Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.36:
 
 • Opravené chyby:

  - V EDI souboru se objevovaly někdy neplatné znaky v poli EXCHANGE.
  - Po vymazaní posledního řádku s DUPE QSO zůstal někdy text červený.

 

 • Nové věci:

  - Zrychleno zobrazování pro rychlejší listování deníkem a rychlý restart.
  - Na četné žádosti změněna zkratka ALT/W na výmaz rozdělané řádky.
  - Upraveno chování výmazu rozdělané řádky pro pohodlnější zadávaní z papíru.

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.36:
 
 • Fixed errors:

  - Invalid characters appeared sometimes in the EXCHANGE field of EDI file.
  - Red color remained after wiping out of a DUPE callsign in the last line.

 

 • New features:

  - Accelerated display for faster browsing in the log and quick restart.
  - Based on many requests shortcut ALT/W changed to wiping out a line.
  - Behavior of line wiping out changed for better entering from a paper log.

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC
6.35, 6.34, 6.33, 6.32, 6.31, 6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15, 6.14, 6.13, 6.12 ...