Jak své členy zastupuje ČRK?

Pokud si tu otázku skutečně položíte a jste navíc členem uvedeného spolku, nezbývá Vám nic jiného, než si na ni odpovědět: "bídně hochu, bídně".

Koncem minulého roku bylo oznámeno konání VKV konference IARU, jenž se uskuteční v dubnu 2013 ve Vídni. Součástí tohoto oznámení byla výzva na členské organizace IARU, aby předložily své příspěvky do programu konference. Zatímco OK2KKW coby  nečlenská organizace IARU zaslala dva podněty (které se ovšem nemohou projednávat jako řádné návrhy členů IARU), ČRK (OK2ZI) pochopitelně neposlal nic. Proč také, že... Je to jako ve všech oborech lidské činnosti - výsledek záleží především na lidech, kteří se dané problematice věnují, nebo by se alespoň věnovat měli... VKV manažer ČRK se dnes více stará o svůj provoz na KV a mimo to ještě jak vyhovět zájmům těch několika kamarádů, co spolu mluví a jenž v závodech pro posílení svého ega používají výkony, překračující všechny legální meze, než aby se staral o budoucnost VKV pásem nad 1GHz, jenž jsou vážně ohroženy komerčním provozem. O dalších palčivých záležitostech (zákaz používání remote RX, společné vyhodnocování závodů, sjednocení pravidel pro údaje v EDI logu, sjednocení pravidel QSL služby, aj, ani nemluvě...).

A tak se stalo, že v řádném termínu ČRK (OK2ZI) na uvedenou schůzku nejen že neposlal žádný návrh, ale ani se na uvedenou vídeňskou konferenci nepřihlásil. To víte, zajet do Vídně není tak atraktivní, jako letět za finanční prostředky členů ČRK do Jihoafrické republiky... 

Existuje snad lepší důkaz o tom, jak ČRK VKV radioamatérům v OK spíše škodí, než prospívá? Mlčet v situaci, kdy je třeba jednat, může být někdy velice zavrženíhodné. Zvláště, když jiné členské organizace IARU svým kolegům mezitím předkládají výzvy, jako je tahle...

Pokud jste snad členem ČRK, jak budete hlasovat na sjezdu tohoto spolku? Podpoříte opět konformní svazarmovskou linii dosavadního VKV manažera?

vpz