Ještě k tématu radioamatérského provozu v pásmu 10GHz
 

V uplynulém měsíci bylo horkým tématem vydání nového všeobecného povolení pro provoz komerčních mikrovlnných linek v radioamatérském pásmu 10GHz. Více k tomuto tematu lze najít zde, zde, zde, zde, zde, zde, atd...

Naše snaha bohužel nedopadla tak, jak jsme doufali a ČTÚ většinu našich připomínek odmítnul. To, že některé odmítnul přímo proaktivně (například jsme určitě nežádali o výhradní příděl v pásmu 10368, ale pouze o jeho ochranu před komerčním provozem podle všeobecného oprávnění) a že se lidé z ČTÚ přímo zasadili o co nejrychlejší vydání souhlasu s používáním opravdu problémového zařízení Ubiquity, které způsobí bolení hlavy nejednomu uživateli tohoto kmitočtového segmentu, ukazuje na sílu "argumentů", které proti nám nasadili komerční provozovatelé, kteří by nás všechny nejraději viděli "uklizené" někde v pásmu krátkých vln. Nu což. prohráli jsme jednu bitvu, ale doufám, že ve válce s komerčními žraloky ještě ve věci toho našeho citlivého jednoho MHz pásma 10GHz nebylo dosud řečeno poslední slovo. Dalším důležitým předělem totiž bude pro radioamatéry rok 2015, kdy by mělo dojít v rámci EU ke sjednocení kmitočtového plánu 10GHz pásma. Do té doby to musíme vydržet a svojí aktivitou si udržet nejen faktický, ale také morální nárok na toto pásmo. Zdá se, že by tedy prozatím zdánlivě mohl být čas na oddych ve věcech byrokratických a užitečnější by bylo soustředit se na techniku.

Do toho mi ovšem 26.června přišel poněkud překvapivě email od OK2ZI:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Original Message-----
From: Karel Odehnal [mailto:ok2zi@atlas.cz]
Sent: Tuesday, June 26, 2012 10:23 PM
To: Vladimír Petržílka; OK1DOM
Subject: 10 GHz
 

Pánové, ve Friedrichshafenu jsme byli upozorněni na důležitou informaci, kterou jsme dříve neznali. Mohla by se nám do budoucna hodit.

"THE EUROPEAN TABLE OF FREQUENCY ALLOCATIONS AND APPLICATIONS
IN THE FREQUENCY RANGE 9 kHz to 3000 GHz"   (ECA TABLE)

je důležitá poznámka:

EU17

In the sub-bands 3400 - 3410 MHz, 5660 - 5670 MHz, 10.36 - 10.37 GHz, 10.45 - 10.46 GHz the amateur service operates on a secondary basis. In making assignments to other services, CEPT administrations are requested wherever possible to maintain these sub-bands in such a way as to facilitate the reception of amateur emissions with minimal power flux densities.

73! Karel OK2ZI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To mne samozřejmě zaujalo a vzpomněl jsem si, že jsem to už přece někde četl. Chvíli jsem hledal na internetu i v datech na webu OK2KKW. A už za chvíli letěla Karlovi OK2ZI odpověď (zkráceno):

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Original Message-----
From: Vladimir Petrzilka [mailto:ok1vpz@seznam.cz]
Sent: Wednesday, June 27, 2012 12:18 AM
To: 'Karel Odehnal'; 'OK1DOM'
Subject: RE: 10 GHz
 

Děkuji Karle
možná máš občas také takové pocity jako já, když něco objevím. Mám totiž zkušenost, že většinou je to naprosto známá věc a věděli to všichni, jen já ne. Nebo je to blbost...   Stejné je to i v tomto případě, neboť i tohle je docela známá věc. Bohužel to je jen doporučení, nikoli jednoznačný závazek. Nicméně i tak to má, zejména vzhledem k nějakému "všeobecnému oprávnění" svou výraznou hodnotu. Ten text se najde na straně 232 dokumentu  "Kmitočtové alokace pro evropské země CEPTu", coby lokalizovaná informace Radiokomunikačního řádu pro země EU. Příslušný dokument se dá stáhnout například tady:

 

 
Mimochodem - ten požadavek do Radiokomunikačního řádu kdysi (1999) prosadil ARRL, ostatně píšete o tom i na webu ČRK tady:
 
 
Mimo to, bylo to i na pořadu jednání IARU ve Vídni, kde jsi Karle byl, pokud se nepletu - viz dokument B01.
 
http://www.ok2kkw.com/vienna_cz_en.htm  (pozn.OK1VPZ - je to tam uvedeno i v české verzi)
 

Je proto Tvojí a závoveň i mojí chybou, že jsme si na to oba nevzpomněli, když jsme psali svá podání na ČTÚ. Pravděpodobně ještě účinnější by byl oficiální dopis z vedení IARU na předsedu ČTÚ (když už si to IARU ve Vídni odsouhlasil) ve věci toho nešťastného všeobecného povolení pro 10GHz, ale to my přes svoji organizaci neumíme zajistit, protože Radioklub OK2KKW není členskou organizací IARU - resp. minimálně ne tak rychle, aby to bylo pro tento účel efektivní. Takže tohle bude v dalším kole jednání s ČTÚ úkol pro ČRK.

Asi ještě účinnější bude zkusit najít někoho ve vedení CEPTu, aby zatlačili na ČTÚ ve věci neplnění směrnice CEPT/ERC/REC 12-05 E, protože asi jen to je cesta, jak dospět  (byť ne tak rychle, jak bychom potřebovali) k nějakému pozitivnímu výsledku. Ta směrnice CEPT je tady:

 
 
 
Zkusím v té věci pomalu něco zorganizovat. Doufám, že nás ČRK a ČAV podpoří.
 
73 vpz

PS: můžu tuhle soukromou korespondenci zveřejnit na našem webu?

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karel OK2ZI slíbil, že zkusí s tou věcí pohnout:

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Original Message-----
From: Karel Odehnal [mailto:ok2zi@atlas.cz]
Sent: Wednesday, June 27, 2012 7:48 AM
To: ok1vpz@seznam.cz
Subject: RE: 10 GHz

 

Ahoj Vladimíre,

 

je to jak píšeš, zapoměli jsme na to oba. Zkusíme zajistit nějaký dopis z IARU na ČTÚ poukazující na tuto poznámku. Máme poměrně dobré vztahy s PB2T,

taky by to nemusel být problém.

 

S tím CEPTem to bude asi horší, ale možná Miloš 1MP bude vědět.

 

Se zveřejněním, v tom smyslu jak jsi napsal, nemám problém.

 

Karel

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Co tedy z toho všeho vyplývá? Současné "všeobecné oprávnění" pro provoz komerčních linek v pásmu 10GHz není ve shodě s platnou směrnicí CEPT. Tato směrnice definuje jiný způsob rozdělení kmitočtového pásma 10GHz, než jaký je dnes používán v ČR a uvádí, že členské státy CEPT, jejichž rozdělení radiového spektra neodpovídá této směrnici (vyjmenovány jsou např. Srbsko a Lucembursko, ne však Česká republika) by ji do svého předpisového rámce měly adoptovat nejpozději v roce 2015! Všimněte se, že kmitočtové rozdělení, vypracované koordinační skupinou CEPT počítá s tím, že v pásmu 10,36 až 10,37GHz by měl být zachován radioamatérský provoz bez kolize s jinými komerčními službami. O tom ostatně mluví i ta poznámka, o které psal OK2ZI a která (neprofesionálně přeložena do češtiny) zní takto: "V zemích Evropské Unie (EU17) jsou sub-pásma 3400-3410MHz, 5660-5670MHz, 10.36-10.37GHz a 10.45-10.46GHz amatérské službě přiděleny na sekundární bázi. Při kmitočtových přídělech pro další služby, jsou (národní) správy CEPT žádány, aby kdekoli to bude možné, byla tyto subpásma udržována tak, aby umožňovaly radioamatérům příjem signálů s minimální hustotou energie toku."  Radioamatérům v OK tedy nezbývá, než nadále bušit na dveře ČTÚ. Střelného prachu máme dost...

 

A proto naše snahy ochránit zájmy radioamatérů ve věci provozu na 10GHz jistě neskončily. A na tomto náročném úkolu budeme rádi spolupracovat s každým, kdo o to bude mít zájem. Máme dokonce už i další podpůrné dokumenty, které hovoří v náš prospěch. Čas k jejich zveřejnění však ještě nenastal, pánové od komerční konkurence, kteří zahnojují naše historické pásmo svým datovým provozem, ačkoli svůj provoz mohou lépe a rychleji realizovat ve volném pásmu 70GHz, je dostanou do ruky teprve tehdy, až to bude vhodné.

 

73! OK1VPZ