Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.37:
 
 • Opravené chyby:

  - Program havaroval při aktualizaci databáze při výskytu některých neobvyklých prefixů. Za určitých okolností mohlo při tom dojít k vymazání databáze značka/pásmo.

  - Špatný formát v souboru deníku, při průměru větším než 999 km/QSO a  opravena chyba v komunikaci s FT897D, hlášení "Neplatná délka bufferu"
  při změmě módu.

 

 • Nové věci:

  - Doplněny nové prefixy a lokátory do kontroly značka/lokátor.

  - Zavedeno doplňování prvních 2 písmen lokátoru podle značky.

  - Změněn formát zadávacího okna pro vytváření logu, aby se správně zobrazilo i při rozlišení menším než 1024 x 768.

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.37:
 
 • Fixed errors:

  - Program crashed when updating the database when certain unusual
  prefixes occurred. In some cases the database call/band could be also deleted.

  - Wrong format in the log file when average was greater then 999 km/QSO and fixed communication with FT897D, the error message "Invalid buffer
  length" when changing mode..

 

 • New features:

  - Added new prefix/locator assignments for plausibility check.

  - Implemented automatic locator extension based on prefix/locator assignment.

  - Changed format of the log parameter window to display correctly on the
  screen with resolution lower then 1024 x 768.

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 6.36,
6.35, 6.34, 6.33, 6.32, 6.31, 6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15, 6.14, 6.13, 6.12 ...