Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.27:
 
 • Nová zlepšení:
 • Použit nový kompilátor Visual Studio C++ 2008
 • Lepší chování okna packetu

 

 • Odstraněné chyby:
  • Opravena chyba přepisování reportu* AURORA a RAIN SCATTER

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.27:
 
 • New improvements:
   
  • Built with the new compiler Visual Studio C++ 2008
  • Better behavior of the packet window

  • Fixed bugs:
   •  Fixed bug overwriting of aurora and rain scatter reports

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions: VUSC 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15, 6.14, 6.13, 6.12 ...