Níže je kopie jednoho emailu. Myslíte si, že mi snad OK2ZI nějak odpověděl? Nebo že by tu věc nějak podpořil?

Kdepak, ani náhodou...

vpz

PS: jde o překlad anglicky psaného emailu, který si můžete přečíst zde.

http://www.ok2kkw.com/xyz/jeden_email_1.htm

 

-----Original Message-----
From: Vladimir Petrzilka [
mailto:ok1vpz(í)seznam.cz]
Sent: Tuesday, January 08, 2013 2:16 AM
To: 'OE1MCU'; 'OK2ZI'
Cc: 'SP5QAT'; 'OM3EI'
Subject: FW: 10GHz and amateur radio in the Czech republic

 

Ahoj Michaeli a Karle

Chtěl bych vás informovat o níže uvedeném emailu

Chtěl bych vás také požádat, abyste zkusili najít vhodnou cestu, jak požádat IARU (pravděpodobně by to měl udělat ČRK)o podporu ve věci provozu na 10GHz v České republice. Současná situace nevypadá do budoucna ppříliš slibně.

Pravděpodobně jediná cesta bude požádat reprezentanta IARU v CEPTu, aby nás tam podpořil a (jak doufám) během několika let vyvolal takový tlak na ČTÚ, aby akceptovali doporučení CEPTu, což je pro nás možná jediná cesta, jak uchovat aktivní amatérský provoz na 10GHz v OK.

Předem díky za podporu. Pro celou VKV komunitu tady je to důležité.

Vladimir

=====================================================================================


-----Original Message-----
From: Vladimir Petrzilka [
mailto:ok1vpz(í)seznam.cz]
Sent: Tuesday, January 08, 2013 2:01 AM
To: '****@**.cept.org'
Subject: 10GHz and amateur radio in the Czech republic

 

Vážený pane

Chtěl bych Vás přátelsky požádat o pomoc. Pokud je informace, kterou jsem dostal z ITU správná, jste tou pravou osobou, která je schopna přinést radioamatérské záležitosti do diskuse komise frekvenčního plánu CEPT. Moje prosba není soukromá, ale dotýká se celé VKV radioamatérské komunity ve střední Evropě. Protože budete mít zanedlouho další zasedání ve Varšavě, chtěl bych Vás požádat, abyste, pokud to bude možné, nás podpořil udržet radioamatérské pásmo 10GHz v České republice otevřené a tím také zajímavé i pro sousední země.

Česká radioamatérská komunita je (resp. byla) na 10GHz velice aktivní a společně se Slovinskem jsme pravděpodobně na tomto pásmu nejaktivnější (vzhledem k počtu obyvatel) na celém světě. Ovšem tento rok pro nás začal velmi smutným rozhodnutím ČTÚ, protože náš segment 10368-10369 MHz byl překryt novým bezplatným kmitočtovým přidělením (jako generální licence) pro pozemské mikrovlnné spoje bod-bod pro propojení vysílacích stanovišť malých WIFI provozovatelů. Tato bezplatná alokace je v rámci EU zcela unikátní a širokopásmový datový provoz přes naše pásmo bude významně rušit naše zájmy. Co je však důležité - tento komerční provoz bod-bod neodpovídá doporučení CEPT, které dává návod pro členské země, jak kmitočtově uspořádat  provoz v 10GHz pásmu.

Během posledních 15-ti let ČTÚ sice již vydal podobnou generální licenci na 10GHz, ale pozemské linky se v té době směly používat výhradně jako FDD (v kmitočtovém multiplexu RX/TX)a takové mikrovlnné linky byly pro malé WIFI provozovatele dost drahé. Tedy hustota komerčího provozu přes náš DX segment nebyla vysoká a dokonce jsme v té době měli ještě o trochu vyšší prioritu, než spoje zřízené na základě generální licence. Díky tomu byla koexistence komerčního a našeho provozu v pásmu 10368MHz možná a kmitočtové kolize byly spíše výjimečné.

Bohužel na jaře 2012 byly na českém trhu představeny mimořídně levné (650 Euro za celou mikrovlnnou linku) čínské linky vyráběné firmou Ubiquity, které používají TDD (časový multiplex RX/TX) a obě polarizace - dokonce ještě pootočené o 45 stupňů od H/V (polarizační roviny). A navíc, zařízení má funkci automatického vyhledávání volného kanálu - a tato funkce navíc používá plný VF výkon zařízení. Protože mikrovlnná linka je levná, bude perfektním dárkem pro malé WIFI provozovatele, ale noční můrou pro radioamatérský provoz, neboť produkuje úžasnou úroveň šumu v našem, dosud reletivně tichém DX pásmu. Ale dřívejší generální licence nedovolovala použít TDD a zkříženou polarizaci. Bohužel lobby WIFI operátorů přesvědčilo ČTÚ změnit dřívější generální licenci, ačkoli proti změně byli všichni profesionální provozovatelé 10GHz pásma a také radioamatérští operátoři. Dokonce jsme připravili petici, kterou podepsalo více, jak 500 držitelů radioamatérské licence (a také všechna větší radioamatérská sdružení), ve věci požadavku na ČTU, aby byl zachován radioamatérský DX segment na tomto pásmu a komerční mikrovlnné linky využívaly kmitočtové příděly ve shodě s doporučením CEPT.

Ale byli jsme neúspěšní...

Příští týden (uprostřed ledna) začne platit neová generální licence vydaná ČTÚ, která de facto likviduje radioamatérský provoz na tomto velmi zajímavém pásmu. Nová generální licence dává komerčnímu provozu naprostou přednost a dokonce v generální licence říká, že komerční služba je v tomto pásmu exkluzívní (!) ačkoli formálně radioamatérský provoz na 10GHz ještě nebyl ukončen.

Rozumím velmi dobře, jak komplikovaná je tato záležitost. Doporučení CEPT týkající se 10GHz přídělu dosud není rozhodnutím EU. Nicméně i v této situaci si Vás dovoluji požádat, abyste v komisi pro kmitočtové plánování tuto záležitost otevřel a pokusil se pomalu posunovat prostředí v této komisi směrem k budoucímu závaznému rozhodnutí, zaměřenému na přijetí společně harmonizovaného kmitočtového přídělu v rámci EU. Věřím, že IARU tuto snahu jistě podpoří, až ČRK požádá IARU o pomoc. Ovšem v současné době ČRK připravuje nové volby, takže se obávám, že jeho požadavek může chvíli trvat.

Ale pokud bude generální licence pro toto pásmo platná v současném znění delší čas, obávám se, že budoucí kmitočtová změna bude více a více komplikovaná. V současné době ještě vzájemné rušení mezi radioamatérskou a komerčními linkami bod-bod není hrozné, ale obávám se, že dosud pootevřené dveře se pro nás mohou brzy zavřít.

Prosím pomozte nám, pokud můžete, uchovat radioamatérský provoz v tomto zajímavém pásmu. Pokud byste měl jakékoli otázky, můžete mne kdykoli kontaktovat.

Předem děkuji!

Vladimir Petrzilka

(předseda Radioklubu OK2KKW)

www.ok2kkw.com

 

Některé odkazy k této záležitosti.

Doporučení CEPTu pro kmitočtové příděly v pásmu 10GHz: http://www.ok2kkw.com/00003016/ctu/rec1205e.pdf

Česká generální licence dovolující bezplatný provoz komerčních mikrovlnných linek bod-bod:

v pásmu 10,300 do 10,420 a 10,475 do 10,590 MHz

http://www.ctu.cz/cs/download/oop/rok_2012/vo-r_14-12_2012-17.pdf
http://www.ok2kkw.com/00003016/ctu/exkluzivni.gif

Doporučení CEPTu svým členům, kteří jsou kmitočtoví regulátoři, ve věci 10GHz radioamatérského přídělu - viz strana 232, poznámka "note EU 17"

http://www.ok2kkw.com/00003016/ctu/ercrep025.pdf

Kmitočtová alokace IARU pro radioamatérský provoz na 10GHz (viz strana 55)

http://www.ok2kkw.com/iaru/iaru_handbook_6-00.pdf

Petiční archy zaslané ČTÚ v této věci

http://www.ok2kkw.com/00003016/ctu/podpora.htm

Podání ČRK (člena IARU) ČTÚ

http://www.crk.cz/CZ/PREDPISAKTC

Podání ČAV (Českomoravského sdružení radioamatérských vysílačů) ČTÚ

http://www.c-a-v.com/pdf/CAV3cm.pdf

Podání našeho Radioklubu (OK2KKW) ČTÚ

http://www.ok2kkw.com/00003016/ctu/scan_podnet_c...pdf

Videozáznam 900km radioamatérského spojení (QSO) na 10GHz

http://www.youtube.com/watch?v=vyNUAdDh70U

Křivka růstu 10GHz (3cm) české radioamatérské aktivity během posledních 20 let.

http://www.ok2kkw.com/00003016/statistika/grafy/graf1296-10g-all.png