Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.41:
 
 • Opravené chyby:

  -  Program havaroval, když se do predradlicky zadal řetězec delší než 16 znaku.

  - Opraven a rozšířen seznam zemí DXCC.

   
 • Nové věci:

  - Podpora pro komunikaci s programem AirScout od DL2ALF pro
  plánování spojení odrazem od letadel (viz návod).

  - Zlepšená a rozšířená manipulace s band mapou a seznamem uživatelů
  ON4KST (viz návod)

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.41:
 
 • Fixed errors:

  - Program crashed when more then 16 characters was entered in the
  typeahead window.


  - Fixed and enhanced the DXCC country list


   
 • New features:

  - Support for communication with the program AirScout (by DL2ALF)
  for scheduling airplane scatter QSOs (see documentation for details).


  - Improved and enhanced manipulation with the DX cluster band map
  and ON4KST user lists. (see documentation)- Call and locator can optionally be copied from the ON4KST user list to the log by using CTRL/doubleclick. See the manual chapter 14 for details.

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 6.40, 6.39, 6.38, 6.37, 6.36,
6.35, 6.34, 6.33, 6.32, 6.31, 6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15 ...