Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.38:
 
 • Opravené chyby:

  - Za určitých okolností byly při aktualizaci vymazány některé
  záznamy z databáze značka/pásmo.

  - Vyhledávání v databázi podle lokátoru nebo značky (F9, F10)
  nefungovalo správně při více než 32767 záznamech.

  - Prefix 4N nebyl přiřazen k YU.


   
 • Nové věci:

  - Přidána podpora chatu ON4KST a jeho propojení s databází (viz návod)

  - Zrychlení načtení a kontroly pro velké databáze.

  - Zlepšena grafika a obsluha statistik.

   

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.38:
 
 • Fixed errors:

  - Some records might have been deleted from call/band database during
  the update.

  - Search database for call or locator (F9, F10) didn't work correctly if
  there was more than
  32767 records.

  - Prefix 4N was not assigned to YU.

   
 • New features:

  - Added support for ON4KST chat and its connection with database (see
  the manual for details).

  - Faster database load and check for large databases.

  - Improved graphic and handling of statistics.

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 6.37, 6.36,
6.35, 6.34, 6.33, 6.32, 6.31, 6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15, 6.14 ...