Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v. 6.46:
 
 • Opravené chyby:

  - odstraněny drobné nedostatky v EDI souboru u méně
  obvyklých závodů (NAC, DAC, MOON Contest)

  - Program občas spadl při HW chybě na COM rozhraní TRXu.

  - Bylo možno otevřít více předradliček s nejasnými následky.

  - Pásmo 134 GHz bylo na pár místech chybně označeno jako 144 GHz.
 • Nové věci:

  - Přidány další možnosti na vysílání CW (rychlý RST, číslo s óčky).

  - Přidány háčky v menu u aktivních pásem na síti.

  - Přidaná kalibrace rotátoru Yaesu (příkaz Oxxx).

  - Zlepšeny parametry audio nahrávání.

  - Nemusí se restartovat při změně audio rozhraní.

  - Podpora více TRXů a klíčovacích/modulačních rozhraní
  pro různá pásma. Změnilo se i ovládání a nastavení.
  Detaily viz kapitoly 10. a 13.

What is new in the version VUSC 4 WIN v. 6.46:
 
 • Fixed errors:

  - Fixed minor flaws in the EDI files for NAC, DAC and MOON Contest

  - Program could crash when a hardware error on the COM occurred.

  - More type-ahead windows could be opened with unpredictable
  consequences.

  -The band 134GHz was incorrectly labeled as 144GHz at some places.

   
 • New features:

  - Extended CW macros (fast RST, number with zeros as O),
  check the CW/SSB setting for details.

  - Added check marks to the own network band menu.

  - Added calibration option to the Yaesu rotator protocol (Oxxx command).

  - Improved audio recording parameters for better quality.

  - No need to restart VUSC when changing input/output audio
  interface (may depend on the sound card driver, though).

  - Support for multiple TRXs and CW/sound interfaces for each
  band with automatic switching. Check the chapters 10. and 13.
  for details as the TRX and CW/SSB setting and control changed.

Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions:
VUSC 6.45 6.44, 6.43, 6.42,6.41, 6.40, 6.39, 6.38, 6.37, 6.36,
6.35, 6.34, 6.33, 6.32, 6.31,
6.30, 6.29, 6.28, 6.27, 6.26, 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21, 6.18, 6.17, 6.16, 6.15 ...