Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.29:
 
 • Nová zlepšení & opravené chyby:
 • Nove věci:

  - přidaný další parametry konfigurace rozhraní rotátoru pres RS232
  - přidán rotátor SPID
  - přidány další informace do statistik

   
 • Opravené chyby

  - Smazaní závodu při zavření, opětovném otevřeni a volbě "Obnovit
  poslední stav"
  - Občasné přepsaní devítek v odeslaném reportu písmeny N při CW

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.29:
 
 • News:
   
  • New features:

   - additional parameters for configuration of RS232 rotator interface
   - added rotator type SPID
   - additional statistics information

    
  • Fixed bugs:

   - Contest file deletion after close, open and option "Recover after
   program interrupt"
   - Sporadic overwriting nines with "N" in sent RST in CW mode

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions: VUSC 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15, 6.14, 6.13, 6.12 ...