Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.30:
 
 • Nová zlepšení & opravené chyby:
 • Nove věci:

  - Moznost nastaveni jineho portu pro sitovou komunikaci, i kdyz sit neni v provozu

  - Pridano vice kontrol na jmeno kontestu, aby nevznikala neplatna jmena souboru

  - Smerova mapa se aktualizuje i pri spojenich prichazejicich po siti

  - Pridana moznost automatickeho opakovani vsech CW/SBB pameti i s klavesovymi zkratkami ALT/F1 - ALT/F8

  - Pridana moznost nastaveni polohy, rozliseni a fontu oken za behu programu podle preddefinovanych konfiguracnich souboru.
  ("Volby->VUSC->Rozliseni")

  - Pridana identifikace programu na konec EDI souboru

  - Do distribuce pridany drivery na USB rotator, aby se nemusely stahovat z Netu.

   

 • Opravené chyby

  - Program občas havaroval při pokusu o načtení nekorektního EDI souboru, u kterého byly na konci vloženy neplatné řádky
  - Nastavení sítě za běhu programu nefungovalo správně a program bylo někdy nutno restartovat

  -
  Bylo opraveno několik dalších malých SW chyb

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.30:
 
 • News:
   
  • New features:

   - New option to set other port for networking even when network is not ready

   - More checks focused to the name of Contest were added (to prevent unvalid names of Contest)

   - Directional map is available as well as for QSOs coming via the network from other bands

   - New option has added: automatic repeat of all CW/SBB memories include short cuts ALT/F1 - ALT/F8

   - New option: setup of place, resolition and fonts within SW running - based on config. files ("Options->VUSC->Resolution")

   - Identification of VUSC SW has added on the end of each EDI file

   - Into distribution ZIP file has added drivers for USB rotator, to prevent downloading of such files from Internet.


    

  • Fixed bugs:

   -
   SW may stay unstable when uncorrect EDI file (with unvalid lines on the end) were open
   -
   Network adjustment within running program was unstable and time to time was needed program restarted

   - Few more minor bugs were fixed

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15, 6.14, 6.13, 6.12 ...