Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.31:
 
 • Nová zlepšení & opravené chyby:
 • Nove věci:

  - Ukládají se 4 poslední kopie pracovního souboru místo jedné

  - Při opakovaném spojení se mění barva přímo v zadávaném poli

  - Volitelné automatické vysílání CW při odmezerovani a ENTERu

  - V okně kontroly logu jsou spojení seřazena podle pásem

  - Přidána podpora MicroHamu a WinKey

  - Konfigurace pro rychlý restart se ukládá do zvláštního souboru


   

 • Opravené chyby

  - Při použití předradličky nebyla někdy správně zobrazovaná kontrola logu

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.31:
 
 • News:
   
  • New features:

   - Last four copies of work files are saved instead of one

    - The field color changes when a dupe call is entered

    - Optional automatic CW sending after space and ENTER

    - The entries in the log check window are sorted by bands

    - Support of MicroHam or WinKey

    - A separate configuration file for quick restart.


    

  • Fixed bugs:

   - When using typeahead window the log check window was sometimes not correctly displayed

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15, 6.14, 6.13, 6.12 ...