Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.17:
 
  • Nova zlepseni:

-  zlepseni chovani pri zmene sitoveho rozhrani, neni treba restart programu

  
  • Odstranene chyby:
- vyreseni zamrznuti pocitace pri startu programu v dusledku nekorektniho

  chovani  nekterych instalaci Windows XP
 

 

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.17:
 
  • New improvements:

-  improvement of network configuration, no program restart needed after the

   change of network interface

 

  • Fixed bugs:
- workaround of computer freeze at program start due to incorrect behavior

   of some Windows XP installations


Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions: VUSC 6.16, 6.15, 6.14, 6.13, 6.12, 6.10, 6.0.96.0.6, 6.0.3, 6.0.0