Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.33:
 
 • Nová zlepšení & opravené chyby:
 • Nové věci:

  - Přidána nová databáze stanic včetně pásem na kterých s nimi bylo
  uskutečněno QSO. (viz návod pro podrobnosti)

  -  Přepracována správa databáze. Všechny databázové operace
  začleněny do programu. Externí utility usort a tr nejsou již potřeba.

  - Přidán SW interface pro TRX FT897D

  - Program nyní běží (s určitými omezeními) i pod Linux WINE

  - Přidán závod Tesla Memorial Contest

   

 • Odstraněné chyby:

  - Při určitých konfiguracích někdy nefungovalo dobře přepínání módů
  pomocí knoflíků a muselo se použít menu

  - Při vyhodnocení se někdy nepodařilo otevřít pracovní soubor

  - Občas nefungovala komunikace s TRXem kvůli chybně nastaveným
  timeoutům.

  - Program někdy zhavaroval při vyhodnocování pásma 50MHz
   

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.33:
 
 • Release notes:
   
  • New features:

   - Added new database call signs by contest bands
   (see the manual for details)

   - Changed the database maintenance. All operation included
   in the program. Utilities tr and usort not needed any more.

   - Added SW interface for TRX FT897D

   - Program runs (with some limitations) under Linux WINE

   - Added Tesla Memorial Contes

    
  • Fixed bugs:

   - Fixed problems with the mode switching when using buttons

   - Log creation failed sometimes due to error when opening a
   work file.

   - Communication with TRX failed sometimes due to wrong time outs.

   - Program crashed when creating log on 50 MHz

    

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 6.32, 6.31, 6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15, 6.14, 6.13, 6.12 ...