Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.42:
 
 • Opravené chyby:

  -  Revize, doplněni a oprava chyb v dokumentaci

   
 • Nové věci:

  - Podpora až deseti rotátorů současně. Zlepšení zobrazování a nastavování.
  (viz n
  ávod)

  - Doplněno zpětné přepínání modu z TRXu do logu

  - Přidány statistiky QSO a bodu v azimutech, vzdálenostech a lokátorech

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.42:
 
 • Fixed errors:

  - In-depth check, fixing and enhancement of documentation   
 • New features:

  - - Support of up to ten antenna rotators. Enhancement of displaying and
  setting.
  - Added mode switching from TRX to log
  - Added QSO and point statistics of distances, azimuths and locators

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 6.41, 6.40, 6.39, 6.38, 6.37, 6.36,
6.35, 6.34, 6.33, 6.32, 6.31, 6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15 ...