Modul PEP wattmetru pro instalaci do PA

PEP Wattmeter module for instalation into a PA unit

Click on the pics for the full size

Asi před deseti lety jsem zveřejnil konstrukci elektroniky wattmetru se špičkovým detektorem, který byl koncipován jako vnější jednotka pro samostatný wattmetr, oddělená od PA. Postupem času jsem ale do svých PA pro různá VKV pásma začal instalovat měření výstupního výkonu s PEP detektorem přímo do Výkonového zesilovače. Ovšem původní deska plošného spoje byla pro tento účel zbytečně velká a obsahovala obvody, které jsou pro instalaci v PA zbytečné. Proto jsem udělal zjednodušenou verzi modulu pro instalaci PEP wattmetru do PA. A jak už to mám ve zvyku, nenechávám si tuto konstrukci jen pro sebe, ale nabízím ji každému radioamatérovi, který by snad o toto řešení mohl mít zájem. Je to jednoduchý obvod a deska plošného spoje má rozměry jen 35 x 35mm. Optimální je tento modul použít tam, kde směrová odbočnice při plném výkonu PA dává na svém výstupu okolo 10V stejnosměrného napětí (jako například tato) a kde je použito ručkové měřidlo s citlivostí do 500uA pro plnou výchylku. Protože vstupní impedance PEP modulu je vysoká, pravděpodobně dosáhneme dostatečné přesnosti měření, pokud na měřidlu zhotovíme stupnici s kvadratickým průběhem, k čemuž lze použít tento SW, nebo lze takovou stupnici nakreslit i ručně, vytisknout ji na samolepicí papír a nalepit na stupnici ručkového měřicího přístroje. A poznámka nakonec: hodnota VF blokovacích kondenzátorů 1,8nF není kritická. Pokud byste měli zájem o plošný spoj, zeptejte se tady, prosím.

Some 10 years ago were published design of simple Wattmeter unit with Peak Envelope Power detector as a separate unit for use in the hamradio shack. But within a time I have found as a useful to install such PEP measuring module directly into each SSPA, which I made for different VHF/UHF bands. But the original PCB was a little bit large and consist as well as some circuits, which were not needed for installation into PA unit. Due to it I have prepared simplifier module version for direct instalation into PA. And, as usual, this design I propose to anyone, who would have potential interest to use it as well. It is simple circuit and the size of PCB is 35 x 35mm only. The optimal use is with the directional coupler, which deliver abt. 10V DC when the full RF PWR is applied (like this one) and the meter with up to 500uA sensitivity for full scale. Because the input impedance of PEP module is high, it's very probable, that you can get good enough precision of scale, if you will make a quadratic scale by use of such SW, or even such scale draw in PC and print out on piece of gummed label and stick on the scale of the pointer instrument. And for final: value of the 1,8nF RF blocking capacitors is not critical.  If you are looking for the PCB, let me know, please.                                       

73 de OK1VPZ