Letošní setkání CB operátorů a radioamatérů, organizované ČRK, je za námi.

Na první pohled do Holic přijelo letos podstatně méně lidí než v minulosti. ČRK bude přirozeně tvrdit opak a z jeho pohledu bude mít nepochybně pravdu, protože zatímco v minulých letech většina lidí neplatila za vstupné, neboť neměla žádný zájem o akce pořádané ČRK, letos musel zaplatit každý příchozí jen proto, aby se do uzavřeného "areálu" dostal. Úhrada byla ve výši 50 Kč za osobu, přičemž tato sazba nebyla v žádném ceníku, uváděném pořadatelem, dopředu zveřejněna. Více o této kauze zde, a zde.

V pátek odpoledne se konala schůzka zájemců o VKV, která byla z našeho pohledu asi jediným zajímavým bodem celého setkání. V maličkém sálku se v dusivém parnu sešlo asi 40 lidí (asi 2/3 počtu zájemců, kteří o obdobné problematice obvykle diskutují na mikrovlnných setkáních OK-VHF Klubu na Studnici). Diskuzi vedl Karel OK2ZI společně s OK1MG. Diskuze, překřikovaná pouťovým rozhlasovým vozem pod okny, byla věnována v podstatě 3 základním otázkám:

- vyhodnocování VKV závodů, zasílání logů v EDI formátu a nejčastější chyby
- tzv. "svazarmovskému regulativu" o přednostní právo přístupu na kóty
- doporučeních ke změnám na VKV pásmech, které by měla přijmout konference IARU na podzim


OK2ZI a OK1MG za "předsednickým stolem"


Zájemci o VKV problematiku

Přítomní se prakticky na této schůzce nedozvěděli nic nového, co by již nebylo diskutováno na našich webových stránkách. Byl zopakován již zveřejněný záměr v příštím roce vyhodnocovat pouze ty deníky ze závodů, které jsou vyhodnocovateli zaslány elektronickou poštou, či via packet radio v EDI formátu, nebo tehdy, pokud jsou zaslány v papírové podobě psané ručně. Vyhodnocovatelé VKV závodů pod patronací ČRK již nehodlají vyhodnocovat deníky, zaslané v tištěné podobě z počítače, aniž by byl současně doručen soubor EDI. Přítomní v podstatě neměli proti tomuto záměru žádné podstatné námitky.

Další část diskuse se věnovala "regulativu", přičemž OK2ZI seznámil přítomné se
stanoviskem "VKV komise ČRK",  která doporučuje tento regulativ bez náhrady zrušit. Namísto něj by měla být napříště provozována jen "informační tabule" na některých známých webových stránkách (nejčastěji padaly návrhy, že by tato informační služba měla být zveřejněna na webu VKV Závody Moravany), na které bude možno uvést v určitém (?) časovém předstihu záměr zúčastnit se příslušného VKV závodu z určité kóty, podobně, jako bylo vyzkoušeno zde. Záměr zrušení regulativu byl některými přítomnými kritizován, padala slova, že když je ČRK pořadatelem některých závodů, může si udělat podmínky, jaké chce, ale v principu byla obhajoba svazarmovského regulativu v naprosté menšině a proto se dá očekávat jeho zrušení, což je pravděpodobně dobře. Napříště se tedy "boje" o Lysou horu budou odehrávat pouze mezi samotnými zájemci bez patronace radioklubu ČRK, jehož často zájemci o VKV závodění ani nejsou členy... Třetí část diskuse se věnovala připravovaným změnám na VKV pásmech. OK2ZI seznámil přítomné s informacemi, které jsou uvedeny zde a obhajoval návrh ČRK, aby se ve VKV závodech napříště nehodnotily chyby ve značce za sufixem, lomítkem počínaje. Přítomní vyjádřili nesouhlas se změnou termínu Polního dne i se změnami alokace majákového pásma na 70 cm. OK2ZI vyjádřil, že on osobně bude prosazovat, aby jako vyjádření vůle českých VKV radioamatérů k jednotlivým návrhům byl na konferenci v San Marinu vyjádřen názor, který již zazněl jako výsledek naší ankety, uvedené zde na našich stránkách nečlenů ČRK. V diskusi k tomuto bodu padlo, že by ČRK neměl čekat na jednotlivá hlasování na konferenci, ale snažit se již v předstihu přesvědčovat zástupce ostatních členských organizací IARU, které třeba VKV problematika tak nepálí, aby hlasovali tak, aby to pomohlo zájmům většiny českých VKV radioamatérů, včetně nečlenů ČRK, kterých není málo. Uvidíme, jak se zástupci ČRK tohoto úkolu ujmou.

Jako další námět padnul z publika návrh opětovného zavedení QRP tříd ve velkých VKV závodech, ale OK1MG i OK2ZI jej odmítli s poukázáním na fakt, že ČRK není oprávněn ze zákona kontrolovat dodržování povolovacích podmínek a vymáhat si vstup do soukromých prostor k provedení kontrol, neboť nemůže svojí činností nahrazovat jediný regulační radiokomunikační orgán -
Český telekomunikační úřad, kterému jedině tato pravomoc náleží. Navíc, jak konstatoval OK2ZI, s ohledem na počty zúčastněných v QRP závodě, který je určen výhradně pro zájemce o tento druh komunikace, se zdá, že zájemců o tento druh provozu rok od roku ubývá (zkrátka: s QRO to jde lépe). Protože nebylo dalších otázek, byla schůzka asi po 1 a 1/2 hodině ukončena.

Noc z pátku na sobotu byla jako obvykle bouřlivá. Někteří již byli zmoženi únavou všeho druhu a v teplém letním počasí spali tam kde si právě ustlali, jiní se věnovali například objevným projížďkám po nočním jezeře...


OK2ZW si ustlal pod širým nebem


OK1DIX, OK1TEH ,OK1FOW a další na holickém "Titaniku"

V sobotu byly prý sice pořádány jakési další diskuse pod patronací ČRK, ale naprostá většina přítomných se věnovala snaze u desítek stánků "takyobchodníků" najít mezi metráky veteše nějakou tu zajímavou součástku, kterou by právě potřebovali. Mezi přítomnými byla spousta zájemců o CB a počítače, takže to chvílemi vypadalo jen jako burza a nikoli jako radioamatérské setkání. Ale ČRK na těchto "stánkařích " jistě dobře vydělal...

Veteš, veteš, veteš...

Bez většího zájmu proběhla i schůzka tzv: Rámusu, či Trasy, nebo jak se ta akce ČRK rádoby sloužící veřejnosti chtěla jmenovat, takže jsme se ani nedozvěděli, zdali konečně ČRK zmoudřel a rozhodl se věnovat prostředky z dotací Sazky na konto některé humanitární organizace, nebo zda se bude nadále snažit hrát si na vojáky a centralizovaně volat po organizaci jakési postsvazarmovské spojovací radiové služby, po které již, jak se ukázalo, nikdo moc netouží. (To však nevylučuje, aby si radioamatéři, nejlépe pod záštitou ČTÚ, sami, bez ČRK, zvolili postupy a procedury při nouzové radiové komunikaci, které by mohly být případně použity jako pomoc při nějakých rozsáhlých katastrofách, při kterých mohou selhat dokonce i jiné profesionální komunikační sítě.)

Na setkání došlo i k řadě náhodných schůzek - viděli jsme například Libora :-) OK1MP v družném rozhovoru s Ivošem  Chládkem ZS6AXT. Jsou to ale paradoxy...

OK1VPZ

2002