Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.40:
 
 • Opravené chyby:

  - Při přepisu skedu do logu, byl do okénka lokátoru chybně zkopírován QRG, pokud lokátor nebyl ve skedu zadán.

  - V anglické a německé verzi se nezobrazovalo barevné rozlišení v chatu ON4KST.

   
 • Nové věci:

  - Možnost volitelného zkopírování značky a lokátoru ze seznamu uživatelů ON4KST do logu pomocí CTRL/dvojklik. Viz návod kapitola 14.

  - Přidáno další barevné rozlišení do okna chatu ON4KST. Viz návod kapitola 14.

  - Lepší přizpůsobení měřítek a stupnic ve statistikách QSO a bodů k aktuální velikosti oken.

   

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.40:
 
 • Fixed errors:

  - When transferring the data from the ToDo (sked) window to the main log QRG was copied in the locator field if the locator was empty in the sked.


  - The colors didn't work in the ON$KST chat window in the English and German VUSC version.


   
 • New features:

  - Call and locator can optionally be copied from the ON4KST user list
  to the log by using CTRL/doubleclick. See the manual chapter 14 for details.


  - Added more colors in the ON4KST chat window. See the manual chapter 14 for details.

  - Better matching of the scales and dimensions of the QSO and points statistics diagrams to the current window size.
   

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 6.39, 6.38, 6.37, 6.36,
6.35, 6.34, 6.33, 6.32, 6.31, 6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15 ...