Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.45:
 
 • Opravené chyby:

   Chyběl Yaesu protokol rotátoru GS232B.
  - Pásmo 134GHz bylo chybně uváděno jako 144GHz
  - Okno rotátoru se někdy ztratilo při použití více monitorů
  - Program se při startu zhroutil, když byla v systému nainstalovaná
  stará nebo 64-Bitová verze driveru DLPortIO
  - Při nastavování fontů v hlavním okně byly někdy nesprávně
  nastavovány šířky sloupců
   
 • Nové věci:

  - Doplněn Yaesu rotátor protokol GS232B
  - Doplněn TRX FT991
  - Doplněn parametr nodlp pro zablokování použití nesprávného
  driveru DLPortIO (viz dokumentace)
  - Rozšířeny možnosti připojení PC přes vzdálenou síť a za routerem
  - Zlepšena a zjednodušena manipulace při nastavování fontů v hlavním okně
  - Vylepšena grafika kolem rotátoru
  - Přidán nový typ adaptéru pro připojení rotátoru používající Arduino
  (viz dokumentace)
  - Přidány souboty ve formátu Eagle s daty desek plošných spojů pro
  všechny typy adaptérů rotátoru.
  - Revidována a aktualizována dokumentace a přidány i obrázky plošných spojů
  - Automaticke smerovani rotatoru je nyni mozne i kdyz je zadan jen velky
  lokator (napr. JN79)

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.45:
 
 • Fixed errors:

  - The Yaesu rotor protocol GS232B was missing
  - Band 134 GHz was incorrectly described as 144GHz
  - The rotor indicator window got lost sometimes when working
  on more displays
  - Program crashed at start if there was an old or 64-bit version of the
  DLPortIO
  driver installed in Windows
  - The column width was incorrectly set sometimes when changing
  fonts in the main log window.

   
 • New features:

  - Added Yaesu rotor protocol GS232B
  - Added TRX FT991
  - Added start parameter nodlp to avoid crash if an incompatible DLPortIO
  driver is installed in Windows (see the documentation)
  - Improved options when connecting a PC over WAN or behind a router
  - Improved and simplified the font setting in the main log window
  - Improved rotor graphics
  - Added a new type of rotor adapter with Arduino (see the documentation)
  - Added PCB data files in Eagle format for all types of rotor adapters
  - Updated and enhanced documentation including the new PCB pictures
  - Automatic rotor turning now possible even if only grid square (for
  instance JN79) is entered.

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 6.44, 6.43, 6.42,6.41, 6.40, 6.39, 6.38, 6.37, 6.36,
6.35, 6.34, 6.33, 6.32, 6.31,
6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15 ...