Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.32:
 
 • Nová zlepšení & opravené chyby:
 • Nové věci:

  - Přidáno pole poznámky při vytvoření deníku za závodu

  - Přidány kontroly správného jména závodu a adresáře

  - Přidány složené znaky při kličování CW (AR, BK atd. viz návod).

   

 • Odstraněné chyby:

  - Program někdy spadl, když se vložila stejná značka jako u jiného
  spojení s formálně neplatným lokátorem.

  - Program spadl, když databáze obsahovala více než 32767 záznamů

  - Opravena chyba v komunikaci s TRXy ICOM

  - Opravena chyba na schématu adaptéru rotátoru - špatná čísla pinů USB

  - Opravena chyba na schématu adaptéru rotátoru - chybný typ komparátoru

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.32:
 
 • Release notes:
   
  • New features:

   - Added a field for remark and contest evaluation to the contest log.

   - Added checks of correct contest file name and path.

   - Added composite CW characters (AR, BK etc. see the manual)

    

  • Fixed bugs:

   - Program crashed sometimes, when there was a QSO
   with a formally invalid locator and the same call was entered
   in a new QSO.

   - Program crashed when the database exceeded 32767 records

   - Fixed bug in the communication with the ICOM TRXs

   - Fixed incorrect pin numbers of the USB connector on the rotor
   interface scheme.

   - Fixed incorrect comparator type on the rotor interface scheme.

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 6.31, 6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15, 6.14, 6.13, 6.12 ...