK nějak otevřeně protestovat, tak zato dosti efektivně umí hlasovat -  a to svýma nohama. Takže ČRK opravdu, ale opravdu již ty členské příspěvky nezaplatí!  Nebo minimálně do té doby, než se ČRK stane opravdu nezávislou demokratickou organizací aktivně hájící zájmy všech OK radioamatérů. A hájit něčí zájmy neznamená ignorovat, ale OK radioamatérům především naslouchat a jejich zájmy také respektovat!

OK1VPZ
9.12.2012

PS: Když jsem před třemi lety napsal tento komentář k výsledku poslední volby členů vedení ČRK, ani jsem si nemyslel, jak trefné vyjádření to bylo...