Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.28:
 
 • Nová zlepšení & opravené chyby:
 • Změněna kontrola reportu a druhu provozu při RS a auroře
 • Přidána informace o operátorovi do ADIF souboru
 • Opravena chyba, program někdy havaroval při otevření EDI souboru

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.28:
 
 • News:
   
  • Changed report and mode check for RS and aurora
  • Added field "OPERATOR" to ADIF file
  • Fixed bug. Program crashed sometimes when opening EDI file.

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions: VUSC 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15, 6.14, 6.13, 6.12 ...