Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.39:
 
 • Opravené chyby:

  - Chybná hláška při pokusu o otevření souboru při otevřeném contestu.

  - FM mod se neuložil, při změně u existujícího QSO

  - V okně databáze za určitých okolností nebyly filtrovány značky z ON4KST


   
 • Nové věci:

  - Upraveno nastavení CW a ovládání TRXu, aby bylo možno provozovat
    VSPE pro sdílení klíčování CW a TRXu z jednoho COM portu místo pastičky.

  - Zlepšeno a zpřesněno vyhledávání v databázi pomocí meta znaků
    (viz návod kapitola 5).

  - Přidána možnost logických výrazů pro definici filtru packetu a chatu ON4KST
    (viz návod kapitola 14).

   

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.39:
 
 • Fixed errors:

  - Wrong message when try open contest on the top of already running contest.

  - FM mode was not saved in case of change of existing QSO.

  - In the database window were not filtrated calls from ON4KST

   
 • New features:

  - Updated setting of CW and control of TRX, to be able operate VSPE for  merge of CW keying and TRX from one COM port instead  of paddle.

  - Updated and refine searching in database by use of meta symbols
    (see the manual chapter 5).

  - Added possibility of logic formulas for definition of packet and ON4KST
    chat (see the manual chapter 14).
   

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 6.38, 6.37, 6.36,
6.35, 6.34, 6.33, 6.32, 6.31, 6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15, 6.14 ...