Zde jste od 19 do 22.7.2013 mohli zcela anonymně vyjádřit Váš názor na některé záležitosti radioamatérských VKV závodů
 

Byl podle vašeho názor provoz stanice OK5Z v PD2013, jejíž operátoři se ve výsledkové listině deklarovali jako stanice v kategorii Single, v rozporu s pravidly? Připravili jsme návrh změny Všeobecných podmínek pro VKV závody. Podpořili byste tento návrh, pokud by bylo možno o něm hlasovat oficiálně? Věříte údajům výkonů u  některých soutěžních stanic?  Podpořili byste skutečně účinné a nezávislé kontroly výkonu stanic se špičkovými výsledky?


Je pot
ěšitelné, že i přes některé pokusy o vícenásobné hlasování, dopadl výsledek tímto způsobem. Lidé, kteří jsou stejně nenapravitelně naivní, jako editoři tohoto webového portálu, však přesto věří, že až se sejde Rada ČRK a bude diskutovat o kauze OK5Z a z toho plynoucí potřebě změny Všeobecných podmínek pro VKV závody, tak k výsledkům této ankety v pozitivním smyslu přihlédne...