Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.26:
 
 • Nová zlepšení:
 • Nemění se implicitní mod, je-li použito ALT/M na existujícím spojeni
 • Zavedena kontrola vyslaného reportu a nastaveného módu

 

 • Odstraněné chyby:
  • Odstraněna chyba přepisovaní vyslaného reportu na 59(9) při změně módu na rozdělaném spojeni.
  • Odstraněna chyba, program havaroval při určité kombinaci změn
   zobrazovaných pásem
  • Odstraněna chyba, program havaroval při změně parametru pro klíčování CW, nebyl-li ve Windows nainstalován DLPortIO driver.

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.26:
 
 • New improvements:
   
  • Current mode does not change when ALT/M is applied on an existing QSO
  • Implemented plausibility check of the current mode and sent report

  • Fixed bugs:
   • Fixed bug, sent report was overwritten to 59(9) when mode changed with A:LT/M on a QSO in progress.
   • Fixed bug, program crashed after certain sequence of band display.
   • Fixed bug, program crashed when CW setting was changed and no DLPortIO driver was installed in Windows.

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions: VUSC 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15, 6.14, 6.13, 6.12 ...