Dnes se vracíme k události, o které jsme již referovali zde a zde. První negativní informace se bohužel potvrdily v plném rozsahu a také v této souvislosti zaráží dlouhé  mlčení ČRK, která jindy tak ráda sama sebe  pasuje do role zastánců českých radioamatérů. A právě proto, že zodpovědní lidé ČRK se k této věci  dosud nevyslovili, dovolte, abychom vám předložili alespoň překlad krátkého komentáře "starého pána"  PA0EZ, (s nímž již náš klub má své osobní  zkušenosti.)

The Conference in San Marino

(PA0EZ message)
(volný překlad OK1VPZ)

Měli jsme pěkné a efektivní setkání skupiny C5 v San Marinu. Lítost ovšem vzbudil fakt, že se zúčastnilo jen poměrně málo členských národních organizací. Ale i ti přítomní reprezentovali pravděpodobně 75 % všech VHF/UHF/MW radioamatérů  v celém prvním regionu (pozn. OK1VPZ - to je sporné, protože řada národních organizací, jako je např. ČRK, jistě nereprezentuje všechny VKV radioamatéry v jejich zemích). Několik komisí, sestavených k tomu účelu odvedlo znamenitou práci. Finální verze zápisu z jednání a s tím spojených doporučení ( všechny byly přijaty plenárním zasedáním) ze setkání si  můžete stáhnout z webových stránek IARU-regionu 1 zde: http://www.iaru-r1.org.za  nebo poněkud rychleji z  http://home.hccnet.nl/a.dogterom/Marino/C5_Report_final.PDF .

Prosím prostudujte si všechny jednací body a jednejte v souladu s nimi.

Důležitá rozhodnutí kmitočtového plánu

Ve zprávě (odkaz uvedený výše) si můžete prostudovat detaily našich diskusí a výsledná rozhodnutí. Ale pro ty kteří nemohli být přítomni, bych se chtěl zmínit zejména:

- první krok byl učiněn pro další postup kmitočtového plánování v rámci jednotlivých kmitočtových pásem, protože  právě obsazená šířka pásma signálu je tím prvním důležitým parametrem pro rozhodnutí kmitočtového plánu. Na této konferenci jsme však mohli tento přístup uplatnit jen v pásmech 50 a 145 MHz. Nové změny bandplánu vstoupí v platnost 1.ledna 2003. 

- další krok k novému kmitočtovému plánování byl také učiněn v pásmu 435 MHz. Za účelem zmenšit interferenci od služeb SRD (pozn. OK1VPZ: SRD = radiová zařízení krátkého dosahu - například dálková ovládání zamykání automobilů), bude majákové pásmo (stejně jako v pásmu 145 MHz) přesunuto dolů na 432.400 - 432.499 MHz. Pásmo je poněkud užší než předtím,  ale 100 kilohertzů se zdá být dostačující. V souvislosti s požadavkem nezúžit příliš mnoho SSB pásmo, bude telegrafní pásmo (jakkoliv nikoli velmi užívané) nyní široké 100 kilohertzů. Toto bude mít za výsledek širší kmitočtový segment pro všechny ostatní druhy provozu pod 433 MHz a ten umožní rekonstrukci kmitočtového plánu telefonických FM převaděčů, což se zdá být nezbytné v souvislosti s tím, že se musí řešit problémy v těch zemích, které mají jen přístup k 6 MHz široké části bandu. Ve skutečnosti právě tyto země jsou skoro jedinými z těch zemí, které nyní provozují převaděče v souladu s kmitočtovým doporučením IARU Region 1 v pásmu 435 MHz. Za účelem toho, abychom měli dost času na toto přesunutí všech majáků, tento nový plán se stane platným od 1. ledna 2004. (pozn. OK1VPZ k provozu ryze soukromého majáku OK0EP je zde)

Přesun majákového pásma vyžaduje Vaši aktivní podporu! Náš nový majákový koordinátor, Ian Phillips, G0RDI, se s vámi brzo spojí ! (pozn.OK1VPZ: necháme se v klubu OK2KKW překvapit, zda se s námi Ian G0RDI skutečně spojí). Doufáme, že tato reforma  kmitočtového plánu pásma 435 MHz  bude dokončena na  v roce 2004 na prozatímním setkání VHF/UHF/MW výboru ve Vídni.

- třetí důležitá změna kmitočtového plánu se týká pásem nad 24 GHz. Nejdůležitější rozhodnutí zde je v tom, že všechny ty kmitočtové segmenty, kde amatérská a amatérská satelitní služba mají status primární služby, budou užívány prioritně. V důsledku toho, nynější užívání kmitočtového segmentu pro úzkopásmový provoz na  24192-24194 MHz  bude k datu 1.ledna 2004 ukončeno a tyto aktivity se přestěhují do již doporučeného kmitočtového segmentu 24048-24050 MHz. Zkušenost ukazuje, že taková změna nebude možná bez podpory všech mikrovlnných operátorů. VAŠÍ ZÁKLADNÍ  AKTIVNÍ PODPOROU je těmto radioamatérům vysvětlit pozadí. Ve Velké Británii jsou již problémy v tom získat povolení pro provoz automatických vysílačů (majáky) v pásmu 24192 MHz. Dobrým řešením, jak dosáhnout takové změny pravděpodobně bude nevyhodnocovat v závodech QSO ve "staré" části pásma po 1.lednu 2004.

Handbook update

Všechna rozhodnutí konference v San Marinu budou nyní zapracována do příručky VHF manažerů IARU regionu I.

Hlavní změny jsou k nalezení v kapitole  IIc ( bandplanning ),IIIa (Contest dates), IIIa.a1(Contest organisation), IIIa.a2 ( contest adjudication), III ( 50 MHz contest), III ( contest coordination), Va (new- 50 MHz code of conduct),Vb ( MS procedures), V’s(new- definition of a complete contact).

Contest Results

Od ARI ( I2AMP) jsem přijal opravené výsledky  IARU Region 1 říjnového UHF/SHF contestu 2001. Tyto výsledky můžete najít zde na webových stránkách VHF/UHF/MW komise IARU.  (pozn.OK1VPZ: vida, IARU odkazuje na stránky OK2KKW!)

Příprava na konferenci ITU v listopadu 2002

V týdnech po naší konferenci se konala konference ITU jako přípravná schůzka světové radiokomunikační konference WRC, která se uskuteční v roce 2003.  IARU byla na této přípravné schůzce dobře zastoupena.  V oblasti, která se týká naší komise je nejdůležitější jednací číslo 1.38 ( EES between 420 and 470 MHz). Pro vaši informaci jsem uvedl podstatný výtah ze zápisu jednání, týkající se této věci na naší webové stránce http://home.hccnet.nl/a.dogterom/CPM_1.38.doc .  Jak vidíte, situace není slibná, ani nadějná. (pozn. OK1VPZ: a znamenalo by to v praxi zánik radioamatérské komunikace v pásmu 70 cm).

PA0EZ

(Poznámka OK1VPZ: chcete-li se k této problematice vyjádřit, učiňte tak zde.)
____________________________________________________________________________________

 

D