Americký FCC navrhl zrušení zkoušek z CW jako podmínku pro přístup na amatérská KV pásma.

(aneb smutná úvaha na deštivý červencový víkend)

Na emailové konferenci ČAV proběhla informace, že americký FCC (obdoba našeho ČTÚ) navrhl zrušení zkoušek z CW pro všechny radioamaterské třídy. Podrobnější informace k této věci najdete zde. Aniž bych chtěl jakkoli vyzdvihovat, nebo naopak kritizovat americké postoje, je třeba říci, že jde o mimořádně závažný krok, protože USA je stát, ve kterém je celosvětově vydáno pravděpodobně nejvíce radioamatérských licencí vůbec a jakýkoli podobný trend způsobuje nejméně to, že představitelé ostatních národních regulátorů po celém světě se také, podobně jako se to již stalo v Evropě, začnou zamýšlet nad výhodami a nevýhodami podobného řešení.

Zkusme se zamyslet nad tím, kam pravděpodobně může být zaměřeno uvažování  představitelů národních radiokomunikačních regulátorů:

a) celkový počet radioamatérských licencí ve spoustě průmyslově vyspělých zemí stagnuje a nově vydané licence sotva stačí pokrýt přirozený úbytek starších licencí
b) hustota radioamatérského provozu celkově klesá s tím, jak se objevily nové aktivity, které oslovují technicky zaměřené jedince, jedinou výjimkou jsou časově omezené radioamatérské soutěže.
c) radioamatérský provoz má přidělen v komerčně nejcennějším kmitočtovém pásmu 70cm a dále mezi 1 až 10 GHz několik set MHz pásma
d) KV pásma do 30 MHz, jakkoli v minulosti komerčně mimořádně cenná, nyní již ztrácí svůj vedoucí význam v dálkové radiové komunikaci, rozhlasový broadcasting se z důvodu provozních nákladů stěhuje na FM a mimořádně významnou roli dálkové komunikace převzaly spolehlivé a všude dostupné satelitní systémy, jakož i komunikace prostřednictvím optických kabelů. Výrazně poklesnul význam komunikace na KV v lodní i letecké dopravě a dokonce byly zrušeny dřive tak rozšířené systémy nouzové komunikace na KV pásmech a nahrazeny satelitní komunikací na VKV a mikrovlnných kmitočtech.
d) při liberalizaci radioamatérského provozu v Evropské unii, která umožnila, aby původní držitelé radioamatérských licencí omezených pouze pro VKV pásma získali neomezený přístup i na pásma KV dále poklesl provoz na VKV pásmech mimo závody. Naopak, radioamatérský provoz na KV se proti některým pesimistickým očekáváním nezhroutil a nezpůsobuje z pohledu radiokomunikačních regulátorů žádný problém, neboť se statisticky nikterak nezvýšil počet případů problémů EMC související s provozem radioamatérských stanic v pásmu KV. Na
víc, na radioamatérské stížnosti o postupném přidělování VKV radioamatérských pásem jiným službám mohou představitelé radiokomunikačních regulátorů odpovědět: tak vysílejte na KV, když jste po přístupu na KV bez zkoušky z CW tak toužili...

Co z toho plyne? Podle míry průmyslové vyspělosti té které ekonomiky a v přímé souvislosti s hustotou obyvatelstva na plochu roste komerční tlak na radiokomunikační provoz v pásmech VKV. Pokud se liberalizuje přístup radioamatérů na KV pásma, umožní to postupný přechod radioamatérských VKV pásem ke komerčnímu využití. Tento trend je možno navíc podpořit  tím, že se pro radioamatérský provoz vyhradí nové úseky v pásmech KV, jako například v pásmu 5 a 7 MHz a postupně možná i jinde.

Je logické, že tento trend byl nastartován v západní Evropě, protože ta má, při své ekonomické vyspělosti blížící se USA, ještě navíc výrazně větší hustotu obyvatelstva, a tedy je tam logicky mnohem větší tlak na uvolnění radioamatérských VKV pásem. Na původně prakticky výhradní radioamatérská VKV pásma se tak postupně stěhují nové služby, jako je radarový průzkum Země z nízkoletících družic, radionavigační satelitní systémy, lokální bezdrátové datové sítě, radarové systémy pro automatizované řízení a tarifikaci  silniční dopravy a další podobné služby, které mají jeden společný rys - jde vždy o systémy, které používají nikoli diskrétní kmitočty, ale prakticky vždy rozprostřené pásmo. Tyto radiové systémy proto nejsou jednoduše kmitočtově koordinovatelné v rámci ostatních komerčních VKV pásem a jsou tak přímo předurčeny k postupné okupaci relativně širokých radioamatérských kmitočtových přídělů na VKV.

Po dobrých  zkušenostech s radiovým provozem amatérské radiové služby v tomto novém uspořádání v Evropě již nyní ani americká FCC už nečeká a urychleně začala projednávat podobné kroky. Celková průměrná hustota obyvatelstva v USA je sice výrazně menší, než v Evropě, ale rozsáhlé aglomerace velkých měst, podstatně větších, než je tomu zvykem v rozptýleném osídlení v EU, rovněž mají extrémní nároky na rozvoj provozu radiových systémů a proto informovaní lidé tento krok FCC - tedy snahu o přesun radioamatérského provozu z VKV na KV - jedoznačně předvídali. Co překvapilo, je rychlost tohoto procesu. Situace je tedy zřejmě ještě vážnější, než by se možná ještě před rokem, či dvěma zdálo. Snad k tomu přispěly výrazně širší radioamatérské VKV kmitočtové příděly v USA ve srovnání s Evropou (144 až 148 MHz, 420 až 440 MHz a dále 220, 902 MHz a.j.), možná má jenom FCC větší míru předvídavosti. Dostáváme se tedy jako radioamatéři do paradoxní situace, kdy celá naše komunita začínala s tím, že  nám byly na počátku 20 století vyhrazeny krátké vlny jako pásma kmitočtově příliš vysoká a tedy komerčně neupotřebitelná, zatímco nyní, prakticky po 100 letech, nám jsou postupně odnímány VKV kmitočty a jsme zaháněni zpět na krátké vlny, které se (s výjimkou lokálních datových přenosů po vedení) nyní jeví jako pásma kmitočtově příliš nízká a tedy komerčně prakticky neupotřebitelná...

 Jak se v této situaci zachovat dál? Všichni, pro které je technicky vyspělý VKV DX provoz (nyní navíc pozitivně expandující v souvislosti s příchodem nových digitálních modulačních  metod a počítačového zpracování signálů, které způsobily expanzi dosud technicky nedostupné komunikace MS a EME a které se s postupným vývojem budou stále více přesouvat z "dvoumetru" na vyšší VKV pásma)  tou žádoucí výzvou, by měli bít na poplach a nesednout na nabízenou lacinou vějičku možnosti laciného přechodu na pásma KV. Rozhodně bychom se jako roadioamatérská komunita neměli zalykat nadšením nad marginálním rozšířením některých KV radioamatérských pásem, zatímco je nám krok za krokem sbíráno naše rodinné stříbro - pásma VKV. Uvědomte si prosím, že jakýkoli radioamatérský vývoj se odehrává v pásmech VKV, zatímco provoz na KV stále pouze přešlapuje ve stopách těch, kteří "byli první" a posledním výrazným inovačním krokem bylo zavedení modulace SSB na počátku 60-tých let minulého století.

Zatímco řada evropských národních radioamatérských organizací, ČRK a ČAV z toho nevyjímaje, si tento proces bohužel dosud neuvědomuje, naštěstí se již začínají objevovat "ostrůvky  pozitivní deviace", které se zaměřují na řešení této situace, nebo si alespoň začínají společně s autorem tohoto článku klást související otázky a uvědomovat si, že bychom v této věci jako světová radioamatérská komunita měli zatraceně rychle něco dělat, neboť jinak vyschne zdroj technické a provozní inspirace který je soustředěn prakticky výhradně na pásma VKV a radioamatérský provoz postupně ve své tradicionalitě zaměřené pouze na historické hodnoty zanikne stejně, jako před desítkami milionů let vymřeli dinosauři.

Proto, abychom mohli dosáhnout žádoucích výsledků, musíme přestat hájit neobhajitelné a soustředit všechno naše společné úsilí pouze to, abychom obhájili to, bez čeho bychom jako komunita postupně pravděpodobně zanikli tak či tak. Tedy na DX segmenty VKV radioamatérských pásem. Je jistě krásné mít na VKV kdesi desítky MHz pásma, na kterých by bylo možné provozovat kdoví co, ale realita současného komerčního tlaku je taková, že bychom měli přestat bojovat ve ztracených bitvách a soustředit se na obranu toho, co je pro nás životně důležité. Je smutné, že tato fakta si dosud neuvědomují představitelé národních radioamatérských organizací třech na VKV nejvyspělejších zemí - tedy Holandska, Německa a České republiky. Vždyť v těchto zemích je VKV provoz celosvětově na zdaleka nejvyšší úrovni - alespoň co se týká počtu aktivních stanic na VKV vůči počtu všech vydaných radioamatérských licencí.

Náš VKV zástupce v IARU (OK2ZI) sice má dobrou snahu, ale přiznejme si, že v "dinosauřím" prostředí ČRK (který je přes všechny libě znějící, ale ve své podstatě falešné a prázdné deklarace, stále uzavřen vůči názorům té druhé, na VKV aktivnější polovině držitelů radioamatérské licence), asi nemá příliš velkou šanci. Řada představitelů ČRK i ČAV se bohužel na VKV radioamatéry stále dívá jen jako na nějaké pomatence a v jejich očích je DX provoz  synonymum pro KV, zatímco provoz na VKV v jejich očích má synonymum v CB a v NBFM telefonickému provozu na převaděčích. A je tak příznačné, že se na program nadcházející konference IARU ve švýcarském Davosu  nedostal do VKV části konference žádný příspěvek ČRK a ani žádný další příspěvek ani DARCu, ani VERONu, týkající se tohoto tristního vývoje. Naštěstí se tam dostaly alespoň v této záležitosti důležité příspěvky RSGB a EDR, které si zde můžete přečíst (link je dole).

O co jde: zatímco představitelé zájmové radioamatérské skupiny satelitní komunikace dosahují při kmitočtových konferencích relativních úspěchů, a to přesto, že počty operátorů, komunikujících prostřednictvím radioamatérských družic jsou i v rámci technicky vyspělé Evropy naprosto zanedbatelné, velmi rozšířený DX a soutěžní provoz na VKV nemá bohužel v hlavách kmitočtových plánovačů národních radiokomunikačních regulátorů prakticky žádné zastání přesto, že to je právě to, co v souladu s vývody uvedenými výše, táhne celou radioamatérskou komunitu vpřed.

Je proto v našem životním zájmu soustředit se na následující cíl: pokusit se dosáhnout toho, aby vedle dvoumetru byly také v dalších radioamatérských kmitočtových pásmech alokovány exkluzivní kmitočty pro radioamatérská DX provoz. Všichni, kdo se této věci věnují, ví, že by stačilo jen několik stovek kHz ! Ze současných desítek MHz bychom měli být ochotni slevit na stovky kHz za předpokladu práva exkluzivního použití těchto subpásem. Nestačí nám primární alokace, protože zkušenosti ukazují, že i sekundární přidělení některé komerční službě do původně primárnícho radioamatérského přídělu dokáže takové pásmo pro potřebu radioamatérského DX provozu zcela zlikvidovat. Chceme proto alespoň ve střípečku původního rozsahu exkluzivní přidělení stejné jako na dvoumetru - tedy stav, kdy národní radiokomunikační autority (minimálně v Evropě) nepřidělí toto pásmo žádné jiné radiové službě! Nechceme mnoho, ale pro svoji budoucnost to potřebujeme. Takového žádoucího stavu se pravděpodobně nepodaří dosáhnout na všech VKV pásmech, ale alespoň na některých by se to mohlo podařit.

Závěrem tedy vyzývám všechny radioamatéry, kterým je budoucnost našeho sportu (nebo koníčka, chcete-li) alespoň trochu drahá: prosím zamyslete se bez jakýchkoli předsudků a emocí nad touto situací a zvažte, jak postupovat v této věci dál. Možná, že by pomohlo, pokud by v Davosu opravdu hlasitě zazněl hlas zástupce jedné celosvětově na VKV nejaktivnější země, určitě by pomohlo, pokud bychom o té věci přesvědčili i ostatní představitele radioamatérských organizací v Evropě, s jistotou by pomohla nadnárodní petice, kterou by se evropští VKV entuziasté (například u příležitosti mezinárodního hodnocení VHF Contestu 2005)  obrátili na představitele IARU a všechny národní radiokomunikační regulátory v Evropě, když již národní radiokomunikační organizace bohužel v této věci neplní tu roli, která by jim měla příslušet. Možná, že by bylo vhodné takovou věc spojit s chystanou českou peticí proti PLC, který sice je potenciálně nebezpečným systémem, ale na rozdíl od výše uvedeného ohrožuje radioamatérský provoz jen sekundárně. Jistě by si také představitelé, předkládající takovou petici k podpisu měli prostudovat právo EU a připravit takovou petici v souladu s tímto právem tak, aby její účinnost byla nadnárodní. V každém případě bychom měli ku prospěchu celého radioamatérského provozu odhodit naše "stranická trička" příslušnosti k jednotlivým radioamatérským organizacím, či jakýmkoli zájmovým skupinám a pokusit se o krok, který by naše oprávněné zájmy zviditelnil a donutil představitele IARU o této věci začít opravdu seriozně jednat a pokusit se při jednáních v rámci další světové radiokomunikační konference  dosáhnout žádoucích výsledků. Jednání v Davosu je dobrou příležitostí k nastartování těchto aktivit. Budeme pozorně sledovat, jak se zachovají představitelé ČRK. Nicméně neptejte se, co ČRK, ČAV, nebo kdokoli jiný může udělat pro vás. Ptejte se sami sebe, co vy osobně můžete udělat pro věc budoucnosti radioamatérského vysílání v jeho celé šíři!

 OK1VPZ

 

Doporučené čtení:

K budoucnosti VKV provozu nejen v UK zde (RSGB)

K otázce alokace exkluzivních kmitočtových segmentů pro radioamatérský DX provoz zde (EDR)

K návrhu RSGB založit fundované komise, které by zastupovaly zájmy radioamatérů při kmitočtovém plánování zde.

K provozu radionavigačních systémů v pásmu 23cm zde (G3LTF)

K otázce budoucnosti radioamatérského DX provozu v pásmu 70cm zde.

K záležitosti budoucnosti radioamatérské komunity nejen v DL zde. (DF5AI)

K programu nadcházející konference IARU v Davosu obecně zde.

Další příspěvky k této problematice včetně zajímavých odkazů najdete na stránkách OK2KKW zde, zde a zde.