Holické setkání CB a radioamatérů, pořádané pod patronací ČRK, skončilo.

Oproti minulému roku se tohoto setkání viditelně zúčastnilo opět o něco méně radioamatérů a občas jsem měl dojem, že příznivci CB již dokonce převažují. Zdá se, že zejména těch, kteří aktivně pracují na VKV, se do Holic vypravuje rok od roku méně, protože zde nenacházejí nic, co by je zaujalo.  Otevřeně řečeno, nelze se ani příliš divit, protože asi jediná zajímavá akce tohoto setkání (pro radioamatéry, kteří se aktivně věnují provozu ve VKV závodech) byla přesunuta na brzké páteční odpoledne, kdy většina lidí je ještě v práci. Navíc, tato schůzka VKV byla v různých materiálech annoncována v různých časech, takže například v oficiálním průvodci holického setkání bylo uvedeno, že schůzka začíná v 16 hodin, ačkoliv ve skutečnosti to bylo o hodinu dříve. 

Odpolední páteční schůzky se zúčastnilo necelých 40 lidí. Karel OK2ZI společně s OK1CDJ, kteří schůzce předsedali, se po obligátním předávání diplomů vítězným stanicím věnovali především novému znění "Všeobecných soutěžních podmínek VKV závodů ČRK", jehož návrh jsme zveřejnili zde. V principu téměř všechny principy, uvedené v tomto návrhu, tedy budou od Nového roku platné. Zajímavá byla reakce na návrh autora této reportáže, aby v případě použití více PA na jednom pásmu, se jejich výkon sčítal do výkonového limitu. OK2ZI řekl, že po diskusi s představiteli špičkových VKV stanic se kloní k tomu názoru, aby   ve "všeobecných soutěžních podmínkách" zbytečně nebyly předkládány jiné definice výkonových limitů, než ty, které uvádí  platná zákonná vyhláška (jejíž znění je ovšem v tomto bodě poněkud vágní) a další diskutující ve svém příspěvku dodali, že odmítnutí návhu na přísnější definici výkonového limitu vyplývá také z toho důvodu, že čeští VKV radioamatéři soutěží nikoliv pouze mezi sebou, ale také s ostatními evropskými stanicemi, které podobné praktiky užívají také. Budeme se tedy asi všichni muset tomuto trendu přizpůsobit rovněž. Další část poměrně živé diskuse se věnovala otázce používání packetu a DX Clusteru během VKV závodů, přičemž nové znění "všeobecných podmínek" již povoluje běžné používání připojení do DX Clusteru, použití Convers kanálů pro dohodnutí skedů a zakázáno je prakticky jen sebeannoncování v DX Clusteru, které může být, podle zhodnocení podmínek, důvodem, na základě kterého vyhodnocovatel závodu může soutěžící stanici diskvalifikovat, resp. vyřadit ji z hodnocení. Z již zmíněného návrhu bude do nového znění "všeobecných podmínek" přeformulována myšlenka, že za nesportovní chování může vyhodnocovatel soutěžící stanici diskvalifikovat jen v případě, že obdrží alespoň 3 zdůvodněné stížnosti na její nesportovní chování v závodě. Diskuse účastníků k předneseným otázkám byla, jako obvykle, velmi živá.

Pohled do sálu, kde se odehrávala diskuse k problematice VKV závodů

Zhruba po 16.40 hod, když se účastníci VKV diskuse začali pomalu rozcházet, byla schůzka ukončena. OK2ZI jistě brzy zveřejní finální znění "všeobecných podmínek", které bude platit od 1. ledna 2004.

Ihned po schůzce VKV začala schůzka věnovaná KV závodění, které se zúčastnili také někteří členové našeho klubu OK2KKW. Nebudu zde rozebírat její obsah, protože zájemci o provoz KV mají jistě jiné informační zdroje, než webové stránky OK2KKW, ale chtěl bych jen zaznamenat  názor našich netypických návštěvníků této KV schůzky, které (na rozdíl od VKV schůzky) překvapilo zcela jiné klima - nejprve funkcionáři ČRK přednesli svou zprávu o činnosti (jako za "starých časů"), přítomní jim zatleskali a následně bez jakékoli zásadní a palčivé diskuse k jednotlivým projednávaným bodům, jak to známe mezi VKV radioamatéry, přítomní shlédli film a rozešli se - zkrátka zdálo se, jakoby centrem pozornosti těchto KV contestmanů byla jen činnost reprezentační stanice ČRK (OLxHQ) a o ostatní ch věcech KV závodů nebylo potřeba mluvit...

Na rozdíl od loňského roku byl páteční večer nepříznivě poznamenán trvalým drobným deštěm, a tak návštěvníci se většinou brzy rozpadli do jednotlivých skupinek, schovali se někde pod střechou a věnovali se spíše konzumaci C2H5OH v jakémkoli "převleku". Tady jsou jen dvě momentky celého večera:

Zleva: OK1BAF, N1GA, OM3BH, OK1TEH                                                                                         neznámá a OK1FOW

Sobotní dopoledne holického setkání se již tradičně věnovalo především obchodování s elektronickou  veteší všeho druhu. Asi každý si zde našel nějakou tu "blbůstku", za kterou se vyplatilo věnovat pár korun. Ovšem, vše se vyvíjí ( a vývojem prochází také holické setkání CB a radioamatérů, pořádané v úzké součinnosti s ČRK),  a proto jsme všichni na tomto setkání  byli opravdu překvapeni a pořadatelům vděčni za to, že se zde objevily také stánky s opravdovými radioamatérskými "lahůdkami":  prodávaly se zde totiž nově také plyšoví medvídci, umělohmotné dětské samopaly, panenky, bublifuky... Pořadatelům tohoto setkání to jistě muselo přinést zajímavý ekonomický výsledek, když už po takovém sortimentu sáhli. Těšíme se proto, že také ostatní pořadatelé pochopí průkopnický čin svých holických kolegů a i na jiných místech České republiky se bude za přístup na veřejné prostranství, kde se prodávají podobné "skvosty", brzy platit vstupné ve výši 50 Kč.

Stánek jednoho z obchodníků, dotujících akci holického svazarmovského klubu

73! OK1VPZ

 

PS: příště, s ohledem na výše uvedené problémy, by možná bylo lepší schůzku zájemců o VKV závodění  přesunout například do restaurace hlubockého autokempu. Pokud vás tato myšlenka zaujala, ztraťte svůj hlas v naší anketě: