Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.24:
 
 • Nová zlepšení:
 • Přepracováno a zjednodušeno zacházení a údržba databáze (viz podrobnosti v návodu)
 • Doplněna možnost volby popisu "knoflíku" na ovládání CW a SSB.
 • Zlepšena kalibrace rotátoru - je zobrazen čítač pro lepší přehled
 • Přidány další informace pro obnovu při rychlém restartu.

 

 • Odstraněné chyby:
   
  • potíže s mazáním chybných záznamů z databáze při závodu, kdy po ukončení programu se nezapsaly provedené změny do databáze
  • Odstraněny drobné chyby v ADIF souboru a provedeny jeho změny podle nového standardu ADIF 2.0
  • Přepracována vnitřní synchronizace vláken a tím odstraněno  občasné zatuhnutí na některých verzích Windows
  • Opraveno občasné zatuhnutí programu při připojení TRXu přes CAT a následné aktivaci sítě
  • Odstraněny drobné nedostatky v EDI souboru.

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.24:
 
 • New improvements:
   
  • Redesigned and simplified database maintenance and handling (see the instruction manual for details)
  • Added optional labels of the CW and SSB "buttons"
  • Improved rotator calibration - dispayed counter for better overview
  • Additional information stored for quick restart option

   

  • Fixed bugs:
    
   • Records deleted on-line during the contest were not permanently written into the database.
   • Fixed minor bugs in the ADIF file and implemented new ADIF 2.0 standard.
   • Redesigned internal thread synchronization and fixed sporadic hanging on certain Windows versions
   • Fixed progra crash when using the TRX CAT and the network in the same time.
   • Fixed minor errors in EDI file.

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions: VUSC 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15, 6.14, 6.13, 6.12 ...