Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.34:
 
 • Nová zlepšení & opravené chyby:
 • Nové věci:

  - Přidán závod "Dutch Activity Contest"

   
 • Odstraněné chyby:

  - Nezobrazovaly se záznamy v databázi s více než 99 kontakty

  - Doplněny chybějící lokátory do tabulky země/lokátory

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.34:
 
 • Release notes:
   
  • New features:

   - Added contest "Dutch Activity Contest"

    
  • Fixed bugs:

   - Database records with more then 99 contacts were not displayed.

   - Added missing locators to the table country/locators.

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 6.33, 6.32, 6.31, 6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15, 6.14, 6.13, 6.12 ...