Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.35:
 
 • Opravené chyby:

  - V anglické verzi chyběl v instalaci pracovní adresář "work", což
  způsobovalo havarii při startu po nové instalaci
  - Vyjmut zbytečný soubor "owhh.hdr" z instalace, který někdy způsobil
  havárii programu při vyhodnocení
  - Program někdy spadl při vytvoření deníku, když nebyla správně vyplněna
  čelní stránka
  - Špatně uvedený výkon na QSL, když měl méně jak 3 cifry
  - Opraveny chyby, aktualizovaná a rozšířená dokumentace

 

 • Nové věci:

  - Přidány kontroly při načítání EDI souborů pro eliminaci chyb
  - Zlepšeno přepínání filtrů u TRXu ICOM´při změně modu. Zůstává zvolený
    filtr pro každý mod.
  - Zvýšen počet volitelných sériových COM portů na 16
  - Přidán závod AGCW Contest

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.35:
 
 • Fixed errors:

  - Missing directory "work" caused crash at the program start after fresh
  installation
  - Removed superfluous file "ownh.hdr" from the installation package
  causing crash when creating log.
  - Fixed program crash when the log header page was nor correctly filled.
  - Wrong PWR on the QSL label and in the ADI file if it had less then
  3 figures.
  - Checked, enhanced and updated documentation.

 

 • New features:

  - Added more checks when reading EDI files to avoid errors
  - Better filter switching on ICOM TRXs. The selected filter is retained.
  - Implemented additional COM ports up to COM16.
  - Added AGCW Contest

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 6.34, 6.33, 6.32, 6.31, 6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15, 6.14, 6.13, 6.12 ...