Srpnové VKV QRP Contesty

Během prvního srpnového týdne řada radioamatérských organizací i soukromníků různých evropských zemí pořádá VKV QRP Contesty. Protože většina z těchto contestů je vypsána bez omezení - t.j. mohou se jich účastnit i zahraniční stanice, nabízí to možnost zaslat Váš contestový log do více z těchto soutěží současně a třeba získat zajímavý diplom. Některé z těchto contestů zde uvádíme:

OK Klasický QRP Contest    OM LOW Power Contest     SP Summer QRP Contest    QRP Contest ČRK     DL  Letní QRP BBT    ES Open VHF Contest

Další  informace najdete ve vyčerpávajícím přehledu VKV Contestů od Jense DH0LS zde.

Poznámka: paralelně s těmito QRP Contesty běží také dvoumetrová etapa Alpe Adria Contestu, který není QRP. Buďte prosím na pásmu vzájemně ohleduplní.

 

August VHF QRP Contests

During first August weekend more of radioamateur societies and clubs held different VHF QRP Contests. Because many of them are open for any participants, it mean as well as for any,not only national stations, it would be good opportunity send your contest log into more contests and maybe obtain interesting awards. Some of these contest are here:

OK Classic QRP Contest    OM LOW Power Contest     SP Summer QRP Contest    QRP Contest ČRK     DL  Summer QRP BBT    ES Open VHF Contest

More  info you can find in large list of European VHF contests, made by Jens DH0LS here.

Note: beside more QRP Contests will be held as well as 2m Alpe Adria Contest, which is not QRP. If you will use QRO, please considerate of QRP participants on the band.